Kogukonnameetmete 2022.aasta taotlusvooru tulemustest

28.märtsil lõppenud Võrumaa Partnerluskogu 2022.a LEADER-meetme Kogukonna meetmete taotlusvooru tulemused said 20.mail juhatuse koosoleku otsusega kinnituse. Vooru raames esitati kokku 22 projektitaotlust. Toetust taotleti kokku ca 0,8 miljonit €. 

🌱 Strateegia meetmesse 1.1. Kogukondlik areng esitati 17 projektitaotlust taotletava summaga 885 tuhat eurot, millistest 9 osas esitas hindamiskomisjon rahastamise ettepaneku toetatavas summas 300 tuhat eurot. Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäävad rahastuseta 7 taotlust.
🌱 Koostöö ja ühistegevuse arendamise meetmesse 3.1. esitati õigeaegselt 5 projektitaotlust taotletava summaga 147,8 tuhat eurot. Hindamiskomisjoni rahastamise ettepanek on tehtud 4 taotluse osas, toetatava summaga 97,6 tuhat eurot. Rahastuseta jääb üks taotlus, kelle koondhinne jäi alla kehtestatud lävendi. Meetmest jäi välja jagamata toetust summas 52,4 tuhat eurot.
Võrumaa Partnerluskogu strateegia kogukonna meetmete 2022.a. taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 23.mail 2022 edastatud PRIAle.
👉 Peale PRIAle taotluste edastamist muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.
❗️PANE TÄHELE! Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.
Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis 91 nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA.
🌱 Käesolevaks aastaks rohkem taotlusvoore strateegia meetmetele kavandatud ei ole.

Juhatuse liikmed käisid Portugalis kogemusi vahetamas

02.-06. mai viibisid juhatuse liikmed ja büroo töötajad Portugalis. Tutvuti kolme kohaliku Leader tegevusgrupi -  A2S, ADREPES  ja LEADER OESTE tegevuspiirkondade erinevate projektide ning nende mõjuga piirkonnale. Toimusid kohtumised LEADER tegevusgruppide esindajatega ja läbirääkimised võimalikeks koostööprojektideks. A2S kohalik tegevusgrupp on väga huvitatud erinevatest piiriülestest koostööprojektidest.

Loe pikemalt toimunud õppereisist

Partnerluskogu büroo suletud

Seoses välislähetusega Partnerluskogu büroo suletud 02.mai - 06.mai.

Lõppes Võrumaa Partnerluskogu Kogukonnameetmete projektitoetuste taotlusvoor

2022 aasta  taotlusvoor meetmele 1 Kogukondlik areng ja meetmele 3 Koostöö ja ühistegevuse arendamine oli avatud 21.-28. märts, kuhu esitati kokku 22 (17+5) projektitaotlust. Taotlusvooru eelarve meetmele 1 on 300 000 eurot ja meetmele 3 on 150 000 eurot.  Taotlusi esitati meetmesse 1 ligi 700 000 euro eest, mis tähendab, et konkurents saab olema väga pingeline. Meetmes 3 seevastu tihedat konkurentsi pole, kuhu esitati taotlusi summas 118 000 eurot. Uuest nädalast asub hindamiskomisjon esitatud taotlusi hindama. Hindamise ja taotluste paremusjärjestuse kinnitamise tähtaeg Partnerluskogus on hiljemalt 03. juuni 2022.

Veel artikleid...

