Küla- ja kultuurimeetme 2019.a. taotlusvoor avatud

Küla- ja kultuurimeetme 2019 aasta taotlusvoor avatud 10.- 17. aprill.Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, v.a. Orava ja Misso piirkond. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 15.juuli 2019. Meede 1.1 - 216 508,25 eurot. Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimase päeva kella 16:00-ks.

NB! Tuletame taotlejatele meelde, et tulenevalt Partnerluskogu nõuetest projektitoetuse taotlejale peab taotleja eelnevalt esitama projektikavandi (tegevusgrupi taotlusvorm) elektroonselt ning vastavalt vajadusele käinud Partnerluskogu kutsel kohapealsel nõustamisel.

On valminud Võru maakonna heaoluprofiil

SA Võrumaa Arenduskeskuse PRESSITEADE

13.märtsil avaldati tutvumiseks  vastvalminud Võru maakonna heaoluprofiil

08. märtsil 2019 kinnitas SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu Võru maakonna heaoluprofiil, mis avaldati täna kõigile huvilistele tutvumiseks Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Võru maakonna heaoluprofiil aitab luua terviklikku vaadet maakonnast, annab ülevaate maakonna elanike heaolust, st tervise, turvalisuse ja sotsiaalse kaitse seisundist ja neid mõjutavatest teguritest.  Heaoluprofiili koostamist juhtis Võrumaa Arenduskeskus kaasates teemaga seotud osapooli – kohalikke omavalitsusi, organisatsioone, kodanikuühendusi ja teisi huvigruppe.

Heaoluprofiil on suunatud kõigile maakonna elanikele ülevaate saamiseks rahvastiku hetkeolukorrast. Heaoluprofiil on suunatud ka erinevate valdkondade spetsialistide, poliitikutele ja otsustajatele, aidates heaolu temaatikat paremini mõista ja selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning mõjutavate tegurite vahel. 

„Võru maakonna heaoluprofiili koostamisel lähtuti põhimõttest anda lihtne, selge ja faktipõhine ülevaade hetkeolukorrast, mis looks rahvatervise arutelude tõstatamiseks laiema kõlapinna nii elanike kui ka otsustajate hulgas ning aktiviseeriks kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks,“ kirjeldas heaoluprofiili heaoluspetsialist Merilyn Viin.

Heaoluprofiiliga saab tutvuda Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel: https://vorumaa.ee/wp-content/uploads/2019/03/V%C3%B5ru-maakonna-heaoluprofiil.pdf

Lisainfo:

Merilyn Viin

SA Võrumaa Arenduskeskus

heaolu spetsialist

mob 5309 1046

e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele

Tartumaa Arendusselts koostöös Jõgevamaa Koostöökojaga, Võrumaa Partnerluskoguga, Valgamaa Partnerluskoguga, Piiriveere Liidriga ning kahe välispartneriga Iirimaalt ja Soomest on käivitamas rahvusvahelist koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega”. Tegemist on projekti „Elu kahe maailma piiril“ jätkuprojektiga, milles soovime loodud võrgustikku edasi arendada ja lisada sellele rahvusvahelise koostöö mõõtme.

Tartumaa Arendusselts esitab antud LEADER-koostööprojekti raames pakkumuskutse.

Pakkumuskutsega soovime saada hinnapakkumust koostööprojekti assisteerimise teenuse kohta perioodil 01.04.2019-30.06.2021.

Täiendav informatsioon www.visitsouthestonia.com ning küsimustele vastamine seoses pakkumise koostamisega See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 535 79985.

Pakkumist ootame hiljemalt 22. märtsiks 2019 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel

Toimumisaeg: 13.03.2019

Toimumiskoht: Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7, Võru

Sihtgrupp: LEADER-meetme toetuse taotlejad ja toetuse saajad, LEADER tegevusgrupid, LEADER piirkondade mittetulundusühingud, ettevõtjad jt riigihangete teemast huvitatud isikud

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas" raames 6 infopäeva teemal "Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel".

Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka toetuse saajad, MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused. Piirkondlikult on eelkõige oodatud Lõuna-Eesti, Tartu- ja Jõgevamaa huvilised, kuid ka teised piirkonnad on teretulnud, kuni kohti jätkub.

Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse samaaegselt ka pakkuja poolset vaadet. Teretulnud on ka teised riigihanke teemast huvitaud osalejad.

Infopäevade lektoriks on riigihangete korraldamise kogemusega jurist Keidi Kõiv.

LEADER meetme näited tutvustavad Võru- ja Valga Partneerluskogude ja teiste Lõuna-Eesti tegevusgruppide tegevjuhid ja meetmespetsialistid. Infopäeva arutelus osalevad ka PRIA spetsialistid.

Infopäev toimub Võrumaa Toidukeskuses, Koidula 7, Võru KAART: goo.gl/maps/46fWn15pHxx
algusega kl 10.00 ja kestab kuus akadeemilist tundi.

REGISTREERIMINE kuni 11.märtsini: goo.gl/forms/WjgCazRb7rlEmzCQ2 
Infopäevale saab registreerida ka e-postil - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 736 6955 

Riigihangete infopäev

KOLMAPÄEV, 13. märts 2019

kl 10.00-15.30

1.

__________

Käsitletavad teemad:

 • Riigihanke planeerimine – mida silmas pidada ja millest hoiduda – Keidi Kõiv
 • Riigihanke üldküsimused - hankija määratlus; turu-uuringute läbiviimine; piirmäärad ja tähtajad; menetlusliigid ja kohalduvad nõuded; riigihanke elektrooniline läbiviimine; osadeks jagamise;
 • Hankemenetlus - riigihanke alusdokumendid ja hankepass; pakkumuse vormistamine; kõrvaldamisaluste kontrollimine; kvalifitseerimistingimuste seadmine ja kontroll; hindamistingimuste seadmine ja kontroll; põhjendamatult madala maksumusega pakkumus ja selle kontroll; pakkuja ärisaladus; teise isiku vahenditele tuginemine ja erisused ehitushangetel; hankija otsuste põhjendamine
 • Hankelepingu täitmine ja muutmise võimalused. Vaidlustamine
ETTEKANNE (lisamisel)
2.
 • Näiteid LEADER-meetmest taotlemisel - kohalike tegevusgruppide Võrumaa ja Valgamaa Partneerluskogude kogemustest Kerli Kanger ja Tiina Ivask

ETTEKANDED (lisamisel)

3. Arutelud PRIA esindaja osavõtul

Veel artikleid...

 1. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 2. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 3. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 4. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 5. 9.-31. juulil büroo suletud
 6. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 7. 12.-15.juunil büroo suletud
 8. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 9. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 10. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 11. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 12. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 13. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 14. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 15. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 16. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 17. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 18. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 19. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 20. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 21. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 22. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 23. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 24. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 25. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 26. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 27. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 28. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 29. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 30. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 31. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 32. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 33. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 34. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 35. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 36. Jõulutervitused!
 37. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 38. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 39. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 40. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 41. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 42. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 43. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 44. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 45. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 46. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 47. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 48. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 49. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 50. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 51. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 52. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 53. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 54. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 55. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 56. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 57. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 58. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 59. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 60. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 61. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 62. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 63. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 64. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 65. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 66. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 67. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 68. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 69. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 70. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 71. Üks teekond on lõppenud
 72. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 73. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 74. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 75. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 76. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 77. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 78. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 79. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 80. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 81. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 82. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 83. Strateegia meetmete infopäevad
 84. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 85. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 86. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 87. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 88. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 89. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 90. Foto- ja videokonkurss 2014
 91. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 92. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 93. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 94. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 95. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 96. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 97. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 98. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 99. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 100. Uus LEADER määrus jõustunud