Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis

LINC confrerence 2017Võrumaa Partnerluskogu juhatuse ja tegevmeeskonna esindajad osalesid 9.-11. mail Luksemburgis Viandeni piirkonnas toimunud Leader aasta suurüritusel - LINC 2017 konverentsil.  Ürituse korraldamisse olid kaasatud kõik Luksemburgi Leader-tegevusgrupid. LINC on rahvusvaheline koostöökonverents, mille põhieesmärgiks sellel aastal oli LEADER vaimus, inimeste kaasamine ja kogemuste vahetamine Euroopa Leader-piirkondade vahel. Konverentsi töö vormideks olid seminarid ja töörühmad, sportlikud võistlused ning õppereisid piirkonna LEADER objektidele. Kaheksandat korda toimunud konverentsil osales ligi 300 osalejat 19 riigist. Eestist osales kokku 14 Leader tegevusgruppi ning Eesti Leader Liidu  ja Maamajanduse Infokeskuse esindused.
Võrumaa Partnerluskogu esindajad osalesid konverentsi temaatilistel õppereisidel: regionaalne areng, metsandus ja turism, rahvusvaheline koostöö, põllumajandus ja turism, milliste käigus tutvuti piirkonna parimate projektidega. Konverentsi viimasel päeval toimus Viandeni ümbruses 9 km matk kohapeal loositud rahvusvaheliste meeskondadena koos vahepeatustes toimunud sportlike mõõduvõtmistega. Võrumaa Partnerluskogu medalikogu täienes taas ühe LINC-i kuldmedali võrra.Kuldses meeskonnas osales seekord juhatuse liige Rainer Vissel.

Luksemburgi meeskond andis korraldusjärje üle soomlastele järgmise LINC konverentsi korraldamiseks, milline toimub 2018 juunikuus Soomes Rauma piirkonnas.

Lisainfo LINC 2017 kohta on leitav kodulehel: http://www.linc2017.eu/

Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!

Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid alustasid 2013. a suvel rahvusvahelise koostööprojektiga, mis viidi läbi koos National Geographicu ja Lõuna-Eesti turismiarendajatega. Projekti raames kerkisid maastikule 23 National Geographicu kollast aknakujulist raami, mis tutvustavad Lõuna-Eestit meie külalistele ning mis üheskoos räägivad meie piirkonna lugu. 

Kui leiad, et hetkel on puudu üks raam, mis aitaks tuua esile seni veel vähemärgatud väärtuse ning rikastaks senist raamidevahelist teekonda uue avastamisväärt kohaga,  siis ootame Sinu ettepanekut 25. maiks. Selleks täida ankeet siin: http://goo.gl/NMs2i

Projekti eesmärgiks on:

 • tugevdada piirkonna identiteeti;
 • tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid;
 • tutvustada Lõuna-Eestit nii sise- kui välisturistile.

Projekt sai alguse Hollandist Ida-Groningenist, kus maastikule paigaldatud akende eesmärgiks on juhtida külastajate tähelepanu paikadele , mis kõige paremini jutustavad piirkonna lugu ning suurendada selle kaudu turismi. Kollased aknad on oma eesmärki hästi täitnud, sest turistide hulk selles piirkonnas on pooleteise aastaga kahekordistunud. Tuleval suvel lõppeb projekt Hollandis ning idee koos heade kogemustega rändab Lõuna-Eestisse.

Projekti nimi “Elu kahe maailma piiril” jutustab lugu ühest erilisest paigast Venemaa ja Läti kõrval ning Euroopa Liidu piiril, kuhu veel ei ulatu urbaniseerunud ja suurtööstuslik maailm. 

Väärtused, mida Lõuna-Eesti puhul oluliseks peame, on hästihoitud loodus, mitmekülgne kultuuripärand ja rahvuslikud traditsioonid, kohalik toit, ehedad ja naturaalsed tooted, säästev ja jätkusuutlik elustiil ning tervis ja aktiivne puhkus. Nendest  väärtustest tuleb kindlasti lähtuda ka akende asukoha valikul.

Temaatilised valdkonnad, mida akendega Lõuna-Eestis rõhutada tahame, on:

 • loodus;
 • kultuur ja ajalugu;
 • tervis ja aktiivne puhkus;
 • innovatsioon väikeettevõtluses;
 • säästvad ja jätkusuutlikud lahendused.

Eeltingimused, millele akna asukoht peab vastama, on järgmised:

 • hea juurdepääs aastaringselt ja parkimisvõimalus läheduses;
 • turismiteenused (toitlustus, majutus jms) lähiümbruses;
 • eelkokkulepe maaomanikuga, et maa antakse tasuta projekti kasutusse vähemalt 5 aastaks. Seda ei ole ju vaja?

Uue raami asukoha väljapakkumiseks ja konkursil osalemiseks täida avaldus.

Lõplik lisanduvate asukohtade valik tehakse mai lõpuks. Nii raamide paigalduse, kui edasiste turundustegevustega seotud kulud jäävad raami omaniku kanda. Raamid jäävad meie vaateid kaunistama 2023 aastani.

Lisainfo saamiseks võta ühendust oma piirkonna tegevusgrupiga:

 • Piiriveere Liider www.piiriveere.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • Põlvamaa Partnerluskogu www.partnerluskogu.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • Tartumaa Arendusselts www.tas.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • Valgamaa Partnerluskogu www.valgaleader.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • Võrumaa Partnerluskogu www.voruleader.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • Jõgevamaa Koostöökoda www.jogevamaa.com, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses

 1. aprillil kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017.a. I taotlusvooru  Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

  Kokku esitati Võrumaa PK meetmesse 2 „Ettevõtluse meede “ 18 projektitaotlust, millistele  kõigile tehti ettepanek rahastuseks.
  Alameetmesse 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine  esitatud 7-st projektist said toetuse kinnituse 6 projektitaotlust. Paremusjärjestuses viimaseks jäänud projekt sai osalise rahastuse, mistõttu taotleja loobus  projekti elluviimisest.  Meetme eelarve oli 150 000 eurot.

Alameetmesse 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine  esitatud 11-st projektist said toetuse kinnituse kõik 11 esitatud projektitaotlust. Meetme eelarve oli 192 426,25 eurot.

PANE TÄHELE!  Kõik ettevõtlusmeetme projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 26. aprillil 2017.a.edastatud PRIA-le. Peale seda muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks teie omal riisikol. Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIA-le projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA, vastavasisuline otsus edastatakse Teile e-PRIA vahendusel. Palun jälgige oma kontot. 

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor  ettevõtlusmeetmele avatakse oktoobris 2017. Täpsem infot 2017.a. II taotlusvooru kohta avaldatakse suve lõpus meie kodulehel ja maakondlikus ajalehes.

Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+

22.-23. novembril 2016 toimus Tartus Euroopa LEADER Ühenduse (ELARDi) poolt korraldatud konverents „Renewing LEADER/CLLD for 2020+; Celebrating 25 years of LEADER in Europe!“, millega tähistati 25. juubeliaastat LEADER programmi rakendamisest Euroopas. Konverentsi raames koostati Euroopa LEADER olukorra ja tuleviku arutelude alusel Euroopa LEADER ühenduse nimel deklaratsioon.

Deklaratsioonis, mille terviktekst koosneb üheksast punktist, tuuakse esile kohalike tegevusgruppide soov oluliselt vähendada bürokraatiat ja sekkumist kohalike toetusskeemide loomisel, loodetakse paremaid võimalusi tegutseda oma piirkonna arendusorganisatsioonina ning nähakse, et kohalikke tegevusgruppe ja nende katusorganisatsioone kaasatakse rohkem koostööpartneritena, et ühiselt saaks maaelu arenguks paremaid võimalusi luua.

Konverentsil osales 140 delegaati 25 Euroopa riigist, kes esindasid ligikaudu 2000 Euroopa kohalikku LEADER tegevusgruppi, maaeluvõrgustikke, liikmesriikide ministeeriume ja Euroopa Komisjoni.

Pressiteade

Tartu deklaratsioon eesti keeles

Tartu deklaratsioon inglise keeles

Veel artikleid...

 1. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 2. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 3. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 4. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 5. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 6. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 7. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 8. Jõulutervitused!
 9. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 10. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 11. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 12. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 13. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 14. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 15. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 16. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 17. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 18. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 19. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 20. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 21. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 22. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 23. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 24. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 25. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 26. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 27. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 28. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 29. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 30. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 31. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 32. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 33. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 34. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 35. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 36. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 37. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 38. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 39. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 40. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 41. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 42. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 43. Üks teekond on lõppenud
 44. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 45. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 46. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 47. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 48. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 49. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 50. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 51. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 52. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 53. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 54. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 55. Strateegia meetmete infopäevad
 56. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 57. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 58. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 59. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 60. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 61. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 62. Foto- ja videokonkurss 2014
 63. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 64. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 65. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 66. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 67. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 68. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 69. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 70. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 71. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 72. Uus LEADER määrus jõustunud
 73. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 74. Büroo suletud
 75. Minimess Valdade ja Linnade Päeval
 76. 26.-27.märtsil büroo suletud
 77. VIIMAST NÄDALAT Võru Linnagaleriis:
 78. UMA MEKK väljaandmise komisjoni koosolek
 79. Suveniiride konkurss
 80. Pressiteade
 81. Ingmar Muusikus Fotonäitus
 82. UMA MEKK kaubamärgi taotlusvoor
 83. Riigikogu esimees Ene Ergma tunnustas Leader mõju Eesti külaelu arengule
 84. NB! Üldkoosolek
 85. Teade
 86. TEADE
 87. TEADE
 88. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu puhkab
 89. TEADE
 90. Kogukonnad ühendavad jõud Lõuna-Eesti tutvustamiseks
 91. Partnerluskogu liikmetele seminar "Hoiu-laenuühistud ja ühistulise finantseerimise võimalused" JÄÄB HUVI PUUDUMISE TÕTTU ÄRA
 92. Veel on vabu kohti tootjatele ja toitlustajatele suunatud kontaktseminar-õppereisile 23. aprillil
 93. TEADE
 94. 24. aprillil kohaliku toidu võrgustike teemapäev Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis
 95. Tamme-Lauri tamm fotonäitusel "Euroopa maaelu piltides"
 96. Strateegia uuendamise infopäevad
 97. Head vana aasta lõppu ja edu uuel aastal!
 98. Eesti toitu ja turismi tutvustav saatesari
 99. Elu kahe maailma piiril
 100. 28.-29. novembril 2012.a. büroo suletud.

Alamkategooriaid