Uudised

Rahvusvaheline maaelu arengu koostöö alane foorum

Hispaanias Sevillas toimub 8.-10. juuni 2009. a. rahvusvaheline maaelu arengu koostöö alane foorum. Foorumi üheks olulisemaks eesmärgiks on uute partnerluste loomine. Foorumi raames toimub kohtumine partneritega, seminar ning mess.
Info ja link foorumi kohta on ka kodulehel:
Võrumaa Partnerluskogu liikmed, kes on osalemisest huvitatud, peaksid meiega ühendust võtma.
Anneli Viitkin
anneli@voruleader.ee

Rahvusvaheline üritus Tsehhis 18. – 19. juunis

Saime kutse Tsehhis toimuvale rahvusvahelisele üritusele tegevusgruppidele.
Teemaks keskkond
Toimumisaeg 18.-19.juuni.
Registreerimise tähtaeg on küll möödas, kuid kahe päeva jooksul saab veel liituda. Võrumaa Partnerluskogu liikmed, kes on osalemisest huvitatud, peaksid meiega ühendust võtma.
Reisi ja majutuskulud tuleb endal kanda, kohapealne üritus on korraldatud Tsehhi võrgustiku poolt.
 
Anneli Viitkin
anneli@voruleader.ee 

PRIA kliendiportaalis avanes uus e-teenus

Esmaspäevast, 4. maist  on esmakordselt kõigile avatud uus võimalus registreerida end PRIA kliendiks e-PRIA kaudu.
Kui seni sai PRIA kliendiks ainult paberil täidetud või meilitsi saadetud ja digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel, siis maikuust on seda võimalik teha ka Interneti kaudu e-PRIA portaalis. Samuti on võimalik praegustel PRIA klientidel uuendada oma registriandmeid e-PRIA kaudu. Ka hiljuti PRIAst väljasaadetud kliendiregistri inventuuri ankeete ei pea tagasi saatma paberil, vaid piisab oma andmete kontrollimisest ja parandamisest e-PRIA-s.
e-PRIA kliendiportaali pääseb kõige kiiremini koduleheküljelt www.pria.ee
Kokku on PRIA kliendiregistris praegu rohkem kui  52 000 klienti. 4. maist ootab PRIA neist ligi 17 000 taotlema pindala- ja keskkonnataotlusi, seda ka esmakordselt e-PRIA kaudu.

Rahvusvaheline kohaturunduse konverents

Ootame Teid osalema 20.-21. mail toimuval rahvusvahelisel kohaturunduse konverentsil. Konverents toimub Alatskivi lossis.
Registreeruda saab meie kodulehe kaudu  http://www.tas.ee/?d=reget
 
Konverentsi ajal on avatud NÄITUS-LAAT kohalike toodete ja teenuste tutvustamiseks. 
Ootame Teid tutvustama oma piirkonna omapäraseid tooteid ja teenuseid. Kui soovite NÄITUS-LAADAL osaleda, siis palun andke  tagasisidet hiljemalt 7. maiks.
 
Konverentsi korraldaja on Tartumaa Arendusselts koostöös Maamajanduse Infokeskuse, Tartu Ärinõuandla ja Innovatsioonikeskusega InnoEurope.
 
Konverents kuulub Innovatsiooniaasta 2009 ürituste programmi.
 
