Teostatud projektid 2012

Suitsusauna ehitus liha suitsutamiseks ja lihatöötlemise hoone projekteerimine

Mooska OÜ
Käesoleva projekti raames on valminud lihatöötlemise abihoone projekt ja ehitatud suitsusaun liha suitsutamiseks traditsioonilisel viisil.
Toetus: Meede 2.2. väiketootmisettevõtete arendamine, summas 9 652,00 eurot.

Tehnoloogiainvesteeringud I etapp

Meisli OÜ
Tootmise efektiivsemaks muutmiseks ja käsitsitöö osakaalu vähendamiseks ning tööprotsessi kiirendamiseks ettevõttes soetati konsool- ja vastukaalutõstuk ja avade raiumise masin suurendades seeläbi tootlikust. Tootmishoones uuendati küttesüsteem ja seati kompleksile valvesüsteem.
Toetus: Meede 2.2. väiketootmisettevõtete arendamine, summas 30 932,93 eurot.

Küülikute tapapunkti, küülikulihast toodete arendamine ja tootmine

Endel Leius FIE
VTA nõuetele vastava küülikute tapapunkti käivitamiseks soetati autoklaav ja suitsuahi, mis aitavad kaasa küülikuliha toodete arendamisele ning tootmisele.
Toetus: Meede 2.2. väiketootmisettevõtete arendamine, summas 4 490,39 eurot.

UMA MEKK Kaubamärgi turustamine

Võrumaa Partnerluskogu MTÜ
Projekti raames osales 13 liikmeline maakonna arengu- ja koordineerivate organisatsioonide esindajate delegatsioon 09.-13. Mail 2012.a. Lõuna-Kesk Prantsusmaal Le Puy en Velay’s toimunud Euroopa esimesel kohalike toodete laadal leidmaks kontakte Prantsusmaa kohaliku toidu võrgustikuga ja tugevdada rahvusvahelist koostööd.
12. Oktoobril 2012.a. toimus Võru Spordikeskuses kolmas UMA MEKK suurlaat ja korraldati kolm Eestisisest Võrumaa tootjatele ja toitlustajatele suunatud kontaktseminar – õppereisi.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 24 480,39 eurot.

Ühise turunduse arendamine väiketoidutootjate koostöös

Rõuge Taluselts MTÜ
Arendati veebisüsteemi, mille käigus tehti arvete edastamise lihtsustamiseks konverteerimise liides. Ühisturunduse eesmärgil osaleti ühiste huvidega väiketalude koostöös kahel 2014.a. üritusel tutvustamaks piirkonna uusi tooteid.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 9 562,50 eurot.

Turundustegevused 2012/2013

Liivimaa Lihaveis MTÜ
MTÜ liikmete majandustegevuse kasumlikkuse tõstmiseks, piirkonna ning kohaliku tooraine väärtustamiseks ja rohumaaveise liha kasutamise õpetuse ninast sabani rahastati projektiga terve rida turundustegevusi.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 19 129,78 eurot.

MTÜ Kagu-Eesti puiduklastri arendamine

Kagu-Eesti puiduklaster MTÜ
Kagu-Eesti puiduklastrisse kuuluvate ettevõtjate ja kogu piirkonna puidu- ja mööbliettevõtjate teadlikkuse, koostöö edendamiseks ja kogemuste vahetamiseks korraldati tootmiskorralduse koolitus ja turundusalane koolitus.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 12 038,40 eurot.

Hõljukipargi arendamine

Juraski Park OÜ
Toetusega valmis Juraski pargi hõljukite pargi rajatiste ehitusprojekt. Hõljukipargi teenuste pakkumiseks valmis koduleht. Valmistati 45 info-, ja hoiatussilti, 20 rajatähist, 3 pargi kaardiga stendi, 3 pargi sisekorraeeskirju tutvustavat stendi ja valmis 100 ohutuskleebist. Klientide paremaks teenindamiseks soetati kolm armee telki, kaks soojusahju, videotehnikat ning hooldusniiduk.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 8 119,40 eurot.

Liikluslinna jalgrattalinnaku ehitus

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik OÜ
Liikluslinna teenuste uuendamiseks ehitati jalgratta- ja jalgteed, osteti foorid, märgid ja jalgrattahoidla. Jalgrattaõppe läbiviimiseks lastele osteti 16 tavajalgratast, samuti osteti 14 vigurratast.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 20 662,29 eurot.

