Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse

Ettevõtjale, kes vajab kiiret ja pädevat lahendust oma arenguteel olevatele väljakutsetele, on nüüd olemas uus abiline: veebileht www.adapter.ee. ADAPTER on värav Eesti parimate teadus- ja arendusasutuste pakutavate teenuste, teadmiste ja arendusvõimaluste juurde. 

Kui Teie ettevõtte ees seisev väljakutse vajab spetsiifilisi kompetentse või seadmeparki või kui otsite arenduspartnerit rakendus- või tootearendusprojektiks ning ei tea, kust alustada, tuleb appi ADAPTERi pakutav kontaktpunkt. Sellesse keskkonda sisestatud koostööettepanekud, päringud ja küsimused jõuavad kõikide osalevate ülikoolideni, kes neid analüüsivad ja omapoolsed vastused esitavad. Nii jääb ettevõtjal ära tarvidus otsida ja mõelda, kelle poole oma küsimusega pöörduda – ADAPTER lahendab selle mure Teie eest. Võimalikud lahendused või ülikoolide soovid teemaga süvitsi minna jõuavad ettevõtjani viie tööpäeva jooksul.

ADAPTERi teenuste andmebaasi on koondatud Eesti ülikoolide pakutavad mõõte-, analüüsi-, konsultatsiooni- jne teenused. Andmebaasis on juba üle 230 teenuse ning see arv kasvab pidevalt. Alates ammooniumlämmastiku määramisest pinnavees kuni töökeskkonna ohutegurite mõõdistamiseni, jätkusuutlikust tootearendusest kuni Aasia turgudele sisenemise nõustamiseni, tarvilikke teenuseid on kõikidele eluvaldkondadele.

Veebilehel on ka aktiivne ja ajakohane loend olulisematest ettevõtetele avatud toetusmeetmetest, mis on suunatud teadmismahuka majanduse kasvatamisele.Uuri võimalusi: www.adapter.ee 

Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER projektitoetuse avalduste vastuvõtt PRIAs algas 2016. aasta märtsis. Võrumaa Partnerluskogu 2016. aasta taotlusvoor oli avatud 05.-20.mai. Toetusprojektide abikõlblikkust hindas ja määramise otsused tegi PRIA. Võrumaa Partnerluskogu 6 toetuse saajat on tänaseks lõpusirgel ja maksetaotlused PRIAsse esitanud. Esimene uue perioodi LEADER projekti elluviija-toetuse saaja, kellele PRIA poolt on toetus väljamakstud, on puidutooteid valmistav FIE Rein Kala Mõniste vallast. Toetus läks lailintlihvi soetamiseks, toetuse summa  7467 eurot.

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru

Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele  on avatud 20.-28. veebruar 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 21.aprill 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Taotlusvoorueelne infopäev ettevõtlusmeetme taotlejatele toimub reedel 03. veebruaril 2017 Võru Maavalitsuse II korruse saalis algusega kell 14.00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 20.-28. märts 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 19. mai 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö

Taotlusvoorueelsed infopäevad küla- ja kultuurimeetme taotlejatele toimuvad:

Urvaste ja  Antsla valla taotlejatele  kolmapäeval 01. märtsil 2017 Antsla Kultuuri- ja spordikeskuse väikeses saalis (II k) Kooli tee 19, Antsla  kell 13.00;  

Võru ja Sõmerpalu valla taotlejatele reedel  03. märtsil 2017 Võru Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee  4a, Võru linn kell 14.00;

Rõuge ja Haanja valla taotlejatele teisipäeval 07. märtsil 2017 Nursi Külakeskuse II korrusel kell 14.00;

Lasva ja Vastseliina valla taotlejatele neljapäeval 09. märtsil 2017 Vastseliina Rahvamaja saalis kell 14.00;

Mõniste ja Varstu valla taotlejatele reedel 10.märtsil 2017 Varstu Kultuurikeskuse saalis, Kultuuri 10, Varstus kell 13.00.

Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 23.59.

Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste kohta on kättesaadavad Võrumaa Partnerluskogu kodulehel https://voruleader.ee või tegevjuhi Kerli Kanger telefonil 78 68 373; 53 451 330.

 

Partnerluskogu üldkoosoleku teade

Võrumaa Partnerluskogu juhatus kutsub kokku Võrumaa PK üldkoosoleku, mis toimub  20. jaanuaril 2017 algusega kell 15.00 Viitina Jahionnis, Viitina külas, Rõuge vallas.

Päevakava:

1.      Riigisisese koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril II“ kinnitamine

2.      Audiitori valimine ja kinnitamine

3.      Revisjonikomisjoni liikmete tasu arvestuse täpsustamine

4.      Hindamiskomisjoni liikmete tasu määrade kinnitamine aastateks 2017 ja 2018

5.      Kokkuvõte MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2016 aasta tegevustest

6.      2017 aasta I taotlusvooru avamine

7.   Rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistava projekti „Jahindus – kui loodust säästev eluviis“ kokkuvõte

8.      Muud küsimused ja informatsioonid

Veel artikleid...

 1. Jõulutervitused!
 2. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 3. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 4. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 5. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 6. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 7. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 8. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 9. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 10. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 11. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 12. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 13. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 14. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 15. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 16. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 17. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 18. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 19. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 20. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 21. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 22. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 23. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 24. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 25. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 26. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 27. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 28. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 29. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 30. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 31. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 32. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 33. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 34. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 35. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 36. Üks teekond on lõppenud
 37. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 38. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 39. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 40. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 41. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 42. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 43. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 44. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 45. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 46. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 47. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 48. Strateegia meetmete infopäevad
 49. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 50. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 51. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 52. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 53. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 54. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 55. Foto- ja videokonkurss 2014
 56. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 57. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 58. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 59. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 60. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 61. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 62. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 63. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 64. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 65. Uus LEADER määrus jõustunud
 66. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 67. Büroo suletud
 68. Minimess Valdade ja Linnade Päeval
 69. 26.-27.märtsil büroo suletud
 70. VIIMAST NÄDALAT Võru Linnagaleriis:
 71. UMA MEKK väljaandmise komisjoni koosolek
 72. Suveniiride konkurss
 73. Pressiteade
 74. Ingmar Muusikus Fotonäitus
 75. UMA MEKK kaubamärgi taotlusvoor
 76. Riigikogu esimees Ene Ergma tunnustas Leader mõju Eesti külaelu arengule
 77. NB! Üldkoosolek
 78. Teade
 79. TEADE
 80. TEADE
 81. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu puhkab
 82. TEADE
 83. Kogukonnad ühendavad jõud Lõuna-Eesti tutvustamiseks
 84. Partnerluskogu liikmetele seminar "Hoiu-laenuühistud ja ühistulise finantseerimise võimalused" JÄÄB HUVI PUUDUMISE TÕTTU ÄRA
 85. Veel on vabu kohti tootjatele ja toitlustajatele suunatud kontaktseminar-õppereisile 23. aprillil
 86. TEADE
 87. 24. aprillil kohaliku toidu võrgustike teemapäev Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis
 88. Tamme-Lauri tamm fotonäitusel "Euroopa maaelu piltides"
 89. Strateegia uuendamise infopäevad
 90. Head vana aasta lõppu ja edu uuel aastal!
 91. Eesti toitu ja turismi tutvustav saatesari
 92. Elu kahe maailma piiril
 93. 28.-29. novembril 2012.a. büroo suletud.
 94. Neljapäeval, 15. novembril büroo suletud.
 95. Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri (3/2012)
 96. Uus LEADER meetme määrus jõustunud
 97. Uma Mekk III Suurlaat
 98. Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri (2/2012)
 99. Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri (1/2012)
 100. TV3 saatesari MINA ELAN SIIN

Alamkategooriaid