Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu korraldab koostöös Eesti Naisküttide Seltsi ja Võrumaa Jahimeeste Seltsiga rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistava projekti „Jahindus – kui loodust säästev eluviis“ raames  jahindusteemaalise seminari 25. novembril 2016  Võrumaal, Väimela Kutsehariduskeskuses.

Projekti eesmärgiks on jahinaiste tegevuste arendamine läbi kogukonna kaasamise, aidates kaasa looduse säästmisele ja väärtustamisele. Ühtlasi parandada jahinduse imagot läbi erinevate avalikkusele suunatud ürituste ja tegevuste ning kogukonna rakendamine jahindusalastesse tegevustesse.

Seminari ettekanded on järgnevatel teemadel: lapsed  ja noored ning loodushariduse andmine jahinduse kaudu, ulukiliha töötlemine ja sellest toidu valmistamine ning lõpptarbijani viimine.

Seminarile ootame igast osalevast asjaomasest organisatsioonist 1-2 osalejat.

Registreerimine seminarile e-posti teel: info@voruleader.ee kuni 21.novembrini või kuni kohti jätkub. Üritust toetab LEADER programm ja on kõigile osalejatele tasuta.

Seminari programm