KUTSE Vunki mano! Talvekool 31.märts - 01.aprill ja 22.aprill 2022

Kui Sulle läheb korda Võru maakonna kogukondade hea käekäik, oled mõelnud, millised oleksid sinu võimalused toetada innovatsiooni avalikus sektoris ja suurenda sotsiaalset innovatsiooni hajaasustatud piirkonnas, panustada võrgustikutöösse ja koostöös kogukonnaliikmetega toetada meie oma inimesi, siis oled väga oodatud Vunki mano! talvekooli.

Koolitus annab praktilisi soovitusi, kuidas paremini mõista end ja teisi muutunud ühiskonnas. Arutleme selle üle, mis võimalused on omavalitsuste ja kogukondade koosloomes oma elu korraldamiseks. Räägime, kuidas juhtida innovatsiooni ja tulla muutustega paremini toime. Tutvustame sotsiaalse ettevõtluse nüansse. Mõtleme kaasava ja arutleva valitsemise üle kohalikul tasandil.

Talvekooli on oodatud kõik Võru maakonna volikogude ja volikogude komisjonide esindajad, aktiivsed kogukonnaliikmed, maaelu võrgustiku liikmed, vabaühenduse, riigiasutuste ja partnerorganisatsioonide esindajad.

Talvekool toimub 31.märtsil ja 01.aprillil   Navi seltsimajas ning 22.aprillil veebis. Koolitus on osalejatele tasuta. Talvekool toimub  Euroopa Komisjoni algatuste toel. 

Eelregistreerimine koolitusele kuni 17. veebruarini https://www.google.com/url?q=https://forms.office.com/r/bTzB1W3bdp&source=gmail&ust=1645116872402000&usg=AOvVaw2kl-CgGwMqycHF2EPDKSKR">https://forms.office.com/r/bTzB1W3bdp

Rohkem infot https://www.google.com/url?q=https://vorumaa.ee/heaolu/projektid/sikk/vunki-mano-talvekool/&source=gmail&ust=1645116872402000&usg=AOvVaw0WSPGNs767AakjYnkpKYWV">https://vorumaa.ee/heaolu/projektid/sikk/vunki-mano-talvekool/

 

Võrumaa Partnerluskogu hakkab ette valmistama uue programmperioodi 2023-2027 strateegiat

Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu annab teada kavatsusest taotleda kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames.

Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu on LEADER-tegevusrühm, mis ühendab Võrumaa Antsla-, Rõuge- ja Võru valla piirkonna v.a. Orava ja Misso piirkond kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid ja kodanikuühendusi ning mille tegevuse eesmärgiks on kohaliku elu arendamine, tuginedes avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööle.

Tegevuspiirkonna elanikud on oodatud osalema strateegia väljatöötamise tegevustes.

Täpsem info kohaliku arengu strateegia 2023-2029 ettevalmistamise kohta on peagi jooksvalt kättesaadav Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu kodulehel https://voruleader.ee/.

Võrumaa Partnerluskogu avab Meetme 1 – Kogukondlik areng ning Meetme 3 – Koostöö ja ühistegevuse arendamine taotlusvooru

Taotlusvoor meetmetele  on avatud  21.- 28. märts 2022.

Meede 1 "Kogukondlik areng". Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 6 kuud tegutsenud mittetulundusühendused ning sihtasutused, kohalikud omavalitsusüksused, kohalik LEADER tegevusgrupp ja ettevõtjad (juhul kui ettevõtja pakub kogukonnateenust) v.a. Orava ja Misso piirkond

ja Meede 3 "Koostöö ja ühistegevuse arendamine". Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 6 kuud tegutsenud mittetulundusühendused, sihtasutused ning kohalikud omavalitsusüksused ja kohalik LEADER tegevusgrupp v.a. Orava ja Misso piirkond.

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu  välja kuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni. 

Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 21. juuni 2022.

Taotlusvoorueelne infopäev taotlejatele toimub teisipäeval 22.veebruaril 2022 kell 14.00 ZOOMi keskkonnas. 

Link koosolekule: https://us06web.zoom.us/j/89638760832?pwd=bmxUcDJxamtiSm8xbURRVG1VanczQT09.

Infopäevale registreerimine lingi https://forms.gle/MbjWgcBd3raGmpt7A kaudu.

Taotlemise info:https://voruleader.ee/2022-taotlusvoor

Võrumaa Partnerluskogu avab esmalt Ettevõtluse meetme taotlusvooru

Taotlusvoor Ettevõtluse meetmetele  on avatud  24.-31. jaanuar 2022.

