Võrumaa Noorteliidri töövihik

Võrumaa Omavalitsuste Liit MTÜ
Projekti raames toimus seitse koolituspäeva koos töövihiku kokkupanemisega, projekti ava- ja lõpuüritus, toimus 3 päevane õppekäik Valgamaale, kus toimib Eesti üks edukamaid maakondlikke noorsootöö võrgustikke. Projekti otseseks eesmärgiks oli noortejuhtidele suunatud ühtse töödokumendi „Võrumaa noorteliidri töövihiku“ koostamine, mis on aluseks piirkonna noorte koostöö arendamiseks ja millist saavad kasutada nii noortejuhid, noorte eestvedajad. Valminud töövihik on kättesaadav Võrumaa omavalitsustes, Eesti Noorsootöö Keskuses, Eesti avatud Noortekeskuste Ühenduses ning Haridus- ja teadusministeeriumis.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 6 865,29 eurot.