Uuring kogukonnateenuste arendamine Võrumaal

Võrumaa Partnerluskogu MTÜ
Projektiga valmis uuring, mis annab ülevaate kuidas on senised EL toetused kogukondi arendanud, milline on lähiaastate toetusevajaduse kogukonnateenuste käivitamiseks ja millised teenuseid juba praegu pakutakse.
Uuringu informatsiooni kasutatakse järgmise programmperioodi toetusmeetmete väljatöötamisel ning kogukonnateenuste arendamine on üks olulisemaid valdkondi maapiirkonna jätkusuutlikkuse tagamisel.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 8 910,00