Skatepark Haanjasse

Haanja Suusaklubi MTÜ
Projekti läbiviimisele kaasati kaks Haanja valla noort, millega toetati noorte omaalgatust ja kaasatust kogukonda, arendati noorte ettevõttlikust ja tööoskusi. Noored olid kaasosalised dokumentide vormistamisel, korraldasid omafinantseeringu leidmiseks heategevusliku Talvekohviku ja Arvutimängu- ja filmiõhtu Haanja noortele.
Osteti Tiptiptap OÜ poolt valminud skatepark “Halfpipe MR 01 A-E”. Investeering tõi kaasa noorte vaba aja veetmise kvaliteedi paranemise, lõi uue võimaluse vaba aja aktiivseks veetmiseks, tagab noortele antud alaga tegelemise võimaluse kodukohas ja ühendab ekstreemspordihuvilisi noori.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 4499,23 eurot.