Uudised

Üritused (15. nädal)

12. aprillil 2010, 9.00-12.00 toimub INFOPÄEV ETTEVÕTJATELE (Maavalitsuse II korruse saal). Võrumaa Partnerluskogu on koostöös erinevate osapoolte ja partneritega töötanud välja UMA MEKK kaubamärki Võrumaal toodetud toodetele, rõhutamaks piirkonna eripära ning luues võimaluse ettevõtjatele ühise kaubamärgi all ulatuslikumat turundust teha. Infopäeval tutvustatakse ka avanevat meedet ettevõtjatele LEADER programmi raames.
Registreerumine: ylle@voruleader.ee. LOE LÄHEMALT kalendrist.  

13. aprillil, 15.00- 17.00 toimub STRATEEGIA ARUTELUSEMINAR (Maavalitsuse II korruse saal). Ootame aruteluseminarile MTÜ-de esindajaid, külamajade- ja rahvamajade juhte, kogukondade ja noorte eestvedajaid! Oodatud on nii Võrumaa Partnerluskogult juba toetust taotlenud kaasamõtlejad kui ka võimalikud taotlejad, kaasa rääkima strateegia uuendamise jaoks olulistel teemadel: 1) infolevik; 2) vajalik tugi Võrumaa Partnerluskogult projektide koostamise, taotlemise ja elluviimise protsessis ning 3) ettepanekud meetmetesse, toetavatesse tegevustesse.
Registreerumine: ylle@voruleader.ee.  LOE LÄHEMEMALT kalendrist.  

14. aprillil toimub VÕRUMAA PARTERLUSKOGU üldkogu
. LOE LÄHEMALT kalendrist. 

Võrumaa Partnerluskogu toetatud projektid!

23. märtsil 2010 toimunud Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega on projektitoetuse saajad heaks kiidetud. Võrumaa Partnerluskogu poolt toetatud projektide ja taotlejatega saate tutvuda SIIN. Lõpliku otsuse toetuste saamise osas langetab PRIA.

read more…

Innovatsioon põllumajanduses- LINC 2010

15.-17. märtsil 2010 toimus Kirchbergis Austrias rahvusvaheline Euroopa Leader konverents LINC2010. LINC on Austria, Saksamaa, Eesti ja Soome Leader kohalike tegevusgruppide ja riiklike maaeluvõrgustiku üksuste algatus. Üritusest on saamas iga-aastane Euroopa Leader sündmus, kus on kombineeritud kogemuste vahetus koos spordi- ja kulinaariaüritustega. Ja kõik see on alguse saanud läbi alt-poolt tuleva initsiatiivi. LINC eesmärk on innovaatiliselt edendada võrgustumist ja kogemuste vahetamist Euroopa Leader alade vahel. 2012. a toimub rahvusvaheline Euroopa Leader konverents Eestis.

Loe artikli täisversiooni SIIN.

Uuenenud lehekülg

partnerluskoguVõrumaa Partnerluskogu lehekülg on alates 15. märtsist uuenenud. Lisandunud on mõned uued võimalused.

read more…

Eesti Leader Tegevusgruppide Foorum

Eesti Leader tegevusgruppde esindajad moodustasid Jänedal Eesti Leader Tegevusgruppide Foorumi.

Foorumi moodustamise eesmärgiks on läbi ühiste seisukohtade kujundamise ja koostöö aidata kaasa Leader programmi tulemuslikumaks rakendamiseks.

Tegevusgrupid soovivad läbi Leader Foorumi osaleda Põllumajandusministeerumi, PRIA, Maamajanduse Infokeskuse ja teiste partnerite poolt algatatud maaelu ning Leader tegevusega seotud aruteludes ja otsustusprotsessides.

Leader-programmiga tehti Euroopas algust 1991. aastal ning selle eesmärgiks oli tõsta maapiirkondade arengupotentsiaali, tuginedes kohalikule initsiatiivile ja oskustele, edendades oskusteabe omandamist kohaliku integreeritud arengu kohta ja levitades seda oskusteavet muudesse maapiirkondadesse. Leader on uuenduslik käsitlus Euroopa Liidu maaelu arengu poliitika raames, mis tähendab maaelu arengu meetmete omavahelisi seoseid.

Eesti riik on otsustanud Leader-meetme kaudu jagada 10 % Maaelu arengukava 2007–2013 eelarvest. See on 1,34 miljardit krooni.

Leaderi kogemused on näidanud, et Leader-lähenemine võib oluliselt muuta maapiirkondades elavate inimeste igapäevaelu, selle kaudu innustatakse maapiirkondi leidma uusi viise, et olla konkurentsivõimelisem.

Käesoleval hetkel tegutseb Eestis kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, mis katab ligi 98% maapiirkonnast,

24 kohaliku tegevusgruppi asusid 2009 aastal rakendama oma tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegiaid, korraldades projektikonkursse strateegia tegevuste elluviimiseks.

Võttes vastu Eesti Leader tegevusgruppide Foorumi deklaratsiooni, tõdesid tegevusgruppide esindajad, et see on esimene samm tegevusgruppide koostöö formaliseerimisel, et tulemuslikumalt kaasa rääkida maaelu arenguprotsessides ja olla arvestatavam partner tuginedes Leaderi ühe põhielemendi rakendamisele – altpoolt tulenevale algatusele

Leader Foorum valis oma eestkõnelejaks Võrtsjärve Ühenduse programmijuhi Karl Õmbluse.

Täpsem info:
Karl Õmblus, 56679371, karl@arendusteenus.ee