Ühistegevuseks vajalikud vahendid

MTÜ Eesti Ellujäämisselts

Projekti eesmärgiks oli soetada noorte ühistegevuseks vajalikud vahendid (matkatelk, lauatennise laud, korvpallialused, batuut). Tänu projektile oli võimalik luua maanoortele sisuka vaba aja kasutamise võimalused ning suunata ja õpetada neid positiivse ellusuhtumise suunas. Vahendeid kasutatakse erinevate Võrumaa maanoortele suunatud tegevuste (laagrid, õppepäevad jms) läbiviimisel. Läbi õpete ja kontrollitud aktiivsete tegevuste suunatakse noorte harjumusi positiivses suunas, mis jätab oma jälje ka tulevikuks.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 38 051 krooni/ 2 431,91 eurot.