Uudised

Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse

Ettevõtjale, kes vajab kiiret ja pädevat lahendust oma arenguteel olevatele väljakutsetele, on nüüd olemas uus abiline: veebileht www.adapter.ee. ADAPTER on värav Eesti parimate teadus- ja arendusasutuste pakutavate teenuste, teadmiste ja arendusvõimaluste juurde. 

Kui Teie ettevõtte ees seisev väljakutse vajab spetsiifilisi kompetentse või seadmeparki või kui otsite arenduspartnerit rakendus- või tootearendusprojektiks ning ei tea, kust alustada, tuleb appi ADAPTERi pakutav kontaktpunkt. Sellesse keskkonda sisestatud koostööettepanekud, päringud ja küsimused jõuavad kõikide osalevate ülikoolideni, kes neid analüüsivad ja omapoolsed vastused esitavad. Nii jääb ettevõtjal ära tarvidus otsida ja mõelda, kelle poole oma küsimusega pöörduda – ADAPTER lahendab selle mure Teie eest. Võimalikud lahendused või ülikoolide soovid teemaga süvitsi minna jõuavad ettevõtjani viie tööpäeva jooksul.

ADAPTERi teenuste andmebaasi on koondatud Eesti ülikoolide pakutavad mõõte-, analüüsi-, konsultatsiooni- jne teenused. Andmebaasis on juba üle 230 teenuse ning see arv kasvab pidevalt. Alates ammooniumlämmastiku määramisest pinnavees kuni töökeskkonna ohutegurite mõõdistamiseni, jätkusuutlikust tootearendusest kuni Aasia turgudele sisenemise nõustamiseni, tarvilikke teenuseid on kõikidele eluvaldkondadele.

Veebilehel on ka aktiivne ja ajakohane loend olulisematest ettevõtetele avatud toetusmeetmetest, mis on suunatud teadmismahuka majanduse kasvatamisele.Uuri võimalusi: www.adapter.ee 

Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER projektitoetuse avalduste vastuvõtt PRIAs algas 2016. aasta märtsis. Võrumaa Partnerluskogu 2016. aasta taotlusvoor oli avatud 05.-20.mai. Toetusprojektide abikõlblikkust hindas ja määramise otsused tegi PRIA. Võrumaa Partnerluskogu 6 toetuse saajat on tänaseks lõpusirgel ja maksetaotlused PRIAsse esitanud. Esimene uue perioodi LEADER projekti elluviija-toetuse saaja, kellele PRIA poolt on toetus väljamakstud, on puidutooteid valmistav FIE Rein Kala Mõniste vallast. Toetus läks lailintlihvi soetamiseks, toetuse summa  7467 eurot.

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru

Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele  on avatud 20.-28. veebruar 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 21.aprill 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Taotlusvoorueelne infopäev ettevõtlusmeetme taotlejatele toimub reedel 03. veebruaril 2017 Võru Maavalitsuse II korruse saalis algusega kell 14.00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 20.-28. märts 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 19. mai 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö

Taotlusvoorueelsed infopäevad küla- ja kultuurimeetme taotlejatele toimuvad:

Urvaste ja  Antsla valla taotlejatele  kolmapäeval 01. märtsil 2017 Antsla Kultuuri- ja spordikeskuse väikeses saalis (II k) Kooli tee 19, Antsla  kell 13.00;  

Võru ja Sõmerpalu valla taotlejatele reedel  03. märtsil 2017 Võru Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee  4a, Võru linn kell 14.00;

Rõuge ja Haanja valla taotlejatele teisipäeval 07. märtsil 2017 Nursi Külakeskuse II korrusel kell 14.00;

Lasva ja Vastseliina valla taotlejatele neljapäeval 09. märtsil 2017 Vastseliina Rahvamaja saalis kell 14.00;

Mõniste ja Varstu valla taotlejatele reedel 10.märtsil 2017 Varstu Kultuurikeskuse saalis, Kultuuri 10, Varstus kell 13.00.

Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 23.59.

Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste kohta on kättesaadavad Võrumaa Partnerluskogu kodulehel https://voruleader.ee või tegevjuhi Kerli Kanger telefonil 78 68 373; 53 451 330.

 

Partnerluskogu üldkoosoleku teade

Võrumaa Partnerluskogu juhatus kutsub kokku Võrumaa PK üldkoosoleku, mis toimub  20. jaanuaril 2017 algusega kell 15.00 Viitina Jahionnis, Viitina külas, Rõuge vallas.

Päevakava:

1.      Riigisisese koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril II“ kinnitamine

2.      Audiitori valimine ja kinnitamine

3.      Revisjonikomisjoni liikmete tasu arvestuse täpsustamine

4.      Hindamiskomisjoni liikmete tasu määrade kinnitamine aastateks 2017 ja 2018

5.      Kokkuvõte MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2016 aasta tegevustest

6.      2017 aasta I taotlusvooru avamine

7.   Rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistava projekti „Jahindus – kui loodust säästev eluviis“ kokkuvõte

8.      Muud küsimused ja informatsioonid

Jõulutervitused!

Saabub õhtu, üks kord aastas

Raugeb sadu, vaikib tuul

Sumbub kõik, mis hinge laastas

Küünlad süüdatakse puul.

Kaunist pühadeaega ning edukat uut aastat!

