2022 taotlusvoor

Avatud meetmed

Meede 2.1. Covid-19 kriisi mõju leevendamine: 24.-31. jaanuar 2022 kell 16.00.

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle käibelangus tulenevalt Covid-19 kriisi mõjust on võrreldes 2019 aastaga vähemalt 30%. v.a. Orava ja Misso piirkond.

Meede 2.2. Väikeettevõtete arendamine: 24.-31. jaanuar 2022 kell 16.00.

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad valdkonnas, mis on üles loetletud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris EMTAK 2008 jaos C - töötlev tööstus ja kes tegutsevad teenuse valdkonnas, mis on suunatud tegevus piirkonna elanikele v.a. Orava ja Misso piirkond.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg on hiljemalt 27.aprill 2022.

Meetme 2 infopäev taotlejatele toimus teisipäeval 16. novembril kell 15.00 ZOOMi keskkonnas.

Infopäeva järelevaatamise link: https://www.youtube.com/watch?v=ZemKYpr-E_M

Meetme mahud 2022 aasta taotlusvoorus

Meede 1 - 300 000 eurot
Meede 2.1 - 195 998,19 eurot
Meede 2.2 - 300 000 eurot
Meede 3 - 150 000 eurot (avatud taotlusvooruga)
Meede 3 - 50 000 eurot (Partnerluskogu projektid)

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu alates väljakuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni.

Juhendi LEADER toetustaotluse esitamiseks leiad siit.

2022 Meede 1 - Kogukondlik areng. Taotlusvoor avaneb märtsis 2022

Meetmeleht
Taotlusvorm (kinnitamisel)
Hindamiskriteeriumid

Meede 1 Hindamiskomisjoni koosseis (kinnitamisel)

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330

2022 Meede 2 - Ettevõtluse meede

Alameede 2.1 COVID-19 kriisi mõju leevendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid

Alameede 2.2 Väikeettevõtete arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid

Meede 2 Hindamiskomisjoni koosseis

Ettevõtluse meetme infopäeva ettekanne

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330

2022 Meede 3 - Koostöö ja ühistegevuse arendamine. Taotlusvoor avaneb märtsis 2022

Meetmeleht
Taotlusvorm (kinnitamisel)
Hindamiskriteeriumid

Meede 3 Hindamiskomisjoni koosseis (kinnitamisel)

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330