LISAINFO:
Kristiina Liimand
Tel.7430088
Mob.53409873
kristiina.liimand@tas.ee

PRIA määras esimesed LEADER toetused

PRIA määras esimesed toetused LEADER-tegevusgruppide projektitaotlustele
Sel nädalal määras PRIA kaks esimest toetust Leader-tegevusgruppide ellukutsutud meetmete alusel esitatud projektitaotlustele. Tegevusgrupid on kohapeal heakskiidetud taotluste nimekirjad saatnud veel 226 üksiktaotluse kohta, millest 65 on ka menetlemiseks PRIAsse jõudnud.
Leaderi projektitaotluste „esimeseks pääsukeseks” sai Jõgevamaa Koostöökoja heakskiidu saanud Jõgevamaa spordiliidu „Kalju” taotlus sportliku kolmikürituse rahastamiseks, millest esimene oli Peipsi uisumaraton veebruaris. Toetuse suuruseks kujunes ligi 77 000 krooni.
Sama koostöökoja heakskiidu sai ka Saduküla Kardispordiklubi, millele PRIA määras ligi 125 000 krooni toetust Kuningamäe kardiraja tõkkepiirete jaoks.
Projektitaotluste esitamist koordineerivad maapiirkondades Leader-tegevusgrupid. Eesti kaks tegevusgruppi koostavad praegu veel kohaliku piirkonna arengustrateegiat, 24 on juba jõudnud nende elluviimiseks vajalike toetusmeetmete rakendamiseni ning enamik on asunud projektitaotlusi kohapeal vastu võtma.
Pärast tegevusgrupi-poolset heakskiitu jõuavad taotlused PRIAsse, kes hindab planeeritud kulutuste abikõlbulikkust ja otsustab rahataotluse rahuldamise. Seejärel on taotlejal kaks aastat aega investeering teoks teha. Raha maksab PRIA välja kuludokumentide põhjal.
Selline maapiirkonnas loodud strateegiate, toetusmeetmete ja taotluste süsteem aitab piirkondadel rahastada kohaliku elu edenemist nii, nagu kogukond ise vajalikuks peab. Leader tähendabki maaelu arengu meetmete omavahelisi seoseid. Praegune projektide esitamise periood kestab 2010.a lõpuni ja võimaldab maksta toetusi 550 miljoni krooni ulatuses. Järgmine taotlusvoor tuleb aastatel 2011-2013 juba järgmise eelarve abil.
PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist Krista Toom ütles, et kõige rohkem, 49 taotlust on PRIAsse jõudnud mitut maakonda hõlmavast Arenduskojast keskusega Tapal. „Aktiivsed on olnud ka hiidlased, samuti maakondlikud koostöökogud Põlva-, Tartu- ja Valgamaal,” lisas ta.
Toom tõdes, et kuna LEADER-meede võimaldab üksiktaotleja olla ka kohalikul omavalitsusel, siis on need seda võimalust aktiivselt kasutanud.
„Ühe projekti raames võib toetus ulatuda meetme määruse põhjal kuni 3,1 miljoni kroonini, aga tegevusgruppidel on võimalus toetuse maksimummäära erinevate kulutuste puhul piirata. Paljud on seda nn pehmemate projektide ja ka investeeringumeetmete puhul teinud,” ütles Krista Toom.
Euroopa Komisjoni algatusel 1991.a sündinud ja edukalt laienenud Leader-programm rakendus Eestis Riikliku arengukava 2004-2006 raames. Maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme kaudu on riik otsustanud jagada 10 % arengukava eelarvest ehk 1,34 miljardit krooni – aastas keskmiselt üle 200 miljoni krooni kohalike tegevusgruppide osalusel jaotatavaid toetusi. Eestis loodud 26 Leader tegevusgruppi hõlmavad 98% maapiirkonnast.
PRIA vahendusel on aastate jooksul makstud Eesti põllumajanduse, kalanduse ja maaelu toetamiseks üle 14,5 miljardi krooni ulatuses toetusi. Tänavune toetuste eelarve on 4,65 miljardit krooni

26. – 27. märtsil 2009.a.toimub infoseminar kohalikele tegevusgruppidele

26. – 27. märtsil 2009.a. korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku üksus Leader kohalike tegevusgruppide esindajatele ja kohalike tegevusgruppide raamatupidajatele või raamatupidamise teenuse osutajatele (RAAMATUPIDAJATE VÕRGUSTIK) kahepäevase infoseminari.
Seminar toimub Maamajanduse Infokeskuses, Jänedal, Tapa vald, Lääne-Virumaa.
Seminari kohta saab täpsemalt lugeda siit: http://www.maainfo.ee/index.php?lang=et&page_id=2516
Võrumaa Partnerluskogust osalevad seminaril juhatuse esimees Anneli Viiktin, raamatupidaja Liina Vähi ja ettevõtlusmeetmete ekspert Jako Jaagu

Soomes, Lapimaal Leader rahvusvaheline seminari 17. – 19. märtsil 2009.

Soome maaeluvõrgustiku üksus ja Soome Leader kohalikud tegevusgrupid korraldavad Soomes, Lapimaal Leader rahvusvahelise seminari 17. – 19. märtsil 2009.
Soome maaeluvõrgustiku üksus kutsub osa saama põhjamaade maagiast osaledes Euroopa Leader võrgustiku ülesehitamisel ja leidma koostööpartnerid algatamaks rahvusvahelisi projekte. Seminari peamine sihtgrupp on Leader kohalike tegevusgruppide ja maaeluvõrgustike esindajad.
Seminari kohta info Soome maaeluvõrgustiku üksuse veebil www.maaseutu.fi/lapland
Seminaril osaleb kokku ca 200 osavõtjat, kokku 19`nest riigist (Austria, Belgia, Taani, Eesti, Soome,Kreeka, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Norra, Poola, Venemaa, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Holland, Shotimaa, Ühendkuningriigid). Võrumaa Partnerluskogu esindavad seminaril juhatuse esimees Anneli Viitkin ja meetme nõustaja Kerli Kanger

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kohtub Võrumaa Partnerluskogu, Põlvamaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liidri esindajatega

Sel aastal kohtub põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kõikide Leader tegevusgruppidega.
11. märtsil 2009 a kell 10.00 kuni 12.00 toimub kolmas kohtumine Võru Maavalitsuse saalis aadressil Jüri 12, Võru.
Kohtumisele oodatakse MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu ja MTÜ Piiriveere Liider esindusi. Iga tegevsugrupp teeb paarikümneminutilise ettekande oma tegevuse põhisuundatest ja peamistest probleemidest. Võrumaa Partnerluskogu tutvustava ettekande teeb juhatuse liige Airi Hallik – Konnula
Lisainfo Anneli Kimmel PM kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja 6256 531

Täna toimub PRIA infopäev Kagu-Eesti Leader-tegevusgruppidele

Täna, 4. märtsil kell 10 toimub Räpinas hindamiskomisjonidele suunatud infopäev, kus PRIA arengutoetuste osakonna maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist.Krista Toom selgitab Kagu-Eesti Leader-tegevusgruppidele PRIA poolt sisse viidud muudatusi projektitoetuste abikõlblikkuse osas ning annab juhtnööre projektitaotluste hindamiseks.
“Tänavu muutub Leader meetme projektitaotluste menetlemise töökord võrreldes varasemate aastatega,” selgitab Krista Toom infopäeva vajalikkust. “Kui seni hindasid taotluste abikõlblikkust Tartus, PRIA peamajas asuvad spetsialistid, siis tänavu hakkavad seda tööd tegema PRIA regionaalsete büroode töötajad.”
Infopäevast võtavad osa Põlva-, Võru- ja Valgamaa Partnerluskogude, Piiriveere Liidri ning PRIA Põlva, Võru ja Tartu büroode esindajad.

INFOPÄEVAD VALDADES (täiendamisel)

Võrumaa Partnerluskogu kutsub osalema jaanuaris ja veebruaris toimuvatele infopäevadele, kus tutvustatakse partnerluskogu 2009. aasta tegevusi ning taotlemisvõimalusi noortele, küladele, ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele.
INFOPÄEVADE TOIMUMISE AJAD:
28.01.2009 – Antsla Kultuuri- ja spordikeskuses, II korruse väikeses saalis
Algus kell 15.00
29.01.2009 – Mõniste rahvamajas
Algus kell 15.00 
30.01.2009 – Vastseliina vallamajas
Algus kell 15.00 
02.02.2009 – Haanja rahvamajas
Algus kell 15.00
03.02.2009 – Vastseliina vallamajas ( küladele ja noortele suunatud meetmed)
Algus kell 16.00
04.02.2009 – Varstu Keskkoolis
Algus kell 14.00 
06.02.2009 – Sõmerpalu vallas Sulbis Roosu vabaaja keskuses
Algus kell 12.00
06.02.2009 – Urvaste seltsimajas
Algus kell 15.00
17.02.2009 – Lasva vallas Tsolgo koolimajas
Algus kell 13.00