Uudised

Kohaliku toidu mess “UMA MEKK” Võrumaal

Tere head Võrumaa väikekäitlejad ja toidutootjad!
Võrumaa Partnerluskogu koostöös Võru Maavalitsuse, Võrumaa Omavalituse Liidu ja teiste partnerorganisatsioonigeda korraldab 13.-14. nov. 2009.a. Võrus kohaliku toidu seminari ja messi ” UMA MEKK”.
Semiarile ootame kõik maakonna väikekäitlejaid ja kohaliku toidu tootjaid. Samuti ootame osalema turismiettevõtjaid, kellel huvi koostööks ja kohaliku toidu pakkumiseks oma ettevõttes. Oodatud on osalejad ka Põlva – ja Valgamaalt, samuti huvlised mujalt Eestist.
Saadame Teile esialgse programmi eelinfona, et saaksite juba oma kalendris üritusest osavõtu planeerida. 
Oleme lahkseti nõus vastama kõigile Teie küsimustele, oleme tänulikult, kui juba nüüd meile oma soovist osaleda teada annate.
Ametlik registreerimine algab augustis.
Jälgi infot meie kodulehel : www.voruleader.ee

Büroo suletud

Seoses koolitus-seminariga 24.-25. aprillil büroo suletud.

Toimus Eesti Leader tegvsugruppide esimene ümarlaud

Euroopa Liidu poolt maaelu arendamise Leader programmis osalevate Eestimaa kohalike tegevusgruppide ümarlaud toimus 26.mail k.a. Roosna- Alliku vallas Kaaruka külasetsi majas. Suurepärane päiksepaisteline suviselt soe ilm tõi kohale 26-st tegevusgrupist 20, mis on igati kiiduväärt!
 
Ümarlauas osalenud kinnitasid üksmeelselt vajadust Leader liikumise edasiviimiseks pikemale perioodile kui 2013.a. jätkata arutelusid tegevusgruppide üleste probleemide väljaselgitamiseks, seisukohtade väljatöötamiseks ja ühiste koostöövormide leidmiseks vajalike ametkondadega ja ka riigivõimu struktuuridega. Mõttevahetuse tulemuste koondamiseks ja arutelude jätkamiseks moodustati 7- liikmeline töögrupp.
 
Järgmine ümarlaua üritus plaanitakse kokku kutsuda selle aasta augustikuus.
Edasiselt on kavas Ümarlaudade korraldamise tulemusena moodustada Leader tegevusgruppide Eesti Esindusorganisatsioon, millega jõuda ühiste probleemide tõstatamisega otse Brüsselisse, seega Euroopa Liitu välja.
 
Täiendavat infot saab Anneli Viitkinilt MTÜ Võrumaa Partnerluskogust, e-posti aadress: anneli@voruleader.ee või mob. 50 266 32
Info Leader programmi käivitamise ja rakendamise kohta Eestis on: www.maainfo.ee/leader

Leader meetme määruse muudatus eÕiguses

Põllumajandusministeerium saatis  22. mail eÕigusesse kooskõlastamiseks Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 59 „Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ muutmine, määruse eelnõu.
Ministri määruste eelnõude kooskõlastamise aeg eÕiguse kaudu on VIIS TÖÖPÄEVA.