Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri (3)

UUDISKIRI 3 (september 2010)

Hea lugeja,

Seekordne uudiskiri toob Sinuni Võrumaa Partnerluskogu ja projektitoetuse saajate suviste tegemiste kokkuvõtted. Uudiskirjas saad täpsemalt teada, millised tooted on tänaseks UMA MEKK märgistuse saanud, mis on Lõunakeskuse Taluturg, samuti saab lugeda Võrumaa noorte elamustest Tartumaa Arendusseltsi rahvusvahelises noortelaagris ning sellest, kuidas Parksepas ja Sänna külas LEADER projektid on teoks saanud.

Head lugemist,
Võrumaa Partnerluskogu

Partnerluskogu tegemised

Esimesed Võrumaa kohalikud tooted said UMA MEKK märgi

Võrumaa toidutoodangu kaubamärgi UMA MEKK komisjoni esimene kokkusaamine 23. augustil Võrumaa Partnerluskogus möödus rõõmsas ja ootusärevas meeleolus. Pea kaheaastane eeltöö hakkab kandma esimesi vilju. Laud oli kaetud kuue Võrumaa ettevõtja toodanguga. Kaubamärgi reglemendi tutvustusele ja arutelule järgnes pikemat süvenemist nõudnud degusteerimine. Rahulolevaid taustahelisid katkestasid valjemad sõnavõtud, peamiselt nende toodete puhul, mida austatud komisjoniliikmed said esimest korda proovida. Üksmeelselt tunnistati kõik proovitud tooted UMA MEKK kaubamärgi vääriliseks.

“UMA MEKK on üks Võrumaa mullast võrsunud ja ummamuudu inimese poolt hoolsa käega kasvatatud ning sooja südamega valmistatud toidupala!”

Lisainfo: Ave Tamra (umamekk@voruleader.ee, 5028783)


Noored omandasid rahvusvahelisi kogemusi Tartumaa Arendusseltsi seminaril

Mõtteid noorteseminarist jagab Elis Tiivoja.
Juba esimene päev oli väga lõbus ja huvitav, kuid mõnes mõttes ka traagiline. Laagri avamise ajal hakkas vihma sadama ja tuul oli väga kõva. Puude oksad langesid ja kõik jooksid oma majadesse/kämpingutesse. Mõned inimesed said okstega pihta ja mõnda majja kukkus isegi puu sisse. See oligi põhiline jututeema õhtusöögi ajal. Kõik rääkisid sellest. Peale õhtusööki mängisime tutvumismänge, see toimus juba küünlavalgel, sest elektrit polnud.

Teisel päeval läksime peale hommikusööki metsa. Igaüks sai töölehe, mille pidi ära täitma ja peale seda valis igaüks endale loosiga ühe puu, mille kohta oli samuti tööleht. Hiljem pandi kõik, kes olid saanud loosiga samasuguse puu kokku ja moodustati rühmad. Rühmades pidi rääkima, mida keegi puu kohta kirja pani ja teada sai. Peale lõunasööki toimus bändkämp. See oli üks meeldejäävamaid tegevusi. Meid rühmitati jälle. Kõigile anti silt bändi / artisti nimega ning pidi hakkama laulma laulu niiet kõik rühma liikmed saaksid üksteist leida. Järgmine ülesanne oli laulda ühte laulu artisti repertuaarist ning peale seda tuli kirjutada laul ning see ette kanda. Õhtul toimus riikide esitus ja sai maitsta erinevate maade toitu.

Kolmanda päeva hommikul hakkasime looma tulevikuküla ideekavandeid ning vaikselt juba ka ehitama. Ehitust jätkasime ka peale lõunasööki ning kui küla oli valmis tehti ka iga grupiga intervjuu. Õhtul toimus põnev spordiprogramm, kus sai palju nalja ning kõigil oli väga lõbus. Peale spordiprogrammi esinesid Tartu noortebändid.

Neljandal päeval läksid kõik enda valitud ekskursioonile. Valida oli nende tegevuste vahel:

  • Uhti Avatud Ateljee – sepa- ja savitöö, õpitoad ja põnevad tegemised;
  • Otepää seikluspark ja meeskonnaharjutused;
  • seikluslik õpipäev Peipsimaal – pilliroo õpituba, pakutrüki õpituba, Alatskivi lossi ja Kolkja muuseumi külastus;
  • kanuumatk Elva-Vellavere-Vitipalu maastikukaitsealal ja sportlikud tegevused

Õhtul toimus “CampCafe”, kus kõik arutasid seminari üle. Peale seda tänati kõiki osavõtjaid ning söödi kooki. Hiljem toimus disko.

Viiendal päeval lahkuti laagrist ning soovijatele toimus ka Tartu linna ekskursioon.

See oli kindlasti üks parimaid laagreid kus ma käinud olen. Loodan, et see toimub järgmine aasta jälle.

Uudise koostas: Elis Tiivoja. Elis Tiivoja ja Kärolyn Huum osalemist Tartumaa Arendusseltsi rahvusvahelisel noorteseminaril toetas MTÜ Võrumaa Partnerluskogu.


