Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud

06.detsembril 2018 kinnitas Partnerluskogu juhatus 2018.aasta taotlusvooru Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Võrumaa Partnerluskogu meetmesse 2 „Ettevõtluse meede“ esitati õigeaegselt kokku 17 projektitaotlust taotletava summaga 492,8 tuhat eurot. Alameetmesse 2.1 "Ettevõtluskeskkonna arendamine" esitatud 6-st hinnatud projektitaotlusest 5 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 150 919,05 eurot. Meetme eelarve oli 180 000 eurot.

Alameetmesse 2.2 "Väiketootmisettevõtete arendamine" esitatud 11-st projektitaotlusest 10 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 261 885,72 eurot. Meetme eelarve oli 269 222,08 eurot.

Kõik Ettevõtluse meetme 2018.a. taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt edastatud PRIAle ehk siis peale seda, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis9  1 nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.

Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Vastavasisulise otsuse edastab Teile PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Palun jälgige oma kontot.

PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor Ettevõtluse meetmele avatakse 2019.a. septembris. Täpsemat infot 2019.a. taotlusvooru kohta jälgige jooksvalt meie kodulehelt. 

Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas

Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalusOotame Võrumaa ettevõtjaid koolitusele "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a.Kubija hotell-loodusspaas.

Töömaailm on muutumas ja muutumas on nii töö olemus, tööalased suhted, töö tegemise vormid ning kõik tavapärased turundusplaanid võiks paigutada turundusmuuseumi. Üha rohkem ja rohkem tuleb eri aspektides esile sõna bränd, mis tõesti oli enne suurt digimeedia avardumist vaid tarbija toote fookuses. Vähem on nendes situatsioonides siiani tähelepanu pööratud meeskonnaliikmete persoonibrändi arendamise olulisusele ja sellele, millist mõju avaldab tugeva persoonibrändiga juht meeskonnaliikmetele ja millist mõju meeskonnaliikmed  omakorda tööandja brändile ja tarbija brändile.

Kui Sa soovid olla edukas, siis tuleb panna oma oskused ja  teadmised märkama. Lisaks tuleb väga selgelt kommunikeerida iseenda kui ka ettevõtte väärtuspakkumist sihtrühmale. Konkurentsis jääb silma see, kes eristub.

Ootame Sind osalema koolitusele! Koolitus on osalejatele tasuta.

Lisainfo ja regirstreerimine

Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018

Võru maakonna ettevõtlusnädal toimub ajavahemikul 1-07.10. 2018.a. üle riigilise ettevõtlusnädala raames.  Eelteavitus toimub 29.septembril Sulbi Mihklilaadal kus jagame infot maakondliku arenduskeskuse teenuste ja ettevõtlusnädala ürituste kohta, arutleme ettevõtlusvõimaluste üle Võrumaal ning külastame turul kauplejaid!

Üleriigilise ettevõtlusnädala peateema ja hüüdlause on

„Samm Sinu unistusteni“

Kõik üritused on tasuta ja toimuvad eelregistreerimisega. Täiendav info ja registreerimine https://ettevotlusnadal.ee/uritused/voru/

Korraldajad: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Maksu- Ja Tolliamet, Eesti Töötukassa, Võru Noortekeskus,  Võrumaa Arenduskeskus, Põlvamaa Arenduskeskus, Valgamaa Arenguagentuur, Setomaa Turism, Swedbank AS, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Võru Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Antsla Vallavalitsus, Setomaa Vallavalitsus, Europe Directi teabekeskus – Võru, Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus, Võrumaa Omavalitsuste Liit.

Veel artikleid...

 1. 9.-31. juulil büroo suletud
 2. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 3. 12.-15.juunil büroo suletud
 4. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 5. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 6. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 7. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 8. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 9. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 10. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 11. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 12. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 13. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 14. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 15. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 16. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 17. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 18. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 19. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 20. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 21. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 22. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 23. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 24. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 25. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 26. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 27. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 28. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 29. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 30. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 31. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 32. Jõulutervitused!
 33. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 34. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 35. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 36. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 37. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 38. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 39. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 40. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 41. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 42. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 43. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 44. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 45. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 46. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 47. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 48. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 49. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 50. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 51. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 52. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 53. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 54. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 55. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 56. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 57. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 58. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 59. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 60. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 61. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 62. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 63. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 64. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 65. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 66. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 67. Üks teekond on lõppenud
 68. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 69. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 70. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 71. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 72. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 73. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 74. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 75. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 76. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 77. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 78. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 79. Strateegia meetmete infopäevad
 80. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 81. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 82. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 83. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 84. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 85. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 86. Foto- ja videokonkurss 2014
 87. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 88. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 89. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 90. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 91. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 92. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 93. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 94. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 95. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 96. Uus LEADER määrus jõustunud
 97. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 98. Büroo suletud
 99. Minimess Valdade ja Linnade Päeval
 100. 26.-27.märtsil büroo suletud

Alamkategooriaid