             Võrumaa Partnerluskogu kollektiiv                                                                                                                          

                                                             

Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu korraldab koostöös Eesti Naisküttide Seltsi ja Võrumaa Jahimeeste Seltsiga rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistava projekti „Jahindus – kui loodust säästev eluviis“ raames  jahindusteemaalise seminari 25. novembril 2016  Võrumaal, Väimela Kutsehariduskeskuses.

Projekti eesmärgiks on jahinaiste tegevuste arendamine läbi kogukonna kaasamise, aidates kaasa looduse säästmisele ja väärtustamisele. Ühtlasi parandada jahinduse imagot läbi erinevate avalikkusele suunatud ürituste ja tegevuste ning kogukonna rakendamine jahindusalastesse tegevustesse.

Seminari ettekanded on järgnevatel teemadel: lapsed  ja noored ning loodushariduse andmine jahinduse kaudu, ulukiliha töötlemine ja sellest toidu valmistamine ning lõpptarbijani viimine.

Seminarile ootame igast osalevast asjaomasest organisatsioonist 1-2 osalejat.

Registreerimine seminarile e-posti teel: info@voruleader.ee kuni 21.novembrini või kuni kohti jätkub. Üritust toetab LEADER programm ja on kõigile osalejatele tasuta.

Seminari programm

UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril

UMA MEKK on Võrumaa kohaliku toidu kaubamärk. Kaubamärki UMA MEKK kandev toit on kvaliteetne, valmistatud kohalikust toorainest ja traditsiooniline. UMA MEKK kaubamärki kannab ligi kakssada toorainet, rooga või toidutoodet üle ajaloolise Vana Võromaa.

12. novembril toimub Võru Spordikeskuses järjekordne, nüüd juba seitsmes UMA MEKK SUURLAAT, kus saab mekkida ja kaasa osta uma mekiga võrumaist söögikraami (umamekk.ee/suurlaat)

Laadal pakuvad mekkimiseks ja ostmiseks oma kohalikku päritolu söögikraami üle 70 väiketootja, neist 23 väiketootjat kauplevad UMA MEKK kaubamärki kandvate toodetega.

Ostjaid ootavad põnevad hoidised, siidrid, ubinavurts, kama, suitsuliha-ja vorstid, jäneseliha, leivad, karaskid, juustud, maiustused, küpsetised ja palju muud maitsvat. Loomulikult tunnustatakse ostjate lemmikuid, on laadaloos ja kauplemisele lisaks saab nautida mõnusat rahvalikku muusikat Laube Kadrilt ja latsilt. Lastele on laadal kassi ja hiire mängu-ning töötuba.

UMA MEKKi ja Võrumaa Toiduvõrgustiku koordineerimist toetab programm PATEE (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks).

Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele

Allikas: PRIA, Marek Treufeldt LEADER toetuste büroo
6. oktoober 2016. a

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER projektitoetuse avalduste vastuvõttu alustas PRIA selle aasta märtsis. Tänaseks on PRIAsse jõudnud juba enam 1380 toetuse avaldust, millest 640 on kohalike tegevusgruppide poolt kinnitatud. Toetusprojekti abikõlblikust hindab PRIA ning esimesed toetuse määramise otsused tehti PRIAs juunikuus.Paarkümmend toetuse saajat on tegevustega alustanud ja selle kohta ka juba maksetaotluse PRIAsse esitanud.

Esimene uue perioodi LEADER toetuse saaja, kellele toetuse väljamaksmise otsus täna kinnitati on Seto sepp Raivo Jänesmägi Põlvamaalt. Toetus läheb löökvasara soetamiseks, toetuse summa veidi üle 2000 euro.

Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit

19. septembril 2016.a. toimunud koosolekul kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017. aasta eelarvesse Leader programmi projektitoetusteks üle 1,3 miljoni euro.
Toetuseelarve jaguneb kahe taotlusvooru ja nelja alameetme vahel järgmiselt:
Alameede 1.1 „Külakogukondade arendamine“ kokku 484 852,50 eurot
Alameede 1.2 „Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö“ kokku 200 000 eurot
Alameede 2.1 „Ettevõtluskeskkonna arendamine“  kokku 300 000 eurot 

Alameede 2.2 „Väiketootmisettevõtete arendamine“ kokku 384 852,50 eurot

Aasta 2017 on kavandatud kõige suurema toetuseelarvega ning kahe taotlusvooruga, varakevadel ja sügisel. 2016 aastal läbiviidud taotlusvoor näitas, et huvi Leader meetmete vastu on suur. Seega on põhjust arvata, et taotlemine tuleb väga aktiivne ning toetatud projektid aitavad kaasa strateegias märgitud eesmärkide täitmisele.

Järgmise aasta esimeses taotlusvoorus ei ole meetmetes põhimõttelisi muudatusi, küll on MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kavandanud strateegia muutmise, peale Leader määruse muudatuste jõustumist, mistõttu sügisvooru toetusmeetmed muutuvad. 

2017. aasta esimene taotlusvoor Ettevõtluse meetmetele on avatud  20.02-28.02.2017 ning  Küla- ja kultuurimeetmetele on avatud  20.03-28.03.2017.

Võrumaa Partnerluskogule perioodiks 2015-2020 eraldatud Leader meetme rakendamise kogueelarve on 3,7 miljonit eurot, millest vähemalt 2,96 miljonit investeeritakse piirkonna ettevõtete, MTÜ-de/SA-de ja omavalitsuste kaudu.