Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri (1/2012)

UUDISKIRI nr. 1/2012

Hea lugeja,

Seekordses uudiskirjas anname lühiülevaate sel aastal juba toimunud I taotlusvooru tulemustest ja teistest huvitavatest tegevustest, mis Võrumaa Partnerluskogus toimunud või lähiajal toimumas.
Kõigile positiivse vastuse saanud taotlejatele korraldame 25. aprillil infopäeva ja kõik huvilised on oodatud osalema 09. mail Tallinnas toimuval konverentsi „ Euroopa Päev Leaderiga”. Äsja lõppes õppereis Ida-Virumaa tegevuspiirkondadesse ja tööd on alustanud uus juhatus.

Uudiskirja hakkame koostama iga kolme kuu tagant ja kõigil huvilistel palume saata tagasiside ja info mida soovite avaldada e-maili aadressile info@voruleader.ee

Head lugemist!

25.04. 2012. kell 13.00 TOIMUB VÕRU MAAVALITSUSE SAALIS INFOPÄEV LEADER MEETME TAOTLUSE ESITAMISE KOHTA PRIA-LE

Infopäev on suunatud Võrumaa Partnerluskogu poolt taotlusele heakskiidu saanud taotlejatele ja teistele huvilistele.
Infopäeval tutvustame nõuded taotluse esitamise kohta PRIAle ja mida tuleks tähele panna projekti elluviimisel. Tutvustame näidisdokumente ( osalejate nimekiri, vabatahtliku töö päevik, tähistamine, aruande erinevad vormid).

VÕRUMAA PARTNERLUSKOGUL UUS JUHATUS

03. aprill alustas tööd Üldkogu poolt järgnevaks kolmeks aastaks valitud juhatus, kuhu kuuluvad:
Ettevõtjate esindajad:

  • Jarek Jõela FIE (Antsla vald)
  • Edgar Kolts FIE (Varstu vald)
  • Adu Ojamets OÜ Talvar TR (Vastseliina vald)
  • Angela Järvpõld M.J.Andruse talu (Lasva vald)

Mittetulundusühingute esindajad:

  • Laine Rehkli MTÜ Kurenurme Külaselts (Sõmerpalu vald)
  • Mairi Raju Noorsooühing Rõuge Noorteklubi (Rõuge vald)
  • Rein Kõiv Alaveski Loomapark (Mõniste vald)
  • Urmas Veeroja Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts (Haanja vald)

Kohalike omavalituste esindajad:

  • Inge Vill Võru Vallavalitsus (Võru vald)
  • Margus Klaar Urvaste Vallavalitsus (Urvaste vald)

JUHATUSE KOOLITUS

11. aprill toimus Mäetagusel Võrumaa Partnerluskogu juhatuse ja hindamiskomisjonide liikmete koolitus.
Koolituse läbiviijateks olid Ülar Loolaid ja Indrek Kärner Maaelu Arendajate Ühingust. Peamise teemana käsitleti partnerluskogu hindamissüsteemi, meetmete eesmärkide ja strateegia eesmärkide omavahelist vastavust.

VÕRU MAAVANEM ANDRES KÕIV KOHTUS PARTNERLUSKOGU JUHATUSEGA

11. aprillil kohutus Võru maavanem Andres Kõiv uue juhatuse liikmetega ja tutvustas maakonna arengueesmärke ja lähitulevikus planeeritavaid tegevusi. Räägiti koostöö arendamise võimalustest piirkonna arendamisel.

ÕPPEREIS IDA-VIRUMAA LEADER TEGEVUSPIIRKONDADESSE

Aprilli keskel toimus Võrumaa Partnerluskogu õppereis Peipsi- Alutaguse Koostöökoja, Kirderanniku Koostöökogu ja Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkondadesse.

oppereis

Õppereis oli suunatud Võrumaa Partnerluskogu üldkogu liikmetele, juhatuse liikmetele, hindamiskomisjonide liikmetele ja koostööpartneritele.
Õppereis käigust tutvuti tegevusgruppide hindamissüsteemide ja meetmetega. Külastati ettevõtluse arendamiseks toetust saanud ettevõtteid ja elukeskkonda arendavaid külakeskusi.

Õppereisil osalejad tõdesid, et kõik Eesti 26 Leader tegevusgruppi on omanäolised ja huvitavaid projekte on igas tegevuspiirkonnas palju. Osalejad said õppereisilt mitmeid uusi ideid, kuidas Leader meetme abil piirkonda ja ettevõtlust arendada.

2012.a. I TAOTLUSVOORU TAOTLUSTE MENETLEMINE ON LÕPPENUD

Võrumaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 09. aprillil 2012 a. Leader projektitoetuse saajad rakenduskava kõigi meetmete tegevuste osas.

Partnerluskogu hindamiskomisjonide ettepanekul sai heakskiidu 41 projektitaotlust, millega toetatakse Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas investeeringuid ja muid tegevusi kokku 489 343 euro ulatuses.