 1. Ettevõtluse meetmete 2022.aasta tulemustest
 2. 2023-2029 arengustrateegia avaüritus
 3. Võrumaa Partnerluskogu otsib arengueksperti
 4. Võrumaa Partnerluskogu 2022. a esimene LEADER-meetme taotlusvoor on lõppenud
 5. KUTSE Vunki mano! Talvekool 31.märts - 01.aprill ja 22.aprill 2022
 6. Võrumaa Partnerluskogu hakkab ette valmistama uue programmperioodi 2023-2027 strateegiat
 7. Võrumaa Partnerluskogu avab Meetme 1 – Kogukondlik areng ning Meetme 3 – Koostöö ja ühistegevuse arendamine taotlusvooru
 8. Võrumaa Partnerluskogu avab esmalt Ettevõtluse meetme taotlusvooru
 9. Uutest avanevatest taotlusvoorudest 2022
 10. Võrumaa Partnerluskogu liikmed õppereis Virumaa Südamesse
 11. Võrumaa Partnerluskogu büroo on puhkuseks suletud 05.-30.juuli.
 12. Pressiteade „Aken Lõuna-Eestisse“ on avatud
 13. LEADER projektideks eraldati lisaraha
 14. LEADER-meetmesse lisandub üleminekuaastateks täiendavaid vahendeid
 15. PRIA maaelu mitmekesistamise meetme infopäev 17. veebruaril Zoomis
 16. COVID-19 toetusmeetmed
 17. Osalemine Arukate külade arenguprogrammis
 18. PRIA avab maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvooru
 19. Võrumaa Partnerluskogu büroo on üle viidud kaugtööle
 20. Partnerluskogu büroo on 13.-31.juuli puhkuseks suletud.
 21. Kutse e-kaubanduse baaskursusele! Lisaks vastused 50 küsimusele e-kaubanduse kohta
 22. Võrumaa Partnerluskogu kutsub suvistele ühepäevastele õppereisidele!
 23. Väiketootmisettevõtete arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 24. Võrumaa Partnerluskogu töökorraldusest lähikuudel
 25. Külakogukondade arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 26. Jõustus LEADER-meetme määruse uus redaktsioon
 27. Leader-toetustega tehtavate investeeringute tähtajad pikenesid aasta võrra
 28. 2020 aasta taotlusvooru lisandus vahendeid
 29. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 30. Kaugtöö jätkub teadmata ajani
 31. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 1.1. Külakogukondade arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 32. Partnerluskogu õppereis Lätti.
 33. Partnerluskogu büroo alates 13.märtsist kodusel kaugtööl
 34. LEADER projektitoetuste 2020.taotlusvoor
 35. Ettevõtluse meetme projektide rahastus kinnitatud
 36. Partneluskogu juhatuse liikmete ja tegevbüroo õppereis Austriasse 01.-04.oktoobril 2019
 37. Seoses välislähetusega Partnerluskogu büroo 01.- 04. oktoober suletud. Kohtumiseni 07.oktoobril.
 38. Seoses osalemisega rahvusvahelisel konverentsil LINC 2019, Partnerluskogu büroo suletud 10.-13. september.
 39. Võrumaa Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 09.-26.juuli.
 40. Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele
 41. Algab registreerimine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevatele väikeettevõtjatele suunatud koolitusprogrammis
 42. Käib küla- ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste hindamine
 43. Euroopa päev ja UMA MEKK kevadlaat 8. mail.
 44. Registreerumine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate koolitusprogrammis lükkub augusti kuusse. JÄLGI REKLAAMI!
 45. Küla- ja kultuurimeetme 2019.a. taotlusvoor avatud
 46. On valminud Võru maakonna heaoluprofiil
 47. Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele
 48. TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
 49. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 50. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 51. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 52. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 53. 9.-31. juulil büroo suletud
 54. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 55. 12.-15.juunil büroo suletud
 56. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 57. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 58. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 59. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 60. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 61. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 62. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 63. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 64. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 65. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 66. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 67. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 68. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 69. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 70. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 71. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 72. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 73. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 74. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 75. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 76. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 77. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 78. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 79. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 80. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 81. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 82. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 83. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 84. Jõulutervitused!
 85. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 86. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 87. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 88. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 89. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 90. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 91. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 92. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 93. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 94. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 95. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 96. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 97. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 98. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 99. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 100. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga