Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+

22.-23. novembril 2016 toimus Tartus Euroopa LEADER Ühenduse (ELARDi) poolt korraldatud konverents „Renewing LEADER/CLLD for 2020+; Celebrating 25 years of LEADER in Europe!“, millega tähistati 25. juubeliaastat LEADER programmi rakendamisest Euroopas. Konverentsi raames koostati Euroopa LEADER olukorra ja tuleviku arutelude alusel Euroopa LEADER ühenduse nimel deklaratsioon.

Deklaratsioonis, mille terviktekst koosneb üheksast punktist, tuuakse esile kohalike tegevusgruppide soov oluliselt vähendada bürokraatiat ja sekkumist kohalike toetusskeemide loomisel, loodetakse paremaid võimalusi tegutseda oma piirkonna arendusorganisatsioonina ning nähakse, et kohalikke tegevusgruppe ja nende katusorganisatsioone kaasatakse rohkem koostööpartneritena, et ühiselt saaks maaelu arenguks paremaid võimalusi luua.

Konverentsil osales 140 delegaati 25 Euroopa riigist, kes esindasid ligikaudu 2000 Euroopa kohalikku LEADER tegevusgruppi, maaeluvõrgustikke, liikmesriikide ministeeriume ja Euroopa Komisjoni.

Pressiteade

Tartu deklaratsioon eesti keeles

Tartu deklaratsioon inglise keeles

Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas

30.  jaanuaril kutsus ajakiri National Geographic Eesti koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril II” partnereid Jõgevamaa Koostöökojast, Tartumaa Arendusseltsist, Valgamaa Partnerluskogust, Võrumaa Partnerluskogust ja Põlvamaa Partnerluskogust tutvuma Äripäeva Kirjastuse tegemistega. Alates 2016. aasta maist on Äripäeva Kirjastus meie kollaste akende projekti partneri, ajakirja National Geographic Eesti väljaandja ja sellega seoses ka partner kõikidele projektiga seotud tegevustele.

Tallinnas toimunud kohtumisel tutvustas Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets projekti saamise lugu, sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism juhataja Ene Reedi rääkis turismi suundadest piirkonnas ja Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht Aive Tamm tutvustas algavat koostööprojekti. Kõik osalejad rääkisid oma ootustest seoses NG kollaste akende projektiga. Äripäeva Kirjastuse ajakirjade vastutav väljaandja Rain Väät tutvustas projektimeeskonnale Eesti ajakirjade maastikku ja Äripäeva kirjastuse tegevusi. Koos reklaamidirektori Asso Laidoga aidati kaardistada võimalikke sihtgruppe, kellele suunata sõnumeid Lõuna-Eestist kui reisisihtkohast. Ühiselt arutati, milliseid kirjastuse kanaleid saaks lisaks senistele tegevustele veel projektiga seotult kasutada.

LEADER-tegevusgruppide esindajatel oli hea meel saada Äripäeva Kirjastuselt tagasisidet, kui tugeva sõnumina mõjub kollaste raamide projekt Lõuna-Eesti piirkonna ühisel tutvustamisel avalikkusele. Hea koostöö aluseks on usaldus ja töised kontaktid - kohtumine oli sisukas ja tulevikku vaatav, et projekti tegevustega ühiselt jätkata.

Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"

20. jaanuaril 2017.a  Viitinas toimunud Võrumaa Partnerluskogu liikmete üldkoosolek kinnitas otsuse esitada riigisisese koostööprojekt „Elu kahe maailma piiril II.“ Üldkoosolekul osales 67-st liikmest 32 liiget, kes kõik olid nõus projekti kinnitamisega. Võrumaa Partnerluskogu esitab projektitaotluse 2017 a. rakenduskava meetmesse 3 „Riigisisese ja väliskoostöö meede“.  Partnerluskogu osa projekti kogumaksumusest on 16667 eurot, millest 15000 eurot projektitoetus ja 1667 eurot omaosalus. Projekti tegevuste elluviimine kestab kaks aastat. Projekti "Elu kahe maailma piiril II" üldine eesmärk on tugevdada Lõuna-Eesti piirkonna identiteeti, tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid ning tutvustada piirkonda. Kavas on anda lisandväärtust loodud turismimarsruudile, tutvustada Lõuna-Eestit läbi ajakirja National Geographic Eesti ja arendada ettevõtlust läbi koostöövõrgustike ja piirkonna mainekujunduse. Eelmisel programmperioodil ellu viidud koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril" raames paigaldati Lõuna – Eesti maastikule 23 ajakirja National Geographic kaubamärgina tuntud „kollast akent“ koos objekti ja/või piirkonda tutvustava infotahvliga. Paigaldatavate „akende“ asukohtade järgi tekkis Lõuna-Eestisse uus külastajamarsruut. Raami juurde paigaldatavad infoviidad suunavad külastama lähedalasuvaid vaatamisväärsusi, muuseume, teenindusettevõtteid jne, tuues otsest kasu kogukondadele ja piirkonnale tervikuna. Ajakirjas National Geographic avaldatatud lühilood ja artiklid tutvustasid ja tõid piirkonnale tuntust suurema auditooriumi ees. Ilmusid marsruudikaartid eesti, vene, soome ja inglise keeles.

Lõuna-Eesti koostööprojekti partneriteks on lisaks Võrumaa Partnerluskogule Jõgevamaa Koostöökoda (juhtpartner), Põlvamaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu ja Tartumaa Arendusselts .

Projekti tegevusi saab jälgida koduleht: http://visitsouthestonia.com

Veel artikleid...

 1. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 2. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 3. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 4. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 5. Jõulutervitused!
 6. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 7. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 8. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 9. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 10. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 11. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 12. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 13. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 14. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 15. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 16. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 17. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 18. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 19. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 20. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 21. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 22. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 23. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 24. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 25. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 26. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 27. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 28. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 29. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 30. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 31. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 32. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 33. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 34. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 35. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 36. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 37. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 38. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 39. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 40. Üks teekond on lõppenud
 41. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 42. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 43. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 44. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 45. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 46. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 47. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 48. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 49. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 50. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 51. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 52. Strateegia meetmete infopäevad
 53. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 54. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 55. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 56. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 57. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 58. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 59. Foto- ja videokonkurss 2014
 60. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 61. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 62. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 63. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 64. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 65. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 66. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 67. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 68. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 69. Uus LEADER määrus jõustunud
 70. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 71. Büroo suletud
 72. Minimess Valdade ja Linnade Päeval
 73. 26.-27.märtsil büroo suletud
 74. VIIMAST NÄDALAT Võru Linnagaleriis:
 75. UMA MEKK väljaandmise komisjoni koosolek
 76. Suveniiride konkurss
 77. Pressiteade
 78. Ingmar Muusikus Fotonäitus
 79. UMA MEKK kaubamärgi taotlusvoor
 80. Riigikogu esimees Ene Ergma tunnustas Leader mõju Eesti külaelu arengule
 81. NB! Üldkoosolek
 82. Teade
 83. TEADE
 84. TEADE
 85. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu puhkab
 86. TEADE
 87. Kogukonnad ühendavad jõud Lõuna-Eesti tutvustamiseks
 88. Partnerluskogu liikmetele seminar "Hoiu-laenuühistud ja ühistulise finantseerimise võimalused" JÄÄB HUVI PUUDUMISE TÕTTU ÄRA
 89. Veel on vabu kohti tootjatele ja toitlustajatele suunatud kontaktseminar-õppereisile 23. aprillil
 90. TEADE
 91. 24. aprillil kohaliku toidu võrgustike teemapäev Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis
 92. Tamme-Lauri tamm fotonäitusel "Euroopa maaelu piltides"
 93. Strateegia uuendamise infopäevad
 94. Head vana aasta lõppu ja edu uuel aastal!
 95. Eesti toitu ja turismi tutvustav saatesari
 96. Elu kahe maailma piiril
 97. 28.-29. novembril 2012.a. büroo suletud.
 98. Neljapäeval, 15. novembril büroo suletud.
 99. Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri (3/2012)
 100. Uus LEADER meetme määrus jõustunud

Alamkategooriaid