LEADER-meetmesse lisandub üleminekuaastateks täiendavaid vahendeid

Vabariigi Valitsus kinnitas 11. märtsil 2021 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 muudatusettepanekud, et lisada arengukavasse täiendavalt 258,5 miljonit eurot ning muuta meetmete rakendamise tingimusi üleminekuaastateks 2021 ja 2022.  

Järgmise kahe aasta jooksul jagatakse maaelu arengu toetusi senise arengukava kaudu, kasutades selleks uue eelarveperioodi vahendeid. LEADER-meetmesse suunatakse 34,6 miljonit eurot, millest 4,7 miljonit on Euroopa Liidu nn taasterahastu vahendid, mille eesmärk on leevendada COVID-19 kriisi mõjusid.

Hetkel valmistab Maaeluministeerium ette LEADER-meetme määruse muudatust. Täiendavate vahendite kasutuselevõtuks muudavad tegevusgrupid oma strateegiaid ja rakenduskavasid. LEADER-meetme taotlusvoorud saab esialgse ajakava kohaselt avada 2021. a lõpus - 2022.a. alguses.

PRIA maaelu mitmekesistamise meetme infopäev 17. veebruaril Zoomis

PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor on avatud 17.-31. märtsini 2021. Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit ning vooru eelarve on 12 miljonit eurot.

17. veebruaril kell 10-12 toimub e-keskkonnas Zoom meetme infopäev, kus jagatakse praktilisi nõuandeid, millele tuleb taotlemisel ja hiljem projektide elluviimisel tähelepanu pöörata, et planeeritud tulemused oleksid saavutatavad.

Loe lähemalt mitmekesistamise toetuse kohta ja registreeru infopäevale. Registreerunute e-postile saadetakse Zoomi link 16. veebruaril 2021.

Maaeluministeeriumi poolne kontaktisik mitmekesistamise meetme osas on Allar Korjas (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

Osalemine Arukate külade arenguprogrammis

Võrumaa Partnerluskogu osaleb käivitatavas üle-eestilises koostööprojektis "Arukate külade arenguprogramm", mille juhtpartner on Tartumaa Arendusselts. Kutsume oma liikmeid kandideerima arenguprogrammis osalemiseks. 

Koostööprojekti tulemusel:

1. luuakse Eesti arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21 https://www.smartrural21.eu) võrgustikuga;
2. iga osalev küla/kogukond loob aruka küla strateegia/tegevuskava või küla/ kogukonna arengukava või valdkondliku tegevuskava;
3. iga osalev küla/ kogukond viib ellu piloottegevuse, kusjuures iga küla valib piloottegevuse, mida programmis rakendab (nt uue teenuse käivitamine, sündmuse korraldamine, tootearendus või midagi muud). Piloottegevus valitakse strateegia loomise käigus;

4. luuakse arukate külade alamleht veebis ja FBs, artiklid, info jagamine heade praktikate kohta, info jagamine Eesti ja rahvusvahelise kogukonnaga;

Tegevused, mis viiakse ellu külades/kogukondades:

 • arukate külade strateegiate koostamine – strateegia koostamiseks toimub arenguprogramm, mis sisaldab:
  • 6 koolitusmoodulit erinevatel teemadel (sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutuselevõtmine, rohepöörde lahendused, võrgustike loomine ja inimeste kaasamine, linnade ja maapiirkondade koostöö, teenuste arendamine piiriüleselt, kohaturundus ja elanike juurdemeelitamine kogukonda, nutikad transpordi- ja logistikalahendused, isemajandamise võimekus ja ärilised teenused;
  • 2-päevast õppereisi Eestis ja 5-päevast õppereis välisriiki (välisreis on kavandatud 2022.aasta kevadeks);
 • piloottegevuste elluviimine - iga küla viib ellu vähemalt ühe strateegias välja toodud piloottegevuse ja saab selleks toetust. Piloottegevus valitakse strateegia loomise ajal;
 • mentorlustugi  - iga küla saab oma mentori. Kokku on arvestatud 5 tööpäeva mentortuge igale külale;

Nimetatud tegevused võivad veel mõningal määral muutuda. Tegevuste algus on kavandatud 2021. aasta märtsi-aprilli kuusse.

Võrumaal koordineerib projekti Võrumaa Partnerluskogu. Meie tegevuspiirkonnast  valitakse motivatsioonikirja alusel välja üks küla, kes kaasatakse tegevustesse.  

Kui teie küla/kogukond on huvitatud osalemisest Arukate külade arenguprogrammis, esitage oma motivatsioonikiri 21. detsembriks 2020 e-posti aadressil  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Motivatsioonikiri peab sisaldama vastuseid järgnevatele küsimustele:

1. Küla/piirkonna nimi

2. Kontaktisiku nimi ja kontaktid

3. Miks teie küla/piirkond soovib arukate külade arenguprogrammis osaleda? Palun kirjeldage, milliste teemadega või millise kitsaskoha lahendamisega tahaksite arenguprogrammis tegeleda?

