X-XV saj. Lõuna-Võromaa etnograafiliste tekstiilide ja ehete valmistamine

Erivajadusliku Hariduse Pädevuskeskus
Esivanemate pärandi väärtustamiseks ja oskuste säilitamiseks põlvkonniti korraldati projekti raames 3 õpituba Vastseliina ja Võru vallast 14-le huvilisele. Toimusid muinasaegse kanga kudumise õpitoad ning arhailiste kangakaunistuste ja ehete õpituba.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 5 559,34 eurot.