Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kohtub Võrumaa Partnerluskogu, Põlvamaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liidri esindajatega

Sel aastal kohtub põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kõikide Leader tegevusgruppidega.

11. märtsil 2009 a kell 10.00 kuni 12.00 toimub kolmas kohtumine Võru Maavalitsuse saalis aadressil Jüri 12, Võru.

Kohtumisele oodatakse MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu ja MTÜ Piiriveere Liider esindusi. Iga tegevsugrupp teeb paarikümneminutilise ettekande oma tegevuse põhisuundatest ja peamistest probleemidest. Võrumaa Partnerluskogu tutvustava ettekande teeb juhatuse liige Airi Hallik - Konnula

Lisainfo Anneli Kimmel PM kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja 6256 531

Täna toimub PRIA infopäev Kagu-Eesti Leader-tegevusgruppidele

Täna, 4. märtsil kell 10 toimub Räpinas hindamiskomisjonidele suunatud infopäev, kus PRIA arengutoetuste osakonna maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist.Krista Toom selgitab Kagu-Eesti Leader-tegevusgruppidele PRIA poolt sisse viidud muudatusi projektitoetuste abikõlblikkuse osas ning annab juhtnööre projektitaotluste hindamiseks.

“Tänavu muutub Leader meetme projektitaotluste menetlemise töökord võrreldes varasemate aastatega,” selgitab Krista Toom infopäeva vajalikkust. “Kui seni hindasid taotluste abikõlblikkust Tartus, PRIA peamajas asuvad spetsialistid, siis tänavu hakkavad seda tööd tegema PRIA regionaalsete büroode töötajad.”

Infopäevast võtavad osa Põlva-, Võru- ja Valgamaa Partnerluskogude, Piiriveere Liidri ning PRIA Põlva, Võru ja Tartu büroode esindajad.

INFOPÄEVAD VALDADES (täiendamisel)

Võrumaa Partnerluskogu kutsub osalema jaanuaris ja veebruaris toimuvatele infopäevadele, kus tutvustatakse partnerluskogu 2009. aasta tegevusi ning taotlemisvõimalusi noortele, küladele, ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele.

INFOPÄEVADE TOIMUMISE AJAD:

28.01.2009 - Antsla Kultuuri- ja spordikeskuses, II korruse väikeses saalis
Algus kell 15.00

29.01.2009 - Mõniste rahvamajas
Algus kell 15.00 

30.01.2009 - Vastseliina vallamajas
Algus kell 15.00 

02.02.2009 - Haanja rahvamajas
Algus kell 15.00

03.02.2009 - Vastseliina vallamajas ( küladele ja noortele suunatud meetmed)
Algus kell 16.00

04.02.2009 - Varstu Keskkoolis
Algus kell 14.00 

06.02.2009 - Sõmerpalu vallas Sulbis Roosu vabaaja keskuses
Algus kell 12.00

06.02.2009 - Urvaste seltsimajas
Algus kell 15.00

17.02.2009 - Lasva vallas Tsolgo koolimajas
Algus kell 13.00

2009. aasta toetusmeetmed

29. oktoobril kinnitas Võrumaa Partnerluskogu üldkogu 2009 avatavad toetusmeetemed, taotlemise tingimused ja rakenduskava. 

Toetusmeetmed on esitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile kinnitamiseks. Võrumaa Partnerluskogul on kavas taotlusvoorud avada 2009. aasta jaanuaris ja veebruaris. NB: jälgige infot meie kodulehel! Meetmete taotlusvormid ja lisainfo punkti MEETMED all.