Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga

Tänase MTÜ Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolekul kinnitati tegevuspiirkonna arengustrateegia järgnevaks  viieks aastaks. Toetust strateegia elluviimiseks taotleb partnerluskogu Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme raames. Strateegia rakendamise kogumaht on ligikaudu 3 milj eurot.

2016.aastal planeerib partnerluskogu avada ühe taotlusvooru, milles jagatakse toetus viie toetusmeetme kaudu.

Meede 1. Küla ja –kultuuri meede

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine- 200 000

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö 150 000

Meede 2. Ettevõtluse meede

Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine- 100 000

Meede 2.2  Väiketootmisettevõtete arendamine- toetus 200000

Meede 3 Riigisisese ja väliskoostöö meede- 75 000

Võrumaa Partnerluskogu tegevjuhi Anneli Ott`i sõnul  on strateegias uuenenud ja muutunud kõik peatükid. Oluliselt enam on silmas peetud seda, et võimalikult hästi oleks põimitud arengustrateegiasse erinevad põhielemendid, mis toetavad Leader-tüüpi lähenemist.

Leader-lähenemist saab lühidalt iseloomustada seitsme põhielemendi kaudu:

  1. element: piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad
  2. element: altpoolt tulev algatus
  3. element: avaliku ja erasektori partnerlus: kohalikud tegevusgrupid
  4. element: uuenduste tegemise soodustamine
  5. element: omavahel seotud ja mitut valdkonda hõlmavad toetusmeetmed
  6. element: võrgustikutöö
  7. element: koostöö

Juhatuse esimees Jarek Jõela märkis, et arengustrateegia koostamisel on peetud oluliseks kaasamise põhimõtet, seetõttu on korraldatud nii ettevalmistaval perioodil kui visioonide, strateegiliste eesmärkide ja meetmete välja töötamisel mitmeid erinevaid arutelusid, õppereise, nõupidamisi ja seminare. Ühtekokku oli neid 33, kus osales 235 inimest Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnast. Kaasatud arengustrateegia koostamise protsessi ei olnud vaid liikmed, vaid see oli avatud kõigile huvilistele.