INFOPÄEVAD VALDADES (täiendamisel)

Võrumaa Partnerluskogu kutsub osalema jaanuaris ja veebruaris toimuvatele infopäevadele, kus tutvustatakse partnerluskogu 2009. aasta tegevusi ning taotlemisvõimalusi noortele, küladele, ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele.

INFOPÄEVADE TOIMUMISE AJAD:

28.01.2009 - Antsla Kultuuri- ja spordikeskuses, II korruse väikeses saalis
Algus kell 15.00

29.01.2009 - Mõniste rahvamajas
Algus kell 15.00 

30.01.2009 - Vastseliina vallamajas
Algus kell 15.00 

02.02.2009 - Haanja rahvamajas
Algus kell 15.00

03.02.2009 - Vastseliina vallamajas ( küladele ja noortele suunatud meetmed)
Algus kell 16.00

04.02.2009 - Varstu Keskkoolis
Algus kell 14.00 

06.02.2009 - Sõmerpalu vallas Sulbis Roosu vabaaja keskuses
Algus kell 12.00

06.02.2009 - Urvaste seltsimajas
Algus kell 15.00

17.02.2009 - Lasva vallas Tsolgo koolimajas
Algus kell 13.00

2009. aasta toetusmeetmed

29. oktoobril kinnitas Võrumaa Partnerluskogu üldkogu 2009 avatavad toetusmeetemed, taotlemise tingimused ja rakenduskava. 

Toetusmeetmed on esitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile kinnitamiseks. Võrumaa Partnerluskogul on kavas taotlusvoorud avada 2009. aasta jaanuaris ja veebruaris. NB: jälgige infot meie kodulehel! Meetmete taotlusvormid ja lisainfo punkti MEETMED all.

Kagu-Eesti omavalitsusjuhid tutvuvad Soomes ettevõtluse toetusüsteemiga

Käesoleval nädalal viibivad Võru maavanem Ülo Tulik ja  kolme Kagu-Eesti partnerluskogude omavalitsuste juhid Soomes, Suupohja Arendusühingu tegevuspiirkonnas, et tutvuda seal hästi toimivate ettevõtlusprojektide ja ettevõtluse toetamise süsteemiga.

Võrumaa Partnerluskogu juhatuse esimehe Anneli Viitkini sõnul on omavalitsuste juhid igati huvitatud ettevõtluse toetussüsteemi rakendamisest ka oma haldusterritooriumil asuvatele ettevõtjatele.

Ettevõtluse tugisüsteemi algatamine ja ettevõtlusvõrgustiku loomine on Võru-, Põlva-, ja Valgamaa Partnerluskogude ühine projekt, mida rakendatakse LEADER programmi abil.

Suupohja Arendusühing on Soome LAEDER tegevusgrupp, mis algatas ettevõtjate nõustamise süsteemi kümmekond aastat tagasi. Kolm aastat peale programmi käivitamist pidasid Soome omavalitsused seda programmi väga oluliseks ning nüüdsest toimib see programm suuresti omavalitsuste toel.

Idee, tutvustada Suupohja Arendusühingu edukat programmi ka kolme partnerluskogu tegevuspiirkondade omavalitsusjuhtidele, sündis Valgamaa Partnerluskogu tegevjuhi Tiina Ivaski sõnul möödunud kevadel, kui Valgamaa ettevõtjad käisid tutvumas Suupohja  tegevuspiirkonna LEADR tegevustega.

„Omavalitsuste tõsist huvi ettevõtluse toetamise ja arendamise vastu näitab juba see, et meie tegevuspiirkonna üheksast omavalitsusest osalevad visiidil kõik vallajuhid“, rõõmustas Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.

5. – 10. oktoober 2008 - Leader kohalike tegevusgruppide Taani õppereis

Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond koostöös Taani võrgustiku üksusega korraldab Eesti tegevusgruppide juhtidele õppereisi Taani tutvumaks Taani kohalike tegevusgruppide ja Taani võrgustiku üksuse tegevusega.

Õppereisil osalevad kohalike tegevusgruppide esindajad (igast kohalikust tegevusgrupist tegevjuht või juhatuse esimees) ning maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna töötajad. Õppereisile kutsutakse osalema ka Põllumajandusministeeriumi, PRIA, Kodukandi ja Soome maaeluvõrgustiku üksuse esindajad. Kokku ca 40 osalejat.Õppereisi KAVA (esialgne):
PÜHAPÄEV,_5.oktoober
17.00_______ kogunemine bussi Tallinnas, Tallinna sadamas D-terminari juures
18.00 sõit laevaga Stockholmi (D-terminalist)
ESMASPÄEV, 6.oktoober
10.00 saabumine Stockholmi Frihamnsterminalen sadamasse
10.00 - 13.00 bussisõit läbi Rootsi
13.00 - 14.00 lõunasöök (Rootsis)
14.00 - 21.00 bussisõit läbi Rootsi ja Taani
21.00 õhtusöök ja majutus Taanis, Kalunborgis või selle lähistel
TEISIPÄEV, 7.oktoober
08.30 väljasõit majutuspaigast
09.00 - 10.00
ülevaade Taani kohaliku tegevusgrupist, rahvusvahelisest koostööst (LAG Udvikling Nordvestsjælland, Holbækvej 141B DK - 4400 Kalundborg)
10.00 - 12.00 LAG Udvikling Nordvestsjælland`i Leader projektide külastus (2 – 3 projekti)
12.00 - 13.00 lõunasöök koos LAG Udvikling Nordvestsjælland`i juhatuse liikmetega
13.00 väljasõit Kopenhaagenisse
14.30
saabumine Kopenhaagenisse
15.00 - 17.00 

kohtumine Taani võrgustiku üksuse ja Taani kohalike tegevusgruppide esindajatega. Taani ja Eesti Leader programmide esitlused ja arutelu (Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 Kopenhaagen)

VAATA! http://ferv.fvm.dk... KALENDER - oktoobris Taani kohalike tegevusgruppide koordinaatorite seminar
17.00 majutumine Kopenhaagenis
19.00 õhtusöök koos Taani võrgustiku üksuse esindajatega
KOLMAPÄEV, 8. oktoober
7.00 väljasõit majutuspaigast Bornholmi suunduvale praamile
9.45 saabumine Bornholmi (Ronne sadam), sadamas liitub õppereisiga vastuvõtja LAG Bornholmi koordinaator Hans Jorgen Jensen
10.00 Bornholmil rapsiõli tehase Lehnsgaard Cold (www.lehnsgaard.dk) külastus
10.30 kohtumine ja tutvumine LAG Bornholm juhtidega, ülevaade tegevusgrupi tegevusest ja tulevikuplaanidest
12.00
„Arts and Crafts Bornholm” (www.craftsbornholm.dk) külastus
13.00 - 14.00 lõunasöök koos LAG Bornholm esindajatega
14.00 Groenbechs Gaard, kunst ja käsitöö (www.groenbechsgaard.dk) külastus ja kohtumine LAG Bornholm liikmetega
15.00 ajalooliste Hammershus’i varemete külastus
17.00 väljasõit praamile Rønne’st (Bornholm) Ystad’i, õhtusöök ja majutus Rootsis
NELJAPÄEV, 9.oktoober
sõit läbi Rootsi, lõunasöök
18.00 sõit laeva Tallinna
REEDE, 10.oktoober
10.00 Saabumine Tallinna D-terminali


Info õppereisi kohta: Ave Bremse, maaeluvõrgustiku büroo juhataja, telefon: 515 6412 või e-post: ave[at]maainfo.ee