Vana-Vastseliina piirkonna elukeskkonna parandamine

Elukeskkonna parandamine Vana-Vastseliina piiskopilinnuse kompleksis

Vastseliina Piiskopilinnuse SA

Projekti eesmärgiks oli parandada külastajate ja kohalike elanike puhkamisvõimalusi ning tagada heakord maakonna ühe olulise vaatamisväärsuse – Vastseliina piiskopilinnuse varemete ümbruses ja mõisapargis. Varjualuste ehitamisega loodi head võimalused väiksemateks koosviibimisteks (piknikud, koosolekud, mõttetalgud, käsitöö õppused, erinevad temaatilised üritused) sobiv väliala piiskopilinnuse vahetusse lähedusse, et vältida liigset isetegevust piiskopilinnuse ja mõisapargi kompleksis.
Eesmärgiks oli ka mitmekesistada kohalike elanike ja külastajate võimalusi erinevateks tegevusteks.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 105 613 krooni / 6 749,90 eurot.