Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit

19. septembril 2016.a. toimunud koosolekul kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017. aasta eelarvesse Leader programmi projektitoetusteks üle 1,3 miljoni euro.
Toetuseelarve jaguneb kahe taotlusvooru ja nelja alameetme vahel järgmiselt:
Alameede 1.1 „Külakogukondade arendamine“ kokku 484 852,50 eurot
Alameede 1.2 „Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö“ kokku 200 000 eurot
Alameede 2.1 „Ettevõtluskeskkonna arendamine“  kokku 300 000 eurot 

Alameede 2.2 „Väiketootmisettevõtete arendamine“ kokku 384 852,50 eurot

Aasta 2017 on kavandatud kõige suurema toetuseelarvega ning kahe taotlusvooruga, varakevadel ja sügisel. 2016 aastal läbiviidud taotlusvoor näitas, et huvi Leader meetmete vastu on suur. Seega on põhjust arvata, et taotlemine tuleb väga aktiivne ning toetatud projektid aitavad kaasa strateegias märgitud eesmärkide täitmisele.

Järgmise aasta esimeses taotlusvoorus ei ole meetmetes põhimõttelisi muudatusi, küll on MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kavandanud strateegia muutmise, peale Leader määruse muudatuste jõustumist, mistõttu sügisvooru toetusmeetmed muutuvad. 

2017. aasta esimene taotlusvoor Ettevõtluse meetmetele on avatud  20.02-28.02.2017 ning  Küla- ja kultuurimeetmetele on avatud  20.03-28.03.2017.

Võrumaa Partnerluskogule perioodiks 2015-2020 eraldatud Leader meetme rakendamise kogueelarve on 3,7 miljonit eurot, millest vähemalt 2,96 miljonit investeeritakse piirkonna ettevõtete, MTÜ-de/SA-de ja omavalitsuste kaudu.