Ettevõtluse meetme hindamiskomisjoni koosseis

MTÜ Võrumaa Partnerluskogule esitatavaid Leader meetme projektitoetuse taotlusi hindab ja paremusjärjestuse moodustavad kaks hindamiskomisjoni: Küla-, kultuuri- ja noorte meetme hindamiskomsjon ning Ettevõtluse meetme hindamiskomisjon, millesse kuulub 5 liiget, mõlemale komisjonile on valitud asendusliikmed. Hindamiskomisjonid on moodustatud MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse otsusega nr.9, 22.04.2014.a.

Hindamiskomisjoni koosseis: 

Anti Allas

Avo Hummal

Aivar Keskpaik

Kristjan Võrno

Marika Parv

Hindamiskomisjoni asendusliikmed: 

Tarmu Ossip

Henn Tarro