Ettevõtjatele suunatud õppereis Tartumaale 27.juunil 2022

Võrumaa Partnerluskogu korraldab koostöös Tartumaa Arendusseltsiga ühepäevase õppereisi Tartumaale, kus külastatakse neid ettevõtjaid, kes on LEADER projektide toel oma tegevust edendanud. Õppereis toimub 27. juunil 2022. Osalema on oodatud Võrumaa Partnerluskogu koostööpiirkonnas tegutsevad ettevõtjad, arendusorganisatsioonide esindajad. 

Õppereisi eesmärk on koguda ideid, mõtteid ja inspiratsiooni loodava arengustrateegia koostamiseks! 

Lähme naabritele külla! 

Õppereisi kava

Registreerumine siin: https://forms.gle/QDDowRVHf8T25yiW6 Kohti jagub vaid kiirematele! 

Täpsem info: Mai Timmi (arenguekspert) 51941537 või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Valminud on Eesti esimesed arukate külade strateegiad

Eestis rakendatakse esmakordselt Euroopa Komisjoni algatatud arukate külade lähenemist, mille tulemusena valmisid 24 aruka küla strateegiat. Strateegiad loodi koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ raames, kuhu on kaasatud lisaks Eesti LEADER tegevusrühmadele, riiklikele organisatsioonidele ning kohalikele külaarendajatele ka rahvusvahelised eksperdid ja Euroopa arukate külade eestvedajad.

Programmis osalenud külad ja piirkonnad asuvad erinevates Eestimaa paikades, mistõttu on igal kogukonnal oma nägu ja väljakutsed. Läbi arukate külade strateegiate leitakse kogukonda kaasates üles piirkonna tugevused ja pannakse need enda kasuks tööle. Programmis osaleva Navi küla aruka küla strateegiline eesmärk on luua avatud ja kestlik kogukond. „Soovime olla avatud nii erinevatele osalejatele kui uutele algatustele, väärtustades küla väärikat ajalugu, tuues kokku erinevaid osapooli, koostööpartnereid ja huvirühmi, et koos elu edasi edendada. Hetkel on Navi küla kavandatud aruka küla strateegia avatud aruteluks nii sotsiaalmeediakanalites, kui ka edastatud külaseltsi liikmetele ettepanekuteks,“ sõnab Navi Külaseltsi juhatuse liige Mai Timmi.

Läbi strateegiaprotsessi otsitakse piirkonna arenguks uuenduslikke ideid, et tõsta külade elukvaliteeti ja luua uusi väärtusi. Näiteks on Luunja vallal plaanis luua kogukonnaäpp, et koondada piirkonna oluline info ühele platvormile. Neeme küla sooviks on üles ehitada külakino, et läbi kultuuri ja filmikunsti külakogukonda ühendada. Otepää vallas kavandatakse läbi aruka küla strateegia viia läbi noorte ja kogukonna kaasamise projekti „Külaelu noorte abil TikTok ́i“ ning käivitamisel on üritustesari „Tule külla“.

Arukate külade arenguprogrammil on ka rahvusvaheline tasand. „Eesti arenguprogrammile on eeskujuks Euroopa Komisjoni rahastatud projekt „Smart Rural 21“, mille läbi on meie külad saanud tutvust teha põnevate ja leidlike külaelu arendavate lahendustega, olles samal ajal ka ise osalised tervet Euroopat hõlmavas võrgustikus. Antud projektis osaleb Eestist Virtsu alevik, kus on fookusesse võetud taastuv energia ja loomemajandus,“ lausub Tiina Ivask Arukate külade arenguprogrammi üks eestvedajatest. Euroopa arukate külade võrgustik (www.smartrural21.eu) on koondanud aruka küla häid praktikaid üle Euroopa, näiteks on Prantsusmaa Loches külas rajatud jäätmevaba mobiilne toidupood ja Taanis Torupis saavad kogukonna liikmed läbi „Tools & Talents“ veebiplatvormi laenata aiatööriistu või leida töötegijaid.

