Teostatud projektid 2012

Sulbi Palkmajatehase arendamine

FIE Marek Viiksaar
Projekti toetusega rekonstrueeriti peamise tootmishoone katus. Seeläbi paranesid töötajate töötingimused, vähenes toodangu riknemise oht, mis omakorda tõstab ettevõtte kasvu, tagab tootmise efektiivsuse ja konkurentsivõime.
Toetus: Meede 2.2. väiketootmisettevõtete arendamine, summas 9 562,00 eurot.

Tootmisvahendite ost

Infano OÜ
Ettevõte toodab ja turustab ökoloogilistest materjalidest mängu- ja täheklotse, mis arendavad lapsi sotsiaalselt, füüsiliselt, intellektuaalselt ja loominguliselt. Projekti raames osteti ettevõttele otsetrükiseade, mis vahetab välja termotrüki tehnoloogia ja parandab ettevõtte konkurentsivõimet, aitab kasvatada toodangu mahtu ning mitmekesistab tootevalikut.
Toetus: Meede 2.2. väiketootmisettevõtete arendamine, summas 24 000,00 eurot.

Multifunktsionaalsete keskuste loomine Haanja, Rõuge ja Urvaste valda

SA Võrumaa Arenguagentuur
Regiooni majandusliku edenemise toetamiseks ning tööhõivealase olukorra leevendamiseks loodi projekti vahenditega multifunktsionaalsed keskused Haanja Rahvamajja, Urvaste vallamajja ja Sänna Kultuurimõisasse.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 29 694,06 eurot.

Heakorra ja võsatõrje seadmete soetamine

Rõuge Teemapark MTÜ
Arvestades Haanja looduspargi eripära, soetati projekti raames looduspargi hooldustöödeks vajalik tehnika.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 17 260,65 eurot.

Veiste käitlemisseadme soetamine

Antsla Talupidajate Selts
Projekti vahenditega soetati Antsla Talupidajate Seltsi tegevuspiirkonnas tegutsevate veisekasvatajate tarvis jõudluskontrolli teostamiseks vajalik mobiilne loomakaal koos loomade kogumiseks ja sortimiseks vajaminevate kogumisaedadega.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 5 696,00 eurot.

LÕUKAKIVI

MTÜ ELPHAL
Kogukonda kuuluvatele inimestele maal toimetulekuks praktiliste oskuste ja teoreetiliste teadmiste andmiseks ning vajalike töövõtete edasiandmiseks põlvest-põlve korraldati projekti raames töötubasid: vundamendi hooldus ja rekonstrueerimine; maakivi müüritise taastamine; vikati timmimine, teritamine ja luiskamine; noa, peitli ja saeketi teritamine; vanade asjade restaureerimine liivapritsiga, kuumapuhuriga; palkide koorimine ja tahumine; erinevate puitmaterjalide kasutamine majapidamisest; elektritööd; rehapulkade valmistamine; looduslike ja mineraalsete soojustusvahendite tundmine; telliskivivõlvide rekonstrueerimine; konstruktsiooni kahjustavate seenbakterite ja hallitusalgetega võitlemine.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 4 325,36 eurot.

Osula kandi kogukonna kultuuri ja spordi arendamine läbi väikevahendite soetamise

Osula Külaselts MTÜ
Projektiga soetati Osula aeroobikaringile treeningute mitmekesistamiseks ja kulunud vahendite väljavahetamise eesmärgil kangikomplektid ning mõningad uued väikevahendid. Osula Segarahvatantsurühmale soetati varurahvariiete komplekt.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 4 103,46 eurot.

Krabi külaseltsile digivahendite soetamine

Krabi Külaselts
Ringide tööks ja koolituste läbiviimiseks osteti külaseltsile sülearvuti, kaamera, projektor ja projektori lina.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 709,90 eurot.

Ei lase hääbuda!

Ruusmäe Noorteklubi MTÜ
Projekti eelarvest osteti vajalikud pillid ja helitehnika Ruusmäe piirkonnas aastaid kestnud laulu- ja pillimängu traditsiooni jätkamiseks.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 3 474,90 eurot.

Sõmerpalu vallas on hea elada

Sõmerpalu Vallavalitsus
Projekti toetuse raames korraldati 13. Augustil 2014.a. Osula Harjumäel „Urvaste kihelkonna rahvapidu“.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 3 997,88 eurot.

Hoides ja uuendades kohalikku kultuuripärandit

Sulbi Maarahva Selts MTÜ
Projektiga kaeti 03. augustil 2013.a. Sulbis toimunud Sulbi kodukandipäevade reklaamikulud, valmisid voldikud, soetati meened, korraldati bussiring ja soetati süntesaator.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 557,18 eurot.

Lasva valla suvelaat

Lasva Vallavalitsus
Projekti eelarvest kaeti ülevallalise iga-aastase ürituse Lasva valla suvelaada korralduskulud. Traditsiooniliselt algab päev hommikul kohaliku laadaga ja lõpeb hilisõhtul kontserdiga Lasva järvel.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 1 980,48 eurot.