4. Palun kirjeldage oma küla juhtimisstruktuuri ja kogukonna kaasatust. Kas olete moodustatud komisjone, valdkondlikke töögruppe või muud sarnast? Kuidas toimub kogukonna osalemine küla arengu kujundamisel ja otsuste vastuvõtmisel? 

5. Palun tooge välja teie küla/piirkonna kõige olulisemad väljakutsed ja probleemid.

6. Palun tooge välja teie küla/piirkonna kõige olulisemad tugevused ja väärtused.

7. Palun kirjeldage lühidalt teie külas/piirkonnas käimasolevaid või varasemalt ellu viidud projekte ja tegevusi ning seda, millist lisaväärtust need tegevused/projektid on loonud.

8. Palun nimetage oma küla/piirkonna peamised koostööpartnerid ja tooge välja, milliseid koostöö tegevusi teete või plaanite teha. Veel palun kirjeldage, kuidas toimib kohapeal koostöö teiste küladega, kohaliku omavalitsusega, piirkonna ettevõtjatega.

9. Kui ei oleks mitte ühtegi piirangut, siis millisena näeksite on küla/piirkonda 10 aasta pärast? Palun kirjeldage 3-5 lausega, milline on teie unistuste küla/piirkond.

10. Muud mõtted, kommentaarid, ettepanekud. 

Motivatsioonikirjade läbivaatamine ja projektis osaleva küla väljavalimine  toimub järgmisel Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosolekul.

Lisainfo ja küsimused:Kerli Kanger tel. 53451330.

Veel artikleid...

 1. PRIA avab maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvooru
 2. Võrumaa Partnerluskogu büroo on üle viidud kaugtööle
 3. Partnerluskogu büroo on 13.-31.juuli puhkuseks suletud.
 4. Kutse e-kaubanduse baaskursusele! Lisaks vastused 50 küsimusele e-kaubanduse kohta
 5. Võrumaa Partnerluskogu kutsub suvistele ühepäevastele õppereisidele!
 6. Väiketootmisettevõtete arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 7. Võrumaa Partnerluskogu töökorraldusest lähikuudel
 8. Külakogukondade arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 9. Jõustus LEADER-meetme määruse uus redaktsioon
 10. Leader-toetustega tehtavate investeeringute tähtajad pikenesid aasta võrra
 11. 2020 aasta taotlusvooru lisandus vahendeid
 12. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 13. Kaugtöö jätkub teadmata ajani
 14. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 1.1. Külakogukondade arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 15. Partnerluskogu õppereis Lätti.
 16. Partnerluskogu büroo alates 13.märtsist kodusel kaugtööl
 17. LEADER projektitoetuste 2020.taotlusvoor
 18. Ettevõtluse meetme projektide rahastus kinnitatud
 19. Partneluskogu juhatuse liikmete ja tegevbüroo õppereis Austriasse 01.-04.oktoobril 2019
 20. Seoses välislähetusega Partnerluskogu büroo 01.- 04. oktoober suletud. Kohtumiseni 07.oktoobril.
 21. Seoses osalemisega rahvusvahelisel konverentsil LINC 2019, Partnerluskogu büroo suletud 10.-13. september.
 22. Võrumaa Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 09.-26.juuli.
 23. Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele
 24. Algab registreerimine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevatele väikeettevõtjatele suunatud koolitusprogrammis
 25. Käib küla- ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste hindamine
 26. Euroopa päev ja UMA MEKK kevadlaat 8. mail.
 27. Registreerumine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate koolitusprogrammis lükkub augusti kuusse. JÄLGI REKLAAMI!
 28. Küla- ja kultuurimeetme 2019.a. taotlusvoor avatud
 29. On valminud Võru maakonna heaoluprofiil
 30. Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele
 31. TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
 32. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 33. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 34. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 35. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 36. 9.-31. juulil büroo suletud
 37. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 38. 12.-15.juunil büroo suletud
 39. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 40. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 41. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 42. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 43. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 44. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 45. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 46. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 47. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 48. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 49. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 50. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 51. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 52. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 53. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 54. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 55. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 56. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 57. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 58. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 59. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 60. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 61. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 62. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 63. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 64. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 65. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 66. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 67. Jõulutervitused!
 68. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 69. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 70. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 71. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 72. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 73. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 74. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 75. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 76. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 77. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 78. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 79. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 80. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 81. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 82. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 83. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 84. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 85. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 86. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 87. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 88. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 89. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 90. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 91. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 92. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 93. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 94. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 95. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 96. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 97. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 98. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 99. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 100. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro

Alamkategooriaid