Piiriülese koostööprojekti ettevalmistav projekt “Võrumaa ettevõtjate kasvuprogramm” (viite number 19301900007)

Projekti eesmärk: Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtjad rakendavad oma toodete / teenuste turundamiseks erinevaid võimalusi suurendades seeläbi enda ja Võrumaa nähtavust. Projektis osalevad ettevõtjad tajuvad koostööpotentsiaali teiste ettevõtjatega.

Käesoleva koostööprojekti ettevalmistava projekti raames on MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 11. märtsil 2019 sõlminud ühtsete kavatsuste kokkuleppe Aluksne Maaelu Partnerlus tegevusgrupiga.

Piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti tegevused on kavas läbi viia 2019 märtsist kuni juunini 2020 ning sisaldab viit tegevust:

  1. Koolitusprogramm tegutsevatele ettevõtjatele, mille fookus on praktilisel turundamisel läbi internetikanalite ja – keskkondade. Koolitusprogramm koosneb viiest praktilisest töötoast, mida viivad läbi turundusvaldkonna asjatundjad. Töötubade käigus töötab iga ettevõtja iseseisvalt oma ettevõtte turunduskanalite arendamisega tootes reaalseid tekste, postitusi, tehes arendusi kodulehel jne. Koolitustevahelisel ajal püstitab iga osaleja konkreetsed eesmärgid, mida vahepealselt ajal turundusvaldkonnas teeb ning järgmisel koolitusel analüüsitakse nende tegevuste tulemuslikkust. Eesmärgiks on luua ning testida koolitusprogrammi, mida on võimalik kasutada ka järgnevates piiriülestes koostööprojektides kohandades erinevatele sihtgruppidele.
    Koolituse kokkuvõtet
  2. Õppekäik Võrumaal (1 päev) erinevate ettevõtjate tegevusega tutvumiseks ning koostöösidemete loomiseks erinevate ettevõtjate vahel.
    Õppekäigu kokkuvõte
  3. Õppereis Lätti (2-3- päevane) eesmärgiga luua koostöösidemeid ettevõtjate vahel ning tutvuda Läti ettevõtjate, LEADER tegevusgruppide ja omavalitsuste praktikaga piirkonna turundamisel. Samuti toimub õppereisi käigus kahe LEADER tegevusgrupi omavaheline koostöökohtumine, mille peamiseks teemaks on ettevõtluse arengu toetamine LEADER tegevusgruppide poolt Lätis ja Eestis.
    Õppereisi kokkuvõte
  4. Õppereis Bulgaarias või Saksamaal (4-päevane) eesmärgiga tutvuda kaugtöökeskuste praktikatega.