Meede 1 „Küla- ja Kultuuri meede“ toetati 24 projekti kogusummas 203 798 eurot.
Meede 2 „Ettevõtluse meede“ toetati 14 projekti kogusummas 258 447 eurot.
Meede 3 “Noorte meede” toetati 3 projekti kogusummas 27 099 eurot.

Projektitoetusi eraldati sektorite kaupa alljärgnevalt: 29 MTÜ-de ja sihtasutuste, 7 ettevõtete ning 5 omavalitsuste poolt esitatud projektidele.

Projektitoetuse taotluse kinnitamise positiivse otsuse saanud taotlejatel on aega 40 tööpäeva arvates Võrumaa Partnerluskogu juhatuse otsuse tegemisest, oma projektide esitamiseks PRIA-sse. Selle taotlusvooru projektide viimane PRIAsse esitamise tähtaeg on 04. juuni 2012.

NB! Taotlusi on võimalik PRIA-le esitada ka elektrooniliselt e-PRIA kaudu, mille kohta saab infot www.pria.ee ning küsimuste korral info@voruleader.ee või telefoni 78 68 373.

VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU OSALEB LEADER KONVERENTSIL „EUROOPA PÄEV LEADERIGA“

Euroopa Päev Leaderiga

9. mail 2012.a korraldavad Maamajanduse Infokeskus koostöös Põllumajandusministeeriumi ja Eesti Leader tegevusgruppidega konverentsi „Euroopa Päev Leaderiga”.

Üritus toimub Tallinnas Lauluväljaku klaassaalis.

Konverentsi eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme rakendamise tulemuste tutvustamine ja tulevikku vaatamine ning Leader-lähenemise mõju tutvustamine teistele ministeeriumidele ning muudele huvitatud osapooltele. Konverents on vajalik eeskätt silmas pidades järgmise programmperioodi võimalusi rakendada Leaderlähenemist senisest laiemalt.

Konverentsile on oodatud kõik maaelu arengust huvitatud inimesed, teiste ministeeriumite töötajad, maavalitsuste, piirkondlike arenduskeskuste, kohalike omavalitsuste ja kohalike tegevusgruppide esindajad, Põllumajandusministeeriumi ja maaeluvõrgustiku koostööpartnerid, ajakirjanikud ja Euroopa Liidu toetusi haldavate muude asutuste töötajad.

Konverentsi sihtrühmaks on lisaks eeltoodule ka maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad ja esindusorganisatsioonid, kokku kuni 300 osalejat.

Võrumaa Partnerluskogu esindavad konverentsil Ave Tamra ja Hendrik Noor. Tutvustame meie piirkonna projekte „UMA MEKK“ ja MTÜ BRAVO-JOUTH SUPPORT ORGANISATION projekti „Päikesesüsteemi õppe-matkaraja rajamiseks ehitusprojekteerimine”

Täpsem info konverentsi kohta:
http://www.maainfo.ee/index.php?id=1728&page=3394&

VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU ESINDUS OSALEB KOHALIKE TOODETE LAADAL

10.- 12. mail 2012 toimub Lõuna-Kesk Prantsusmaal, Le Puy en Velay’s Euroopa esimene kohalike toodete laat.

Antud laat on osa Leader rahvusvahelisest projektist ning selle korraldavad Prantsuse tegevusgrupp LAG Pays du Velay, kohalike toodete edendamise üksus ja Haute Loire põllumajandus-koda (The Chambre de l’Agriculture of Haute Loire).

2010.a on Prantsuse tegevusgrupp Pays du Velay ühines rahvusvahelise koostööprojektiga, mille partnerriikideks on Holland, Poola, Ungari ja Soome. Koostööprojekti põhiteema on kohalik toit. Projekti käigus korraldab projekti iga partner Euroopa toidu laada, mille käigus kutsutakse kokku kohalikud toidutootjad ja ettevõtjad, proovitakse eri piirkondade parimaid toite ning luuakse uusi kontakte ja suhteid.

Partnerluskogu eesmärgiks on edasi arendada UMA MEKK kaubamärgi propageerimist ja ettevõtjate koostöö arendamist. Osaleme sooviga leida koostööpartnerid väliskoostööprojekti elluviimiseks.

Täpsem info laada kohta:
http://www.maainfo.ee/index.php?id=1643&page=3394&

Projekte saab konkursile esitada kuni 30. aprillini 2011.a.
Vormid ja lisainformatsioon on saadaval Maamajanduse Infokeskuse veebilehel. Kui osaled konkursil, edasta info oma kandidatuuri püstitamisest ka MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, siiri@voruleader.ee

Kontaktid

Jarek Jõela Juhatuse esimees 53092552 jarek.jarek01@gmail.com
Anneli Viitkin tegevjuht 53451330 anneli@voruleader.ee, info@voruleader.ee
Ülle Urbanik juhiabi 5266832 ylle@voruleader.ee
Kerli Kanger küla-, kultuuri- ja noortemeetmete nõustaja 5102662 kerli@voruleader.ee
Liina Vähi finantsspetsialist ja ettevõtluse meetme nõustaja 5164476 liina@voruleader.ee