Võrumaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029 on avalik

Lugupeetud Võrumaa Partnerluskogu liikmed, koostööpartnerid ja strateegia protsessi osalised 

Meil on hea meel jagada teiega esialgset versiooni valminud Võrumaa Partnerluskogu strateegiast 2023-2029 ja kutsuda teid kaasa mõtlema ning oma ettepanekuid ja tagasisidet esitama. 

 • Praegune dokument on koostatud tingimustes, kus ikka veel ei ole valmis LEADER ega ka Euroopa Sotsiaalfondi rahastust reguleeriv määrus, mis tähendab seda, et me ei saa anda kindlat vastust, kas sellisel kujul toetatavad tegevused jäävad abikõlblikuks või mitte. Oleme näinud vaid mustandversiooni määrusest ning teame, et hetkel menetletakse rohkeid muudatusettepanekuid määrusele, mille LEADER tegevusgrupid on ministeeriumile edastanud. 

 • Kõiki LEADER strateegiaid hakkab hindama hindamiskomisjon. Meil on olemas esialgne tabel hindamiskriteeriumitest, ent oleme saanud info, et seda täpsustatakse. Sellest tulenevalt korrigeerime veel ka strateegiat, et hindamiskriteeriumitele parimal võimalikul viisil vastata. 

 • Edasine töö strateegiaga näeb välja selline: 

  • 24. aprill kuni 5. mai ootame teie ja protsessi kaasatud ekspertide ettepanekuid ja tagasisidet

  • 5. mai kuni 12. mai tegeleme dokumentide vormistamise, kujundamisega ning selleks ajaks teadaolevate määruste nõuete ning hindamiskriteeriumitega vastavusse viimisega 

  • 18. mail toimub Võrumaa Partnerluskogu juhatus, mille päevakorras on strateegia heaks kiitmine ning üldkogule esitamine 

  • 26. mail toimub Võrumaa Partnerluskogu üldkogu koosolek 

  • 30. mail tuleb Võrumaa Partnerluskogul esitada strateegia koos kõikide lisadokumentidega ministeeriumile hindamiseks. 

SIIT leiate strateegia põhidokumendi (ilma lisadeta). Dokument läbib veel keeletoimetuse ning kujunduse. Teie ettepanekud ja tagasiside on oodatud kuni 5. maini aadressile mai@voruleader.ee

Oleme avatud vestlusteks ja aruteludeks strateegiaga seotud teemadel!