Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017

Augustikuu teisel nädalal toimus Võrumaa Partnerluskogu liikmetele suunatud õppereis Poola Vabariiki Lublini piirkonda, et tutvuda sealsete LEADER projektidega ning uurida võimalikku koostööd.

Kuna piirkond kuhu esmaspäeva varahommikul teele asuti asus täpselt 999 km kaugusel, siis kulus sinna jõudmiseks terve päev bussisõitu, mille raames toimusid nii minnes kui tagasi tulles Võrumaa Partnerluskogu strateegia muutmise temaatikatega seotud arutelud.

Teisel päeval kohtusime kohaliku LEADER tegevusgrupi „Roheline Ring“ tegevmeeskonnaga nende büroos, kus anti ülevaade piirkonnast, eelmise perioodi tegemistest ning uue väljakutsetest.

Kohalik tegevusgrupp "Roheline Ring" on ühendus, mis koondab ettevõtjaid, kolmandat sektorit ja omavalitsusi. Ühing on registreeritud 03.03.2008 aastal. Nimi Roheline Ring tuleneb linna ümbritsevast rohelisest loodusest ja maastikust, samuti on piirkond tervikuna turistide hulgas kõrgelt hinnatud.

Tegevusgrupi piirkonda jääb 11 omavalitust: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów ja Żyrzyn, kus elab kokku 73 218 elanikku ning mis paikneb 964 km² suurusel pindalal.

Kohalikku tegevusgruppi kuulub 120 liiget, kellest sotsiaalsektorit esindavad kohalikud kogukonnad, nagu näiteks vabatahtlikud tuletõrjeühingud, sihtasutused, MTÜ-d, kes töötavad kohalike kogukondade arendamiseks. Ettevõtlussektorit esindavad peamiselt füüsilised isikuid, kes tegelevad kohalikul tasandil äritegevusega. Enamasti on tegemist toitlustus- või toidutööstuse ettevõtjatega. Avalikku sektorit esindab omavalitsus, maakond, munitsipaal- ja maakonna kultuuriüks ning Lublinski Põllumajanduse Nõuandekeskus Końskowolas.

Alates 2008. aastast on tegevusgrupp toetanud Lublini piirkonnas üheteistkümne omavalitsuse maapiirkondade kohalikke kogukondi, jagades vahendeid ettevõtluse arendamiseks, turismi ja sotsiaalse infrastruktuuri väljaehitamiseks ning sotsiaalse kapitali loomiseks.

Aastatel 2008-2015 on kohalik tegevusgrupp Roheline Ring kasutanud 27 miljonit zlotti oma piirkonna arenguks. Strateegia rakendamisega alustati 2009. aasta mais. LEADER 2007-2013 programmi raames rahastati maaelu arendamist 13, 7 miljoni zloti ulatuses. Kokku esitati eelmisel taotlemise perioodil ligikaudu 700 projektitaotlust, millest toetati 350 projekti.

Lisaks Leader programmile on tegevusgrupp Roheline Ring aastatel 2011 -2015 taotlenud toetust oma piirkonna arenguks Poola- Šveitsi koostööprogrammist kogusummas 11 miljonit zlotti. Projekti tulemusena loodi uus turismiteenuste võrgustik - näiteks 150 km pikkune põhjamaine käimisrada, üle 300 km pikkuste matkaradade võrgustik ja rohkem kui 20 üürikorteriga rendiettevõtete võrgustik, märgistati 500 km ulatuses jalgrattateid, mis võimaldavad jalgratturitel piirkonnas liigelda. Radade eesmärgiks oli võimalikult mitmekesisemalt piirkonda turistidele tutvustada. Rahalist toetust sai rohkem kui 50 ettevõtjat, kes on loonud või laiendanud oma pakkumisi majutuse ja toitlustamise valdkonnas. Antud projekt ületas maakonna piire ja selles osales 15 partnerit.

Olulisel kohal tegevusgrupi strateegias on piirkondliku traditsiooniliste toodete arendamine. Alates 2010. aastast on märgistatud kohalikke tooteid, mis on seotud kuue kategooriaga: toit, kunst, käsitöö, teenindus, turismimessid, piirkondlik sündmus.

See on oluliselt kaasa aidanud kohaliku kogukonna tegevuse hoogustumisele. Aja jooksul on moodustunud erinevad grupid, mille üks peamisi eesmärke on piirkondlike toodete reklaamimine.

Ka Poolas on väikeettevõtjatele esitavad nõuded toodete tootmisel ja turustamisel väga karmid ja seega on toetused olnud suureks abiks oma ettevõtluse arendamisel. Kui varasemalt valmistasid ettevõtjad oma toodangut peamiselt laatadel müümiseks ja varusid ei eksisteerinud, siis tänaseks on enamus käivitanud pideva tootmise. Ettevõtjad on koondunud ning ühiselt korraldatakse erinevaid laatasid oma toodangu müümiseks.

Tegevusgrupp on positiivse näitena suutnud jalgrattateed ja väikeettevõtluse ühendada. Koostatud on marsruut, mille raames on inimestel võimalik külastada 11 väikeettevõtjat ning nende toodangut kaasa osta. Asutatud on mitmeid kohalike toodete poode.Käesoleval toetusperioodil kavatseb tegevusgrupp "Roheline Ring" jätkata senist arengupoliitikat, mis keskendub ettevõtluse arengule ja sotsiaalse kapitali ülesehitamisele. Tuginedes eelmise perioodi saavutustele kavatseb kohalik tegevusgrupp veelgi enam panustada uute ettevõtete loomisele ja toetada töökohtade tekkimist olemasolevates ettevõtetes.

Perioodil 2014 -2020 saavad toetust taotleda järgnevad organisatsioonid:

Avalik sektor (omavalitsused, kultuurikeskused jne) 63,63% abikõlblikest kuludest

Mikro- ja väikeeettevõtjad 80% abikõlblikest kuludest

Mittetulundusühingud 97% abikõlblikest kuludest

Piirkonna elanikud, kes taotlevad toetust ettevõtluse alustamiseks, mis ei ole seotud põllumajandusega 97 % abikõlblikest kuludest

Toetused jagunevad kaheks: väikesed ja suured toetused, väiketoetuse määrad on 5000 kuni 15000 zlotti ja suurprojektide puhul 26000 – 300000 zlotti.

Huvitav eripära on, et taotlejaks võib olla ka eraisik, kui soovitakse alustava ettevõte toetust.

Õppereisi käigus selgus, et Võrumaa Partnerluskogul ja Poola tegevusgrupil Roheline Ring on tegevustes palju sarnasusi ning tekkis ideid koostööks.

Täpsemalt saab Poola õppereisil külastatud objektidest lugeda Elina Allase artiklist 31.augusti LõunaLehes.

Õppereis Poola 2017

Õppereis Poola 2017

Õppereis Poola 2017

 

Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru

Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 18.-26.september 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 24.november 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö

Taotlusvoorueelsed infopäevad küla- ja kultuurimeetme taotlejatele toimuvad:

Mõniste, Rõuge ja Varstu valla taotlejatele  esmaspäeval 28.augustil 2017 Sänna Kultuurimõisa saalis, Sänna külas Rõuge vallas kell 15:00;

Haanja, Lasva, Vastseliina ja Võru valla taotlejatele teisipäeval 29.augustil 2017 Võru Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee  4a, Võru linn kell 15:00;  

Antsla, Sõmerpalu ja Urvaste valla taotlejatele kolmapäeval 30. augustil 2017 Uue-Antsla Rahvamaja saalis kell 15:00.

Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele  on avatud 16.-24. oktoober 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 27.detsember 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Taotlusvoorueelne infopäev ettevõtlusmeetme taotlejatele toimub kolmapäeval 27. septembril 2017 Võru Maavalitsuse II korruse saalis algusega kell 15:00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16:00.

Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste kohta on kättesaadavad Võrumaa Partnerluskogu kodulehel https://voruleader.ee või tegevjuhi Kerli Kanger telefonil 78 68 373; 53 451 330.

 

Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru (2)

Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 18.-26.september 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 24.november 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö

Taotlusvoorueelsed infopäevad küla- ja kultuurimeetme taotlejatele toimuvad:

Mõniste, Rõuge ja Varstu valla taotlejatele  esmaspäeval 28.augustil 2017 Sänna Kultuurimõisa saalis, Sänna külas Rõuge vallas kell 15:00;

Haanja, Lasva, Vastseliina ja Võru valla taotlejatele teisipäeval 29.augustil 2017 Võru Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee  4a, Võru linn kell 15:00;  

Antsla, Sõmerpalu ja Urvaste valla taotlejatele kolmapäeval 30. augustil 2017 Uue-Antsla Rahvamaja saalis kell 15:00.

Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele  on avatud 16.-24. oktoober 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 27.detsember 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Taotlusvoorueelne infopäev ettevõtlusmeetme taotlejatele toimub kolmapäeval 27. septembril 2017 Võru Maavalitsuse II korruse saalis algusega kell 15:00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16:00.

Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste kohta on kättesaadavad Võrumaa Partnerluskogu kodulehel https://voruleader.ee või tegevjuhi Kerli Kanger telefonil 78 68 373; 53 451 330.

 

Veel artikleid...

 1. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 2. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 3. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 4. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 5. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 6. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 7. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 8. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 9. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 10. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 11. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 12. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 13. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 14. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 15. Jõulutervitused!
 16. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 17. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 18. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 19. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 20. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 21. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 22. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 23. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 24. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 25. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 26. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 27. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 28. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 29. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 30. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 31. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 32. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 33. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 34. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 35. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 36. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 37. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 38. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 39. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 40. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 41. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 42. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 43. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 44. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 45. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 46. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 47. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 48. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 49. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 50. Üks teekond on lõppenud
 51. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 52. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 53. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 54. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 55. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 56. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 57. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 58. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 59. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 60. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 61. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 62. Strateegia meetmete infopäevad
 63. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 64. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 65. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 66. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 67. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 68. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 69. Foto- ja videokonkurss 2014
 70. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 71. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 72. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 73. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 74. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 75. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 76. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 77. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 78. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 79. Uus LEADER määrus jõustunud
 80. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 81. Büroo suletud
 82. Minimess Valdade ja Linnade Päeval
 83. 26.-27.märtsil büroo suletud
 84. VIIMAST NÄDALAT Võru Linnagaleriis:
 85. UMA MEKK väljaandmise komisjoni koosolek
 86. Suveniiride konkurss
 87. Pressiteade
 88. Ingmar Muusikus Fotonäitus
 89. UMA MEKK kaubamärgi taotlusvoor
 90. Riigikogu esimees Ene Ergma tunnustas Leader mõju Eesti külaelu arengule
 91. NB! Üldkoosolek
 92. Teade
 93. TEADE
 94. TEADE
 95. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu puhkab
 96. TEADE
 97. Kogukonnad ühendavad jõud Lõuna-Eesti tutvustamiseks
 98. Partnerluskogu liikmetele seminar "Hoiu-laenuühistud ja ühistulise finantseerimise võimalused" JÄÄB HUVI PUUDUMISE TÕTTU ÄRA
 99. Veel on vabu kohti tootjatele ja toitlustajatele suunatud kontaktseminar-õppereisile 23. aprillil
 100. TEADE

Alamkategooriaid