Uma Söögi Kotus

MTÜ Maaterake
Projekti vahenditega väiketoidukäitlejatele mittetootliku multifunktsionaalse keskuse rajamiseks telliti ehitusprojekt, eesmärgiga aitamaks ettevõtetel laieneda, luua uusi töökohti ning tagamaks maapiirkonna väikeettevõtluse jätkusuutlikkus, parendada ühistegevust ja koostööd üldiste teenuste pakkumises, soodustada ühisturundamist ja ühist tootearendust. Valmis geodeetiline alusplaan ja teostati ettevalmistava tööna hoonestatava maa-alal korrastamine.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 11 410,00 eurot.