Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril II”

20. jaanuaril 2017.a  Viitinas toimunud Võrumaa Partnerluskogu liikmete üldkoosolek kinnitas otsuse esitada riigisisese koostööprojekt „Elu kahe maailma piiril II.“ Üldkoosolekul osales 67-st liikmest 32 liiget, kes kõik olid nõus projekti kinnitamisega. Võrumaa Partnerluskogu esitab projektitaotluse 2017 a. rakenduskava meetmesse 3 „Riigisisese ja väliskoostöö meede“.  Partnerluskogu osa projekti kogumaksumusest on 16667 eurot, millest 15000 eurot projektitoetus ja 1667 eurot omaosalus. Projekti tegevuste elluviimine kestab kaks aastat. Projekti “Elu kahe maailma piiril II” üldine eesmärk on tugevdada Lõuna-Eesti piirkonna identiteeti, tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid ning tutvustada piirkonda. Kavas on anda lisandväärtust loodud turismimarsruudile, tutvustada Lõuna-Eestit läbi ajakirja National Geographic Eesti ja arendada ettevõtlust läbi koostöövõrgustike ja piirkonna mainekujunduse. Eelmisel programmperioodil ellu viidud koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril” raames paigaldati Lõuna – Eesti maastikule 23 ajakirja National Geographic kaubamärgina tuntud „kollast akent“ koos objekti ja/või piirkonda tutvustava infotahvliga. Paigaldatavate „akende“ asukohtade järgi tekkis Lõuna-Eestisse uus külastajamarsruut. Raami juurde paigaldatavad infoviidad suunavad külastama lähedalasuvaid vaatamisväärsusi, muuseume, teenindusettevõtteid jne, tuues otsest kasu kogukondadele ja piirkonnale tervikuna. Ajakirjas National Geographic avaldatatud lühilood ja artiklid tutvustasid ja tõid piirkonnale tuntust suurema auditooriumi ees. Ilmusid marsruudikaartid eesti, vene, soome ja inglise keeles.

Lõuna-Eesti koostööprojekti partneriteks on lisaks Võrumaa Partnerluskogule Jõgevamaa Koostöökoda (juhtpartner), Põlvamaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu ja Tartumaa Arendusselts .

Projekti tegevusi saab jälgida koduleht: http://visitsouthestonia.com