Hobuste seemenduslabori seadmete ja loomaveotreileri soetamine

Eesti Ahhal-Tekiini Assotsiatsiooni MTÜ
Kohalike hobusekasvatajate konkurentsivõime tõstmiseks nii sise-, kui välisturul ning hobusekasvatajate ärilise tegevuse toetamiseks seati sisse seemendus- ja embrüosiirdamise labor. Kuna EST-ATA omab laialdasi ja kõrgetasemelisi kontakte teiste hobusekasvatajatega üle maailma, annab labor ümberkaudsetele hobusekasvatajatele võimaluse Eestis olevate täkkude sperma ja embrüote külmutamiseks ning selle ekspordiks ja müügiks.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 18 469,48 eurot.

XVIII Võru Folkloorifestivali korraldamine ja läbiviimine

Võru Folkloorifestival MTÜ
Projekti vahenditest renditi festivali toimumise erinevatesse paikadesse helivõimendus ja renditi publiku tribüünid.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 6 961,50 eurot.

Võrumaa Laulu- ja Tantsupidu 2012

Võrumaa Omavalitsuste Liit MTÜ
Projekti raames loodi laulu- ja tantsupeo üldkontseptsioon ja lavastus, õpiti selgeks vajalik repertuaar, soetati ja renditi vajalikud vahendid ning viidi läbi laulu- ja tantsupeo lõppüritus 2. Juunil 2012 Võru Kubija laululaval.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 5 882,15 eurot.

Urvaste kihelkonna laulu-tantsupidu “Võroviisi ilma veeren” 9.juuni 2012

Urvaste Vallavalitsus
Projekti raames finantseeriti 09.juunil 2012.a. toimunud Urvaste kihelkonna laulu-tantsupeo „Võroviisi ilma veeren“ kvaliteetse helitehnika rent, ürituse reklaam, kavade, kutsete ja tänukirjade valmimist, laulu-tantsupeo esinejate toitlustamist ja õhtusi ühissimmani peaesineja ans. Justament kohalolek.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 576,03 eurot.

Võrokeeline keelepesä “Haanimaal”

Haanimiihhi nõvvokoda
Nii Haanja valla kui naabervaldade 10 lapsele korraldati 40 Keelepesa, hoidmaks elavas igapäevases kasutuses omakandi peamist rikkust – võru keelt ja pärimuslikke teadmisi, loomaks tugevamat sidet vanema ja noorema põlvkonna vahele.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 3 634,74 eurot.

Haanimaa suidsusanna nätäl

Haanjamaa Kultuurikoda MTÜ
Projekti raames toimus siutsusauna nädal, mille käigus tutvustati Haanjamaa külalistele suitsusaunakultuuri kogu tema eheduses. Erinevad töötoad toimusid saunades (pärimusmeditsiini-, renoveerimise- ja ehituse õpituba), saunade fotode näitus, stepslivabamuusika õhtu Plaani karjamõisas. Keskseks ürituseks oli suitsusaunapäev, millisest võttis osa 40 külalist Eestist, Soomest ja Leedust.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 7 009,20 eurot.

Päikesekella koolitus-õpituba

Plaani Mõis MTÜ
Projekti raames toimus kolmepäevane koolitus-õpituba „Kuidas rajada päikesekella“, mille käigus valmis päikesekell Plaani külla Haanja vallas.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 307,60 eurot.

Haanja naiste rahvariiete täiendamine

Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts MTÜ
Haanja tantsurühmade naiste 24 Urvaste kihelkonna rahvariiete kopmlekti täiendati projekti raames liistikute, kampsunite, sukkade, sukapaelte, tanude, põllede ning särkidega.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 9 115,2 eurot.

Rahvariiete soetamine Sänna noorte segarahvatantsurühmale

Sänna Mõisakeskus MTÜ
Projektiga soetati Sänna noorte tantsurühmale 8 komplekti neidude ja 8 komplekti noormeeste Rõuge kihelkonna rahvariideid.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 3 196,80 eurot.

A.Teppo Lõõtsamuuseum – tuleohutus

A.Teppo Lõõtsatalu MTÜ
Käesoleva projekti raames valmis A.Teppo Lõõtsamuuseumi tuleohutusnõuetele vastava tuletõrje veevõtukoha projekt.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 1 935,00 eurot.

Krabi rahvamaja akende vahetus ja katla ost ning paigaldus

Krabi Külaselts
1935.a. pärit Krabi seltsimaja säilimise tagamiseks ja kogu hoone kasutuselevõtmiseks paigaldati hoonele projekti käigus uued aknad ja pelletikatel.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 18 766,56 eurot.