Teostatud projektid 2012

Pikakannu Pärimuskultuuri Keskuse ruumid energiasäästlikumaks!

Ühing Pikakannu Kooli Areng
Alternatiivenergia tootmiseks, Pikakannu Kooli hoone energiatõhususe parandamiseks ressursside kokkuhoidmiseks soetati ning paigaldati päikesepaneelid ja kaks õhksoojuspumpa.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 11 514,28 eurot.

Vahendite soetamine Urvaste kandi pillimängutraditsiooni hoidmiseks

Urvaste Külade Selts
Ühise pillimängu traditsioonide elustamiseks ja arendamiseks Urvaste kandi inimeste tarvis soetati vajalikud pillid.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 7 266,00 eurot.

A.Teppo Lõõtsamuuseum-tuleohutus II

A.Teppo Lõõtsatalu MTÜ
Eelnevate investeeringute lõpetuseks, Lõõtsamuuseumi lõpliku valmimise ja kasutusloa saamise eesmärgi saavutamiseks rajati muuseumi juurde nõuetekohane tuletõrje veevõtu koht koos manööverdusplatsiga.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 26 953,93 eurot.

Ühtselt ühe telgi all!

Võrumaa Talupidajate Liit MTÜ
Maarahvale tõrgeteta korraldatavate ürituste läbiviimiseks ja kompleksselt üritustel osalemiseks soetati talupidajate tarvis kaks kollast logodega varustatud telki, kokkupandavad lauad ja toolid, milliseid on võimalik üritustele laenutada.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 1 938,64 eurot.

Alaveski loomapargi parendamine

Alaveski loomapark MTÜ
Alaveski Loomapargi metssigade ja hirvede elamisväärsete tingimuste loomiseks ning loomapargi visualiteedi parandamiseks lammutati vanad aedikud ja rajati uued aedikud 1,35 ha suurusel maaalal ning selle käigus paigaldati 600 jm spetsiaalset keeris –ja loomavõrku.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 35 334,00 eurot.

Uue-Antsla turuplats

Õpi-Liigu Keskus MTÜ
Projekti toetusega ehitati välja Liikluslinna territooriumile heakorrastatud turuplats koos viie turukioski ja pinkidega.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 14 490,00 eurot.

Uma Tare rekonstrueerimine

Kating Noored MTÜ
Projekti käigus tehti kõik vajalikud sisetööd Kääpa külas asuva kogukonna maja „Uma Tare“ kasutusele võtmiseks.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 37 417,68 eurot.

Navi Seltsimaja maakütte paigaldus

Navi Külaselts MTÜ
Navi Seltsimaja 2. korruse valmimise käigus soetati käesoleva projektiga maasoojuspump, mis loob võimalused kogu maja täies ulatuses aastaringselt kasutusele võtta, misläbi luuakse piirkonnas paremad võimalused seltsielu edendamiseks.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 9 730,57 eurot.

Lasva Parkmetsa arendamine ja puhkepiirkonna kaasajastamine

Lasva Vallavalitsus
Lasva Parkmetsa territooriumil asuva Lasva järve suplusala korrastamise käigus paigaldati randa plastikpontoonidel ujuvsild. Veetorni galerii lähedusse ja infoväljakule telliti ja paigaldati suuremõõtmelised valda tutvustavad ilmastikukindlad infokaardid.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 5 362,53 eurot.

Nursi Külakeskuse renoveerimine

Rõuge Vallavalitsus
Projekti raames parandati ja soojustati Nursi Külakeskuse hoone katus. Renoveeriti köök-kohvik, puhketuba, kaugtööruum, remonditi koridor ja korrastati külakeskuse küttekolded.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 27 450,00 eurot.

Heakorrastatud Kääpa küla

Kääpa küla MTÜ
Kääpa külas asuva vabaõhulava, külakeskuse, Võhandu jõe ujumiskoha, võrkpalliplatside, vaatamisväärsuste ja matka-terviseradade hooldamise tarvis soetati murutraktor, rohulõikur, mootorsaag jm aiatööriistu.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 4 006,17 eurot.

Kunstmurukatte soetamine ja paigaldamine Rõuge jääväljakule

Rõuge Spordiklubi MTÜ
Projekti raames rajati Rõuge kooli juures asuvale jääplatsile kunstmurukattega jalgpalliväljak, mis tagab paremad treenimis- ja võistlemistingimused jalgpalli harrastavatele gruppidele ning pikendades sellega hooaega kevadel kahe kuu ja sügisel kolme kuu võrra.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 32 825,30 eurot.

Rõuge kunstikuuri rekonstrueerimise ehituslik projekteerimine

Omatehtud MTÜ
Projekti raames valmis Rõuge kunstikuuri rekonstrueerimise ehituslik projekt.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 6 264,00 eurot.

Kungla seltsimaja saali remont ja õhksoojuspumpade ostmine

MTÜ Tagaküla Laulu Mängu Selts "Kungla"
Parandamaks seltsimaja sisekliimat ja säilitamaks hoone konstruktsioone ning siseviimistlust soetati ja paigaldati kolm õhksoojuspumpa.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 3892,31 eurot.

Võrumaa ainsa sisetrikirattapargi rekonstruerimine

ELamUsKOOL MTÜ
Trikirattapargi paremaks aastaringseks kasutamiseks soetati kaks BMX ratast, kolm tõukeratast ja neli paari rulluiske.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 15 862,23 eurot.

Euroopa Meistrivõistlused laskejooksus Haanja 2013

SÜ Võru Biathlon
Projekti käigus viidi läbi Euroopa meistrivõistlused laskejooksus 01.-04.august 2013 Haanja Puhke- ja spordikeskuses eraldi noortele, vanuses kuni 21 aastat ja täiskasvanutele. Võistluste korraldamiseks soetati rajatähistamise märgid ja lasketiiru laskeraja tähistused.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 15 424,01 eurot.

Varustuse soetamine Rõuge Spordiklubile

Rõuge Spordiklubi MTÜ
Soetati Rõuge Spordiklubi jalgpallimeeskonnale 30 täiskomplekti vorme nii sise- kui välitingimustes kasutamiseks ning hokimeeskonnale üks väravavahi komplekt ja 12 väljakumängija komplekti.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 6 642,00 eurot.

DJ kool ja õpitoad Võrumaa noortele

Sänna Kultuurimõis MTÜ
Projekti raames soetati kahe CD pesaga integreeritud mikserpult, kaks vinüülimängijat ning kaks aktiivkõlarit. Viidi läbi 10 DJ õpituba, trafaretikunsti õpituba. Õpiti DJ tööd ja erinevaid tehnikaid, kaasaegse elektroonilise muusika loomist ning tantsu- ja muusikaürituste korraldamist.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 5009,28 eurot.

Tootmishoone rekonstrueerimine

Pakkekast OÜ
Rekonstrueerimise käigus soojustati äriühingule kuuluv tootmishoone, milline muudeti soojuspidavamaks ja aastaringselt kasutatavaks aidates seeläbi tootesortimendi laiendamisele.
Toetus: Meede 2.2. väiketootmisettevõtete arendamine, summas 38 400,00 eurot.

Sõelaseade MOGENSEN Type G 1044 soetamine

Kiviliiv OÜ
Projektitoetuse abiga ostetud sõelaseade MOGENSEN Type G 1044 kasutuselevõtuga hakati liiva sõeluma erinevatesse fraktsioonidesse, mille tulemusena on tõusnud konkurentsivõime ja ekspordi mahud.
Toetus: Meede 2.2. väiketootmisettevõtete arendamine, summas 37 680,00 eurot.