Lõunakeskuse Taluturg on avatud

MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti koondab ühe mütsi alla nelja maakonna toidutootjad, kes pakuvad enda talus või ettevõttes toodetud kaupa. MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti tegevjuht Merle Vall: „Lõunakeskuse Taluturu põhiväärtuseks on tooraine kontrollitud kodumaine päritolu”. Lõunakeskuse Taluturul pakuvad Võrumaal toodetud toidukaupa Taarapõllu talu, Nopri Talumeierei OÜ ja Alt-Lauri Talu. Lõunakeskuse Taluturg on avatud E-R 12.00 – 20.00 ning L-P 10.00 – 20.00.

Taluturuga on kohalikku päritolu toidutootjatel võimalik jooksvalt liituda! Huvilistel palume ühendust võtta Merle Valliga või pöörduda Võrumaa Partnerluskogu poole!

Lisainfo: MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti tegevjuht Merle Vall (merle.vall@mail.ee)

LEADER projektid tegevuspiirkonnas

Päikesesüsteemi õpperaja ehituslik projekt on valminud

LEADER projekti eesmärgiks oli ehitusliku projekti koostamine Päikesesüsteemi matkaraja rajamiseks. Päikesesüsteemi matkarada kujutab endast miljard korda kahandatud päikesesüsteemi maketti, mis asetuks Sänna-Hurda küladevahelisele alale. Matkarada seob endaga kohalikud turismiettevõtjad ja paikkonna olulisemad kultuuripärandiobjektid, lisaks suurendab matkajate keskkonnateadlikkust. Matkaraja külastaja saab aimu kosmilistest mastaapidest, õpib tundma päikesesüsteemi ning tutvub kohalike vaatamisväärtuste ja loodusega.

Lisainfo: Hendrik Noor (MTÜ Bravo – Youth Support Organisation, henriknoor@gmail.com)


Tore korvpallilaager Kurgjärvel

LEADER- meetme toetuse abil toimus Võrumaal Kurgjärvel korvpallilaager. Esimene laagrivahetus toimus 25.juulist kuni 03.augustini 2010.a., millest võttis osa 60 MTÜ Parksepa Spordiklubi noorsportlast. Teine vahetus sai teoks 3.augustist kuni 12.augustini 2010.a. 40 osavõtjaga.

Laagri eesmärgiks oli talviseks saalihooajaks ettevalmistamine ja koolivaheaja sisustamine. ”Laagris tegeleme rohkem jooksu ja jõuharjutustega, platsil mängimist on minimaalselt” sõnas Parksepa Spordiklubi juhataja Kalev Palo. Kalev Palo sõnul läks laager igati korda. Palju värsket õhku, vett, päikest ja korralikult higivalamist suvel annavad hea ettevalmistuse talviseks hooajaks.

Projektitaotlejaks oli MTÜ Parksepa Spordiklubi. Siinkohal tahame tänada Võrumaa Partnerluskogu, kes meie taotlust toetusväärliseks pidas. Tore on tõdeda, et rahastust leiavad noorte tegevusi toetavad projektid.

Uudise koostas: Inge Vill, Võru Vallavalitsuse arendusnõunik (inge@voruvald.ee)

Teated

Võrumaal sündis uus infoportaal Kylauudis.ee

Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts lükkas Võrumaal käima uue infoportaali Kylauudis.ee, mis vahendab uudiseid ja elulist infot aktiivsetele inimestele üle Eesti. Portaal kutsub üles kõiki kodanikke nii maal kui linnas saatma infot oma küla, kogukonna, seltsingu jm tegemiste kohta. TÜ Eesti Kodanikuajakirjanduse Seltsi juhatuse esimees Sulev Valner ütles, et Kylauudis.ee näol on tegemist 100% kodanikualgatuse korras loodud infokanaliga. „Erinevate kogukondade infot koondava portaali eesmärk on lihtne ja siiras – täita vastav tühimik Eesti meediamaastikul ning teenida kaaskodanikke ja ühiskonda. Me ei tungi võõrale kapsamaale ega konkureeri kellegagi,“ selgitas Valner.

Kylauudis.ee võtab fookusesse külast, kogukonnast ja keskkonnast lähtuvad sõnumid ning sündmused. Portaal soovib kujuneda oluliseks kanaliks ja partneriks kõigile kodanikele, kodanikeühendustele ning organisatsioonidele üle Eesti. Kui inimestel on infot oma talu, küla, kogukonna, seltsingu, majaühistu, elamukvartali, linnaosa, omavalitsuse vm institutsioonide tegevuse kohta, mida soovitakse teistega jagada, tasub selle saata portaalile (aadressil info@kylauudis.ee). Oodatud on uudised, pressiteated, üleskutsed, teadaanded jm informatsioon, mis võiks puudutada nii lähedal kui kaugemal asuvaid kaaskodanikke ja nende head käekäiku.

MTÜ Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts asutati juulikuus Võrumaal 1. mai mõttetalgute tulemusena, seltsil on praeguse seisuga 18 liiget. Selts võtab tänuga vastu nii annetused kui igasuguse muu toetuse, mis aitab kaasa kodanikuajakirjanduse edendamisele Eestis. Seltsi pangakonto number on 221050235837 (Swedbank). Samuti on teretulnud kõik mõtted ja koostööettepanekud Kylauudis.ee arendamiseks.

Lisainfo: Erkki Peetsalu (erkki@maailmad.ee)


Järgmine uudiskiri ilmub oktoobris 2010. Uudised ja teadaanded projektitoetuse saajatelt, soovitused teemade osas on lugejatelt teretulnud aadressile info@voruleader.ee.

MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU

Jüri 12-130, Võru
www.voruleader.ee
info@voruleader.ee