Sportlik ja arendav koolivaheaeg

MTÜ Parksepa Spordiklubi

2010.a suvel toimusid noorte töö- ja puhkelaager 35 lapsele (kestvusega 12 päeva, kolm vahetust) ning noorte spordilaager Kurgjärvel 100 lapsele (kestvusega 10 päeva, kaks vahetust). Projekti tegevustega avardati Võru valla noorte vabaaja sisustamist. Üheealistele noortele suunatud ühisüritused on parimateks motivaatoriteks. Tekib koostegemisest ja –toimetamisest saadav heaolutunne, mis suurendab noorte motiveeritust, avardab silmaringi ning teadlikkust kogukonnas.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 15 961,94 eurot.