LEADER koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ eesmärk on pakkuda programmis osalevatele küladele ja piirkondadele tuge aruka küla strateegia loomiseks ja innovaatiliste teenuste rakendamiseks. Strateegia valmimise protsess hõlmas seminare ja koolitusi erinevatest valdkondadest, näiteks turism, vajaduspõhine transport, kogukonnateenused, visualiseerimine, strateegia loomine, kommunikatsioon ja kaasamine. Kuid olulisel kohal oli ka mentortugi, kogemuste vahetus läbi õppereisid ja omavaheline võrgustamine. Arenguprogrammi järgmiseks etapiks on piloottegevuste elluviimine, millele anti hoogu läbi märtsis toimunud Ideeteritaja seminari.

Rohkem infot arukate külade arenguprogrammist ja strateegiatest: https://leaderliit.eu/arukad-kulad/arukate-kulade-arenguprogramm/

Lisainfo:

Kristiina Tammets

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht ja

Arukate külade arenguprogrammi koordinaator

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tel: 5340 9873

Kogukonnameetmete 2022.aasta taotlusvooru tulemustest

28.märtsil lõppenud Võrumaa Partnerluskogu 2022.a LEADER-meetme Kogukonna meetmete taotlusvooru tulemused said 20.mail juhatuse koosoleku otsusega kinnituse. Vooru raames esitati kokku 22 projektitaotlust. Toetust taotleti kokku ca 0,8 miljonit €. 

🌱 Strateegia meetmesse 1.1. Kogukondlik areng esitati 17 projektitaotlust taotletava summaga 885 tuhat eurot, millistest 9 osas esitas hindamiskomisjon rahastamise ettepaneku toetatavas summas 300 tuhat eurot. Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäävad rahastuseta 7 taotlust.
🌱 Koostöö ja ühistegevuse arendamise meetmesse 3.1. esitati õigeaegselt 5 projektitaotlust taotletava summaga 147,8 tuhat eurot. Hindamiskomisjoni rahastamise ettepanek on tehtud 4 taotluse osas, toetatava summaga 97,6 tuhat eurot. Rahastuseta jääb üks taotlus, kelle koondhinne jäi alla kehtestatud lävendi. Meetmest jäi välja jagamata toetust summas 52,4 tuhat eurot.
Võrumaa Partnerluskogu strateegia kogukonna meetmete 2022.a. taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 23.mail 2022 edastatud PRIAle.
👉 Peale PRIAle taotluste edastamist muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.
❗️PANE TÄHELE! Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.
Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis 91 nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA.
🌱 Käesolevaks aastaks rohkem taotlusvoore strateegia meetmetele kavandatud ei ole.

Juhatuse liikmed käisid Portugalis kogemusi vahetamas

02.-06. mai viibisid juhatuse liikmed ja büroo töötajad Portugalis. Tutvuti kolme kohaliku Leader tegevusgrupi -  A2S, ADREPES  ja LEADER OESTE tegevuspiirkondade erinevate projektide ning nende mõjuga piirkonnale. Toimusid kohtumised LEADER tegevusgruppide esindajatega ja läbirääkimised võimalikeks koostööprojektideks. A2S kohalik tegevusgrupp on väga huvitatud erinevatest piiriülestest koostööprojektidest.

Loe pikemalt toimunud õppereisist

Veel artikleid...

