Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri (5)

UUDISKIRI 5 (aprill 2011)

Hea lugeja,

Seekordne uudiskiri toob Sinuni Võrumaa Partnerluskogu tegemised. Uudiskirjas saad täpsemalt teada, planeeritud tegevustest, kust saad ka Sina osa võtta, uudiskirjas on edastatud Maamajanduse Infokeskuse konkurss ning juttu tuleb Hollandi nädalast ning Maamessil osalemisest.

Head lugemist,
Võrumaa Partnerluskogu

Partnerluskogu tegemised

Koolitus

10.-11.märtsil 2011, korraldasid kolm tegevusgruppi – Võru-, Valga- ja Põlvamaa Partnerluskogu, ühise koolituse “Otsustuprotsessi juhtimine ja haldusmenetlus” tegevuspiirkondade juhatustele, büroodele ja tegevjuhtidele. Koolitus jagunes kaheks blokiks, millest esimeses osas tutvustas Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi teadur ja lektor Andero Uusberg otsustamise protsessi puudutavaid teooraid ning viis läbi praktilisi harjutusi osalejatele. Teises osas selgitas riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik Indrek Koolmeister haldusmenetlust ja käsitles Leader Eestit haldusmenetluse kontekstis. Koolitus toimus Seedri puhketalus.


Käivitunud piirkonna ülene projekt

30. märtsil algas Leader viie tegevuspiirkonna ühine projekt ehk ettevõtlusnõustajate koolitus, mis on Võrus tuntud kohaliku tegevuspiirkonna ülese projektina nimega „Ettevõtlusalane nõustamine Võrumaal“.

30. märtsist kuni 16. maini osalevad viiest Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupist välja valitud 15 ettevõtlusnõustajat koolitusprogrammis, mis kestab kokku 11 päeva ja hõlmab ettevõtluse ning nõustamisega seotud teemasid. Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnast on osalemas viis koolitatavat: Liina Vähi- MTÜ Võrumaa Partnerluskogu ettevõtluse meetme nõustaja, Ave Tamra- UMA MEKK projekti projektijuht, Martin Mark- ettevõtja, Ivi Martens- SA Võrumaa Arenguagentuuri ettevõtluskonsultant, Tiina Hallimäe- Võru Linnavalitsuse ettevõtluse vanemspetsialist.
Koolituse eesmärk on arendada ettevõtlusnõustamise tegevust partnerluskogu tegevuspiirkonnas ja suurendada ettevõtlusaktiivsust läbi spetsialistide, kes omandavad proaktiivse nõustamise läbi koolituse ja suhtlemistreeningu.
Lisaks Eestis toimuvale koolitusprogrammile on projektiga „Ettevõtlusnõustajate koolitus“ kavandatud ka ettevõtlusnõustajate praktika Soomes Kauhanjoel, Suupohja Arendusühingu tegevuspiirkonnas, et tutvuda sealse ettevõtjate nõustamise süsteemiga.


Maamess

Uma MEKK viibib koos Võru Maavalitsusega Maamessil Tartus 14-16 aprill 2011. Meie poolt tugi väiketootjatele, võimalus oma toodangut presenteerida messi päevade ajal.

Võta kontakti: Ave Tamra 5028783, info@tamra.ee

Samal ajal toimub Tartus

Hollandi nädal.
14.-16. aprill 2011 Kohtuvad Ida-Gröningen ja Lõuna-Eesti
12.-17.04 LÕUNAKESKUSE KEVADLAAT

Hollandi kokk valmistab hõrgutisi (14.-15.04, alates 11.00).
Avatud kõigile degusteerimiseks!
Ida-Gröningeni piirkonna ja kohalike toodete tutvustus
Fotonäitus
Sisenemine Taluturu väravast.
14.-16.04 MAAMESS

Avatud on Hollandi ekspositsioon
Hollandi koostöökogemusi tutvustav seminar
(15.04, kell 15.00-16.30)
Hollandi kokk valmistab hõrgutisi (16.04, alates 11.00).
Avatud kõigile degusteerimiseks!

Miks? Väiketootmine ja kohalike toodete arendamine on oluline koostöösuund Lõuna-Eesti tegevusgruppide vahel. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu on kasvatanud oma organisatsioonist projekti UMA MEKK.
2010.a. suvel asutasid 7 ettevõtet/organisatsiooni (Tartumaa Arendusselts, MTÜ Valgamaa Partnerluskogu, Nopri Talumeierei OÜ, Põlvamaa Partnerluskogu, OÜ Linnu Talu, Edgar Kolts FIE ning Otepää Oskar OÜ) ühiselt MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti. MTÜ loomise üheks tõukeks lisaks kohaliku toidutoodangu tunnustamisele, oli Tartus asuva Lõunakeskuse soodne ning huvitav pakkumine aastaringse taluturu ellukutsumiseks.

Tartumaa Arendusselts koostöö Hollandi tegevusgrupiga Ida Gröningeni piirkonnast sai alguse 2 aastat tagasi. Hollandlastega koostöö võimaldab teadmiste ja kogemuste vahetamist ettevõtjate vahel, uute koostöösidemete loomist ja rahvusvahelises plaanis maaelu arengu väärtustamist. Hollandi nädala eesmärk on väiketootmise ja kohalike toodete väärtustamine, samuti maaelu väärtustamine tervikuna. Võru tegevuspiirkond on kaudselt seotud hollandi nädala korraldamisega ja tegevuspiirkonna ettevõtjad, MTÜd ja KOV saavad osa võtta Hollandi nädala raames erinevatest üritustest.

Teated

Konkurss

Maamajanduse Infokeskus kuulutab välja konkursi „Märka Leaderit“. Konkursi eesmärk on tutvustada ja tunnustada Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) Leader meetmest toetust saanud parimaid projekte ja neid teostanud ettevõtjaid, vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi.

Konkursil osalevad Leader projektid viies kategoorias: parim põllumajandusprojekt, parim maaettevõtlusprojekt, parim keskkonnaprojekt, parim noorteprojekt ja parim koostööprojekt. Üks projekt võib kandideerida ka mitmes kategoorias.

Konkursile võivad projekte välja pakkuda kõik soovijad: kohalikud omavalitsused, piirkondlikud arenduskeskused, erialaliidud, nõustajad, kohalikud tegevusgrupid, piirkonna ettevõtjad ja elanikud.

Parimad MAK Leader projektid valib välja hindamiskomisjon. Võitjaid autasustatakse 2011.a. juuli keskel üle- Eestilisel Leader tunnustusüritusel. Parimad projektid saavad auhinna ja neid tutvustatakse spetsiaalses trükises. Auhinnad loositakse välja ka projektide konkursile esitajatele.

Projekte saab konkursile esitada kuni 30. aprillini 2011.a.
Vormid ja lisainformatsioon on saadaval Maamajanduse Infokeskuse veebilehel. Kui osaled konkursil, edasta info oma kandidatuuri püstitamisest ka MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, siiri@voruleader.ee


Meetmete sulgumine

Meetmete sulgumised kevad 2011:
Küla ja kultuuri meede – 30. märts
Ettevõtluse meede – 2. mai
Noorte meede- 13. aprill


Järgmine uudiskiri ilmub mai 2011. Uudised ja teadaanded projektitoetuse saajatelt, soovitused teemade osas on lugejatelt teretulnud aadressile info@voruleader.ee.

MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU
Jüri 12-130, Võru
www.voruleader.ee
info@voruleader.ee