Võru folkloorifestivali ettevalmistustööd vastuvõtuks UNESCO juures oleva folkloorifestivalide organisatsiooni CIOFF festivalide nimekirja

Võru Folkloorifestival MTÜ
Projektivahenditest kaeti XIX Võru Folkloorifestivali visuaali kujundamise, trükiste, meediakajastuste, väljaannete ja tekstide toimetamise ning festivali väljaannete tõlkekulud. CIOFFi mineku ettevalmistustööde koordineerimis/projektijuhtimiskulud ning CIOFFi rahvuslike allorganisatsioonide ja eri maade folkloorirühmade kordinaatori kulud.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 9 022,78