Alameede 2.1. "Covid-19 kriisi mõju leevendamine". Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle käibelangus tulenevalt Covid-19 kriisi mõjust on võrreldes 2019 aastaga vähemalt 30%. v.a. Orava ja Misso piirkond

ja alameede 2.2. "Väikeettevõtete arendamine". Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad valdkonnas, mis on üles loetletud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris EMTAK 2008 jaos C - töötlev tööstus ja kes tegutsevad teenuse valdkonnas, mis on suunatud tegevus piirkonna elanikele v.a. Orava ja Misso piirkond.

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu  välja kuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni. 

Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 27. aprill 2022.

Taotlusvoorueelne infopäev taotlejatele toimus teisipäeval 16.novembril 2022 kell 15.00 ZOOMi keskkonnas. 

Infopäeva järelevaatamise link https://www.youtube.com/watch?v=ZemKYpr-E_M 

Taotlemise info:https://voruleader.ee/2022-taotlusvoor

Veel artikleid...

 1. Uutest avanevatest taotlusvoorudest 2022
 2. Võrumaa Partnerluskogu liikmed õppereis Virumaa Südamesse
 3. Võrumaa Partnerluskogu büroo on puhkuseks suletud 05.-30.juuli.
 4. Pressiteade „Aken Lõuna-Eestisse“ on avatud
 5. LEADER projektideks eraldati lisaraha
 6. LEADER-meetmesse lisandub üleminekuaastateks täiendavaid vahendeid
 7. PRIA maaelu mitmekesistamise meetme infopäev 17. veebruaril Zoomis
 8. COVID-19 toetusmeetmed
 9. Osalemine Arukate külade arenguprogrammis
 10. PRIA avab maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvooru
 11. Võrumaa Partnerluskogu büroo on üle viidud kaugtööle
 12. Partnerluskogu büroo on 13.-31.juuli puhkuseks suletud.
 13. Kutse e-kaubanduse baaskursusele! Lisaks vastused 50 küsimusele e-kaubanduse kohta
 14. Võrumaa Partnerluskogu kutsub suvistele ühepäevastele õppereisidele!
 15. Väiketootmisettevõtete arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 16. Võrumaa Partnerluskogu töökorraldusest lähikuudel
 17. Külakogukondade arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 18. Jõustus LEADER-meetme määruse uus redaktsioon
 19. Leader-toetustega tehtavate investeeringute tähtajad pikenesid aasta võrra
 20. 2020 aasta taotlusvooru lisandus vahendeid
 21. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 22. Kaugtöö jätkub teadmata ajani
 23. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 1.1. Külakogukondade arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 24. Partnerluskogu õppereis Lätti.
 25. Partnerluskogu büroo alates 13.märtsist kodusel kaugtööl
 26. LEADER projektitoetuste 2020.taotlusvoor
 27. Ettevõtluse meetme projektide rahastus kinnitatud
 28. Partneluskogu juhatuse liikmete ja tegevbüroo õppereis Austriasse 01.-04.oktoobril 2019
 29. Seoses välislähetusega Partnerluskogu büroo 01.- 04. oktoober suletud. Kohtumiseni 07.oktoobril.
 30. Seoses osalemisega rahvusvahelisel konverentsil LINC 2019, Partnerluskogu büroo suletud 10.-13. september.
 31. Võrumaa Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 09.-26.juuli.
 32. Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele
 33. Algab registreerimine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevatele väikeettevõtjatele suunatud koolitusprogrammis
 34. Käib küla- ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste hindamine
 35. Euroopa päev ja UMA MEKK kevadlaat 8. mail.
 36. Registreerumine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate koolitusprogrammis lükkub augusti kuusse. JÄLGI REKLAAMI!
 37. Küla- ja kultuurimeetme 2019.a. taotlusvoor avatud
 38. On valminud Võru maakonna heaoluprofiil
 39. Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele
 40. TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
 41. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 42. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 43. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 44. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 45. 9.-31. juulil büroo suletud
 46. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 47. 12.-15.juunil büroo suletud
 48. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 49. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 50. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 51. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 52. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 53. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 54. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 55. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 56. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 57. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 58. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 59. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 60. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 61. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 62. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 63. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 64. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 65. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 66. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 67. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 68. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 69. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 70. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 71. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 72. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 73. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 74. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 75. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 76. Jõulutervitused!
 77. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 78. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 79. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 80. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 81. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 82. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 83. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 84. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 85. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 86. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 87. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 88. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 89. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 90. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 91. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 92. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 93. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 94. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 95. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 96. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 97. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 98. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 99. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 100. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015