Rõuge inimesed ja sündmused läbi aegade – kodulooline näidend ja raamat

Rõuge Vallavalitsus
Projektitegevuse käigus koguti ja talletati hulgaliselt koduloolist materjali isikute elulookirjelduste ja Rõuge valla tähtsamate sündmuste kirjeldustena. Materjal on talletatud ja süstematiseeritud, milliste alusel on valminud Rõuge-aineline näidend ning Rõuge valla kodulooline 120 leheküljeline raamat „Noppeid ja mälestusi 20.sajandi Rõugest“, tiraažiga 1000 eksemplari. Raamat on koostatud nn. Rõuge valla esindusraamatuna ja mõeldud kingitusena erinevateks puhkudeks. Hulk raamatuid on antud valla raamatukogudesse, kooli ja teistesse allasutustesse kasutamiseks. Samuti on raamatu elektrooniline versioon pdf-formaadis kättesaadav kõigile huvilistele valla kodulehel https://rouge.kovtp.ee/documents/822972/0/Noppeid+ja+m%C3%A4lestusi+20.+sajandi+R%C3%B5ugest.pdf/e553280b-b70a-4c9d-801e-b2742cbd3cfd
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 6 417,00 eurot.

Vastseliina piiskopilinnuse ja piiri kõrtsi ala sidumine ühtseks külastuskeskuseks ning kogukonnaliikmete kaasamine piirkonna arendamisse

Vastseliina Piiskopilinnuse SA
Linnuse kabel ehk pühakoda sai tähistatud ning rajati külastajatele ohutu juurdepääs ning paigaldatud korralikud astmed. Kompleksi külastavate lastega peredele vaba aja veetmise ja mängimise mitmekesistamiseks rajati laste mänguväljak. Kompleksile paigaldati ohutuspiirded ja väravad. Koolitusprogrammi raames toimusid ajastukohased koolitused teemadel: vanaaja tantsud, õmblemine, teatrinukkude õmblemine, klienditeenindus, toit ja ürdid. Koolituse „Toit“ ja ürdid“ raames rajati piiskopilinnuse ja külastuskeskuse vahelisele alale osalejate poolt omandatud oskuste ja teadmiste põhjal ürdiaed.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 31 368,62 eurot.

III võrukeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido 1.juunil 2013

MTÜ Võro Selts V KKF
Projekti vahendites rahastati Uma Pido kontserdi helidamine, tänu millise üliheale kvaliteedile sai valmida kvaliteetne Uma Pido DVD. Välitualettide süsteemiga tagati puhas ja viisakas kontsertruum.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 4600,73 eurot.

Osula kandi kogukonna tervisespordi ja vabaaja veetmise võimaluste arendamine läbi investeeringute

Osula Külaselts MTÜ
Projetiga valmis Osula staadionil 53 m2 piirdeaeda ning ehitati ja paigaldati jalgpalliväravad.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 9 000,00 eurot.

“Sport, see on kaasatus, tervislikud eluviisid ja toredam elu” II etapp

Võrumaa Spordiliit MTÜ
Võrumaal toimiva aastaringse liikumis- ja harrastusspordisarja Võrumaa Mängude edasi arendusena soetati projekti raames SI-kaardid – individuaalsed elektroonilised infokandjad, juurde osteti kolm SI jaama ning väikesed printerid tulemuste kohapealseks väljaprintimiseks. Välja on arendatud tarkvara sedavõrd, et on võimalik kasutada „Võrumaa nutimängud“ rakendust androidtelefonidele. Arendatud on liikumisradade võrgustik Võrumaa 10-s vallas ja võeti kasutusele QR kooditahvlid, milliseid saab iga terviseliikuja oma telefoniga kalendris olevatel liikumispäevadel-üritustel kasutada. Võrumaa Mängude arendamiseks soetati dataprojektor ja esitlussein ning vastavate programmidega sülearvuti, millesse on koondatud kogu Võrumaa Mängudega seonduv andmebaas.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 16 704,17 eurot.

Otsa noortetuba-külakeskus

Kodukant Otsa MTÜ
Kohalike noorte vaba aja sisustamiseks paremate võimaluste loomiseks ja mitmekesistamiseks renoveeriti noortetoa-külakeskuse ruum.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 12 396,04 eurot.

Krabi rahvamaja katuse vahetuse teine etapp

Krabi Külaselts
Projekti vahenditega vahetati Krabi rahvamaja kahekorruselise osa katus.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 18 973,3 eurot.

Antsla linnas rajatav skatepark

Antsla Vallavalitsus
Projekti vahenditega loodi Antsla linna ja valla noortele ning lastele vaba aja veetmiseks skatepark, arendamaks neis füüsilisi võimeid ning luua paremaid võimalusi erinevate vanusegruppide omavaheliseks suhtlemiseks väljaspool kooli.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 10 018,78 eurot.