Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuse saajad selgunud

Võrumaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 09. aprillil 2012 a. Leader projektitoetuse saajad rakenduskava kõigi meetmete tegevuste osas.

Partnerluskogu hindamiskomisjonide ettepanekul sai heakskiidu 41 projektitaotlust, millega toetatakse Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas investeeringuid ja muid tegevusi kokku 489 343 euro ulatuses.

Meede 1 „Küla- ja Kultuuri meede“ toetati 24 projekti kogusummas 203 798 eurot.

Meede 2 „Ettevõtluse meede“ toetati 14 projekti kogusummas 258 447 eurot.

Meede 3 “Noorte meede” toetati 3 projekti kogusummas 27 099 eurot.

Projektitoetusi eraldati sektorite kaupa alljärgnevalt: 29 MTÜ-de ja sihtasutuste, 7 ettevõtete ning 5 omavalitsuste poolt esitatud projektidele.

Projektitoetuse taotluse kinnitamise positiivse otsuse saanud taotlejatel on aega 40 tööpäeva arvates Võrumaa Partnerluskogu juhatuse otsuse tegemisest, oma projektide esitamiseks PRIA-sse. Selle taotlusvooru projektide viimane PRIAsse esitamise tähtaeg on 04. juuni 2012.

Taotlusi on võimalik PRIA-le esitada ka elektrooniliselt e-PRIA kaudu, mille kohta saab infot www.pria.ee ning küsimuste korral info@voruleader.ee või telefonil 78 68 373.

NB! Lõpliku otsuse projektide rahastamiseks teeb PRIA.

Projektitoetuse saajad