Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro

Eelmise aasta lõpuga sai läbi LEADERi programmi toetusteperiood aastatel 2007-2013. LEADERi programmi Eestis rakendamise esimese perioodi jooksul tuli Võrumaa Partnerluskogu kaudu Võrumaa kümnesse valda toetusi ja investeeringuid üle kolme miljoni euro.

“Võrumaa jaoks on see periood olnud väga positiivne,” ütles Võrumaa Partnerluskogu tegevjuht Anneli Ott. “Meil on valdavas osas kõik projektid ellu viidud.”

“Mille nimel on tööd tehtud, see on ka saavutatud,” lisas partnerluskogu juhatuse esimees Jarek Jõela.

Võrumaa kümnest vallast (Misso ja Meremäe vallad kui seto vallad kuuluvad Piiriveere Liidri alla) esitati Võrumaa Partnerluskogule aastatel 2009-2014 kokku 495 projekti, neist said hindamiskomisjoni ettepanekul rahastatud 289 projekti. Raha jagati kolme meetme kaudu: küla- ja kultuuri meede, ettevõtluse meede ja noorte meede. Neist kaks esimest meedet jagunesid omakorda kaheks alameetmeks.

Kuue aasta jooksul jõudis Võrumaa Partnerluskogu kaudu väikeettevõtetele ja MTÜdele üle 3 miljoni euro. Pool sellest rahast on läinud just väikeettevõtjatele ning selle tulemusel on kohalikud elanikud loonud endale ise töökohti.

Külakogukondade arendamise meetme kaudu jõudis Võrumaale üle 888 000 euro, kohaliku kultuuripärandi säilitamise meetme kaudu üle 341 000 euro, ettevõtluskeskkonna arendamiseks üle 732 000 euro, väiketootmisettevõtete arendamiseks üle 727 000 euro ja noorte tegevuse edendamiseks üle 403 000 euro.

“Pisikestele ettevõtetele, kes tahavad areneda, edasi pürgida ja konkurentsis püsida, on täistoetuse saamine olnud väga tähtis,” lausus Jarek Jõela. “Nii mõnigi külamaja on saanud uue ja tänapäevase välimuse ja sisustuse. LEADERi raha on Võrumaal täitnud oma eesmärgi.”

Kasusaaja on kohalik

Anneli Oti sõnul läheneb Võrumaa Partnerluskogu piirkonna arengule teistmoodi – rohujuuretasandilt.

“Meie oleme toetanud just kohalikke inimesi ja tootjaid, kes asuvad kohapeal ja kasutavad kohalikku ressurssi heaperemehelikult,” sõnas Anneli Ott. “Kasusaaja on kohalik ja kasum jääb piirkonda. Just väiketootja vajab toetust – see oli meie strateegiline eesmärk aastal 2007.”

Teiseks on Anneli Oti sõnul tähtis see, et kogukondades on oluliselt paranenud pakutavad teenused.

“Lõppenud perioodil oli pearõhk Nõukogude-aegsete hoonete rekonstrueerimisel ja tänapäeva vajadustele vastavaks kohandamisel,” lisas Ott.

Võrumaa Partnerluskogu kaudu on saanud rahastust paljud huvitavad projektid, ent partnerluskogu on teinud ka ise projekte, millest tuntum on Uma Meki kaubamärgi loomine ja kõik selle juurde kuuluv, et aidata väiketoidutootjaid. Anneli Ott toob näite Taarapõllu talust, mis on viimaste aastate jooksul väga jõudsalt arenenud ja müüb nüüd oma toodangut ka välismaale.

Vastseliinas aga tehti korda terve tänav – loodi nüüdisaegsed kommunikatsioonid, et tekkida saaks väike tööstusala, kus nüüd tegutsevad väikeettevõtjad.

“Minule endale ettevõtlusprojektid väga meeldivad, sest need annavad inimestele võimaluse jääda väikestesse kohtadesse,” ütles Ott. “Väikestest asjadest sünnivad väga olulised asjad.”

Hindamatu kogemus

Anneli Oti sõnul andis esimene LEADERi periood Eestis hindmatu kogemuse ning õpitud on palju. Edaspidi soovib partneluskogu olla taotlejatele veel rohkem toeks. Uuel perioodil toob uue koormuse taotlejate aitamisel tõsiasi, et PRIAle tuleb kõik projektid esitada e-pria kaudu.

“Partnerluskogu põhitöö on oma strateegia elluviimine, eesmärgipäraste projektide rahastamine ja nõustamine ideest kuni kuludeklaratsiooni esitamiseni,” võttis Anneli Ott kokku.

Peagi saab valmis Võrumaa Partnerluskogu strateegia uueks eelarveperioodiks. Üldjoontes kattub strateegia eelmise perioodi omaga, kuid senistest kogemustest tulenevalt tuleb ka väikseid muudatusi ja parandusi. Seda, millal saab uuel perioodil raha taotlema hakata, pole praegu veel teada. Partnerslukogus strateegia meetmete koostamise protsess veel käib ning kõik huvigrupid on oodatud oma sõna sekka ütlema.