 1. Partnerluskogu büroo suletud
 2. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu Kogukonnameetmete projektitoetuste taotlusvoor
 3. Ettevõtluse meetmete 2022.aasta tulemustest
 4. 2023-2029 arengustrateegia avaüritus
 5. Võrumaa Partnerluskogu otsib arengueksperti
 6. Võrumaa Partnerluskogu 2022. a esimene LEADER-meetme taotlusvoor on lõppenud
 7. KUTSE Vunki mano! Talvekool 31.märts - 01.aprill ja 22.aprill 2022
 8. Võrumaa Partnerluskogu hakkab ette valmistama uue programmperioodi 2023-2027 strateegiat
 9. Võrumaa Partnerluskogu avab Meetme 1 – Kogukondlik areng ning Meetme 3 – Koostöö ja ühistegevuse arendamine taotlusvooru
 10. Võrumaa Partnerluskogu avab esmalt Ettevõtluse meetme taotlusvooru
 11. Uutest avanevatest taotlusvoorudest 2022
 12. Võrumaa Partnerluskogu liikmed õppereis Virumaa Südamesse
 13. Võrumaa Partnerluskogu büroo on puhkuseks suletud 05.-30.juuli.
 14. Pressiteade „Aken Lõuna-Eestisse“ on avatud
 15. LEADER projektideks eraldati lisaraha
 16. LEADER-meetmesse lisandub üleminekuaastateks täiendavaid vahendeid
 17. PRIA maaelu mitmekesistamise meetme infopäev 17. veebruaril Zoomis
 18. COVID-19 toetusmeetmed
 19. Osalemine Arukate külade arenguprogrammis
 20. PRIA avab maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvooru
 21. Võrumaa Partnerluskogu büroo on üle viidud kaugtööle
 22. Partnerluskogu büroo on 13.-31.juuli puhkuseks suletud.
 23. Kutse e-kaubanduse baaskursusele! Lisaks vastused 50 küsimusele e-kaubanduse kohta
 24. Võrumaa Partnerluskogu kutsub suvistele ühepäevastele õppereisidele!
 25. Väiketootmisettevõtete arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 26. Võrumaa Partnerluskogu töökorraldusest lähikuudel
 27. Külakogukondade arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 28. Jõustus LEADER-meetme määruse uus redaktsioon
 29. Leader-toetustega tehtavate investeeringute tähtajad pikenesid aasta võrra
 30. 2020 aasta taotlusvooru lisandus vahendeid
 31. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 32. Kaugtöö jätkub teadmata ajani
 33. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 1.1. Külakogukondade arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 34. Partnerluskogu õppereis Lätti.
 35. Partnerluskogu büroo alates 13.märtsist kodusel kaugtööl
 36. LEADER projektitoetuste 2020.taotlusvoor
 37. Ettevõtluse meetme projektide rahastus kinnitatud
 38. Partneluskogu juhatuse liikmete ja tegevbüroo õppereis Austriasse 01.-04.oktoobril 2019
 39. Seoses välislähetusega Partnerluskogu büroo 01.- 04. oktoober suletud. Kohtumiseni 07.oktoobril.
 40. Seoses osalemisega rahvusvahelisel konverentsil LINC 2019, Partnerluskogu büroo suletud 10.-13. september.
 41. Võrumaa Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 09.-26.juuli.
 42. Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele
 43. Algab registreerimine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevatele väikeettevõtjatele suunatud koolitusprogrammis
 44. Käib küla- ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste hindamine
 45. Euroopa päev ja UMA MEKK kevadlaat 8. mail.
 46. Registreerumine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate koolitusprogrammis lükkub augusti kuusse. JÄLGI REKLAAMI!
 47. Küla- ja kultuurimeetme 2019.a. taotlusvoor avatud
 48. On valminud Võru maakonna heaoluprofiil
 49. Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele
 50. TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
 51. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 52. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 53. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 54. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 55. 9.-31. juulil büroo suletud
 56. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 57. 12.-15.juunil büroo suletud
 58. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 59. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 60. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 61. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 62. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 63. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 64. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 65. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 66. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 67. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 68. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 69. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 70. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 71. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 72. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 73. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 74. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 75. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 76. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 77. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 78. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 79. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 80. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 81. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 82. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 83. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 84. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 85. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 86. Jõulutervitused!
 87. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 88. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 89. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 90. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 91. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 92. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 93. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 94. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 95. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 96. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 97. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 98. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 99. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 100. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE