Ühistegevuste arendamine

MTÜ Pikakannu Kooli Areng

Projekti raames arendati Pikakannu muuseumituba sisulisest küljest ning viidi läbi muuseumitunde. Samuti soetati vajalikke vahendeid ringide tegevuseks aktiviseerimaks huviringide tegevust. Projekti raames koostati veel piirkonna ühise arengukava koostamisega ning haljastati seltsimaja ümbrust.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 83 699 krooni / 5 349,33 eurot.